Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen beretter om den 17. april, hvor han og hans regiment er marcheret til skanserne igen: Da vi kom derud, havde Preusserne gravet dem [løbegravene] helt ind under Skanserne, saa vi nok kunde se, at det [ikke] varede længe inden de ville tage Skanserne, thi det var næsten ikke til at holde ud […]

Generalløjtnant Georg Gerlach er den danske hærs øverstbefalende. I svækket tilstand sender han i dag et ellers meget stærkt telegram til den danske regering. Budskabet er ikke til at tage fejl af: Træk hæren tilbage til Als eller risiker at miste den.

Den danske hærs øverstbefalende, general Gerlach, har ikke længere tillid til Dybbølstillingens evne til at kunne modstå et preussisk angreb. Dette har generalen også allerede understreget over for krigsministeriet og den danske regering, første gang den 9. april og senest den 14. april. Nu gør Gerlach et sidste forsøg på at overtale regeringen til at opgive Dybbølstillingen […]

General Glode du Plat (til højre) har her til morgen forgæves forsøgt at overtale den øverstkommanderende general, Gerlach (til venstre), til at afgive sin kommando og melde sig syg. Fotografier fra Wikimedia Commons

Den 9. april var den danske øverstkommanderende, general Gerlach, ude for en ulykke, da han blev kastet af sin hest. Han er endnu ikke kommet sig over faldet, og i morges har general du Plat forgæves forsøgt at overtale Gerlach til at melde sig syg og overdrage kommandoen til ham. Over for Gerlach gør du […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 16. april 1864: Rygtet gaaer nu, at Østrigerne skulle ville rykke ud af Jylland d. 17. altsaa imorgen Søndag. Himlen skal vide, hvad der skulde bevæge dem dertil; men man kan jo ligesaa godt haabe, som frygte! Strandvagten og Patroullerne heromkring ere lige vedholdende. I en vis Henséende kan man ikke sige Andet, […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Fra Peter Laue Petersens beretning: Den 16.de marcherede vi, da det var Aften til Sønderborg, hvor vi stod opstillede på Frosts Mark ved Sønderborg. Da gik der Bud fra Mand til Mand; ”I Aften vil vi ikke paa Forpost!” og saaledes løb det gjennem hele Regimentet. Medens det passerede, marcherede 3.Regiment forbi os ude paa […]

Prins Friedrich Carl er øverstbefalende for det preussiske 1. korps, som belejrer Dybbølstillingen. I dag har han sat sin signatur på den endelige angrebsplan. Stormen på Dybbøl skal stå den 18. april.

Det har på mange måder været en dag ligesom så mange andre ved Dybbølstillingen. Preusserne har arbejdet på en sidste stormparallel foran de danske skanser, og det preussiske artilleri har ladet granaterne sile ned over Dybbølstillingen. I alt falder 4.034 granater, og danskerne mister 18 mand døde og 40 sårede. Bombardement og død er efterhånden […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 15. april 1864: Hvilket mildt, velsignet Vejer! Men i enhver anden Henséende, hvilken Forskjel paa denne Dag nu og d. 15. ifjor! Jeg vilde saa usigelig gjerne over til Velling idag; men det kan ikke tænkes paa; desuden er jeg ikke rask. De Andre gjorde igaar Eftermiddags en lille Runde igjennem […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 14. april 1864: De latterligste Rygter florere i denne Tid! Postkonen kom iaftes hjem og fortalte, at de Danske havde isinde at overrumple de i Vejle liggende Tydskere paa Torsdag (idag), og at de havde afsendt hemmelige Agenter, der skulde meddele Borgerne i Byen om den overhængende Fare(!) Men en Fuldmægtig […]

I dagens udgave af Fædrelandet fremgår det tydeligt, at Danmark står isoleret internationalt set og ikke skal vente hjælp fra de europæiske stormagter.

Den 11. april blev Londonkonferencen udskudt, men ifølge den nationalliberale avis Fædrelandet har konferencen heller ikke meget værdi. Danmark kan ikke forvente hjælp eller støtte hos stormagterne – englænderne er simpelthen ikke til at stole på, og franskmændene vil ikke Danmark noget godt. Avisen skriver, at den engelske regering er utryg ved de økonomiske konsekvenser, […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen fortæller om den 13. og 14. april: Den 13.April blev vi afløst og marcherede til Vollerup, hvor jeg blev indquarteret ved Hans Knøs. Den 14. var jeg et smut hjemme, jeg og Duus fra Lysabild. Da have Preusserne skudt Ild paa Rønhave, og hele Gaarden stod i lys Lue. Peter Laue Petersen […]

Bendt Christian Magens Aarøe (1828-1886), officer i den danske hær under krigen i 1864. Han står i spidsen for et strejfkorps, der i april 1864 udfører små overraskelsesangreb på fjenden langs den slesvigske østkyst mellem Aabenraa og Haderslev. Foto af Friedrich Wilhelm Schmidt taget i årene efter 1864. Fra Wikimedia Commons.

Aarøes specialkorps er med små overraskelsesangreb godt i gang med at gøre livet sur for den de preussiske feltvagter langs Slesvigs østkyst. Man har bl.a. foretaget kommandoraids ved Kalvø den 5. april og ligeledes i Løjt Kirkeby den 11. april. Denne gang slår strejfkorpset til i Halk sydøst for Haderslev. Premierløjtnant Aarøes er i går aftes […]

Glode_du_Plat_1809-1864

Det daglige preussiske bombardement startede for alvor ved solopgang og er forsat med noget, der ligner en fordobling i styrke, indtil mørket faldt på. Der er ingen tvivl om, at beskydningen er meget kraftigere end nogensinde før. Ikke overraskende er skaderne på både skanserne og materiellet alvorlige. Skanserne står tilbage med kun sølle 20 fuldt […]

Portræt af general N. C. Lunding fra 1871. Illustrationen stammer fra bogen  "Felttogene i vore første frihedsaar", af Frits Holt & Axel Larsen, 1888. Fra Wikimedia Commons.

Den 10. april sendte general Hegermann sin souschef afsted til Fredericia for at foreslå general Lunding en fælles aktion mod østrigerne, som skulle tilintetgøre de fjendtlig styrker i Jylland. I dag svarer Lunding i en skrivelse, at han desværre ikke kan undvære de 2 infanteriregimenter, som Hegermann beder om. Ikke nok med det skriver han også, […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 12. april 1864: Vi fik iaftes Brev fra Kolding tilligemed et Par Kolding-Aviser; samt et Brev fra Tante Gusta, som med en Ægtvogn var kommet til Tante Georgies. Af dette sé vi, at Line har faaet en lille Datter, Skjærtorsdag d. 24. Marts. Stakkel; først Langfredag skulde jo hendes Moder begraves. Fætter […]

König_Wilhelm_I_Preussen.

Krigens ensformighed har efterhånden etableret sig ved Dybbøl. Hver dag bombardere preusserne skanserne heftigt, og hver nat forsøger danskerne, så vidt den preussiske beskydning tillader det, at udbedre så meget af skaderne på skanserne, som de magter. Dybbølstillingen nedbrydes dog dag for dag, ligesom også de danske soldaters kræfter og moral langsomt svinder ind. Dette […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Om den 12. april beretter Peter Laue Petersen: Da det blev Dag, var det forbi med Ildkuglerne, saa begyndte det igjen med Granaterne. De havde travlt med at ville skyde Broerne i Stykker, som gik ind til Skanserne med runde Kugler. Det kunde vi se, hvor de laa og trillede paa Broen inden de sprang […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 11. april 1864: I dette Øjeblik kommer Peder hjem fra Marken og fortæller, at Tydskerne have taget Christen med Heste og Vogn derude paa Marken og ere kjørte afsted til Vejle med ham! Gud véed, hvorledes man skal faa Sæden i Jorden iaar? Fader, som var derude og søgte at forhindre […]

Generalløjtnant Georg Gerlach er den danske hærs øverstbefalende. I svækket tilstand sender han i dag et ellers meget stærkt telegram til den danske regering. Budskabet er ikke til at tage fejl af: Træk hæren tilbage til Als eller risiker at miste den.

Efter meget hård beskydning både den 7. og 8. april har den øverstkommanderende danske general, Gerlach, den 9. april om morgenen sendt et telegram til regeringen. Heri fortæller han, at Dybbølstillingen er i stadig ringere forfatning og beder om tilladelse til at trække sine tropper ud af Dybbølstillingen. I telegrammet står der bl.a.: ”Vel findes […]

Bendt Christian Magens Aarøe (1828-1886), officer i den danske hær under krigen i 1864. Han står i spidsen for et strejfkorps, der i april 1864 udfører små overraskelsesangreb på fjenden langs den slesvigske østkyst mellem Aabenraa og Haderslev. Foto af Friedrich Wilhelm Schmidt taget i årene efter 1864. Fra Wikimedia Commons.

Vi kunne i går fortælle om sammenstødet mellem general Hegermanns strejfkorps og preussiske patruljer ved Horsens. I nat har det så været Aarøes styrkers tur til at slå til. Korpset under Aarøes ledelse var første gang i ilden 5. april, hvor man dog ikke fik udført operationen helt efter planen. Det har man i nat rodet […]

Østrig og Preussen har nu truffet en aftale, som ligger i fin forlængelse af Bismarcks ønsker.

Den 6. april afrejste den danske delegation til London for at deltage i Londonkonferencen, men allerede på dette tidspunkt havde Østrig og Preussen meddelt, at konferencens start måtte udskydes. Den engelske udenrigsminister Lord Russel har derfor besluttet at konferencen start er rykket fra 12. april til 20. april. Den danske regering er stærkt utilfredse med […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 4.264, der følger denne blog