Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 23. april 1864: Det var en stor Glæde, igaar at modtage Brev fra vor kjære gl. Tante Ane i Haderslev. Det var kun et Par Dage gammelt og Svar paa mit. De have for Tiden ingen Indkvartering og leve for saavidt godt. Men de have megen Sorg og Ærgrelse af de […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 21. april 1864: Efter de Efterretninger vi iaftes modtage fra Kolding, og som vare bragte dertil Byen af en Officer, som overværede Kampen ved Dybbøl i Mandags d. 18., have Preusserne erobret Dybbølskandserne samt Brohovedet efter en lang og rasende Kamp. Henved 2000 Danske ere tagne tilfange. Men 1600 Preussere laa døde […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Fra Peter Laue Petersens beretning: Den 21.April marcherede vi derfra, for at optage Forposttjenesten paa Als. Vort Kompagni kom til ligge ved Bosagerbatteri, men alt var roligt, der hørtes ikke et Skud og da Klokken var 12 om Natten, stod jeg just Post, og da blev det os bekjendt, at der var Vaabenstilstand, og det […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 20. april 1864: Desværre kan det neppe være Tvivl underkastet mere, at Dyppel virkelig er tagen; man tilføjer, tillige 2,500 danske Soldater -?- Vi gik da igaar til Karensdal, – men maatte sandelig hellere være bleven hjemme. Straks efter at vi vare naaede derned, kom en ung østrigsk Lieutinant, som nok […]

Den engelske udenrigsminister lord Russell vil egentlig gerne hjælpe Danmark. Han vil bare lige have Frankrig med også.

Den danske regering protesterede kraftigt, da Londonkonferencens åbning blev skubbet fra 12. april til 20. april. Og det viste sig ganske rigtigt også, at udskydelsen gjorde Preussen istand til at indtage Dybbøl! I dag skal konferencen så træde sammen, men igen går det galt. Blandt de krigsførende er det nemlig kun den danske delegation, der […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 19. april 1864: I dette Øjeblik siges for ganske vist, at Dyppel endelig er taget (?) Tropperne i Vejle siges at skulle nordpaa; 20,000 Preussere ventes!!! Det gjør godt at læse i Avisen det smukke Digt fra Andersen: Danmark: “Endnu er ej Danmark en Kæmpegrav Med styrtede Bautasténe; Det er et […]

Ploug_C-constantin_hansen

Fædrelandet kan i dag meddele sine læsere, at Dybbølstillingen er tabt, og at de danske styrker har trukket sig tilbage til Als. Det lyser ud af avisens beskrivelser og ordvalg, at der er tale om en meget nedslående nyhed, og at Danmarks udsigter i krigen er dystre. Alligevel skimter Fædrelandet dog et lille håb i […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen fortæller om dagen efter det store slag: Da det siden blev hen paa Formiddagen, begyndte vi at kigge over til Preusserne. Alt havde været roligt hele Natten. Vi kunde jo ikke vide, om de vilde begynde at skyde igjen, men alt forblev roligt. Preusserne havde lagt i de Telte, hvor vi den […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 18. april 1864: Gaarsdagen var meget gavmild; fra Kolding kom endnu iaftes Breve og Kolding Aviser. Gudskelov, efter seneste Efterretninger holder Dyppel sig endnu! Sverig’s Rustninger fortsættes med stor Iver -?- Et lystigt Brev fra Mistres Barnaby, begejstret i en meget ungdommelig Grad, men med nogle besynderligt indviklede politiske Anskuelser! Iforgaars […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Fra Peter Laue Petersens beretning: Da det nu var tæt til Aften, marcherede vi hen til Christian Karbergs Hørfabrik. Der stod en Stak Halm. Den fik hele Kompagniet Ordre til at binde hver et Knippe Halm, og da dette var gjort, stak vi Bajonetten i Halmen. Saa blev der kommanderet; ”Gevær i Hvil!” (Gevær über), […]

Det indre af den nu erobrede danske skanse 3. Til venstre ses palisaderækken, som lukkede skansen bagtil. I baggrunden til højre ses skansens krudtmagasin, hvorpå en gruppe preussiske soldater står omkring den preussiske fane. I forgrunden ses en preussisk soldat siddende på en erobret dansk kanon (C. Junod).

Fra det øjeblik preusserne stormede skanserne kl. 10 har de danske styrker været presset tilbage. Et frygtløst modangreb blev sat ind af den danske 8. brigade men forgæves. Danskerne er definitivt besejret, men endnu har man afværget den totale katastrofe, i og med at den slagne danske hær trods alt ikke er blevet tilintetgjort. Tropperne er […]

Med stor voldsomhed og fart har de preussiske stormkolonner erobret de danske skanser samt den tilbagetrukne danske linje og herefter kastet et dansk modangreb tilbage. Danskerne har kun én forsvarsstilling tilbage - brohovedet. Der synes ikke længere at være noget håb for Dybbølstillingens overlevelse.

  Preusserne har ved stormangrebet kl. 10 erobret de danske skanser og presser danskerne længere og længere tilbage. Den danske 8. brigade udførte kl. 11 et modigt modangreb, som under betydelige tab sinkede det preussiske fremstød og flere steder trængte det tilbage. Men danskerne er i sandhed oppe mod overmagten, og inden længe er også […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Peter Laue Petersen fortsætter sin beretning om den 18. april, hvor han og hans kompagni netop har trukket sig tilbage til Als over broen, der efterfølgende er blevet sprængt i luften: Saa snart vi var kommen over Broen, var der aabent Hav mellem os og Fjenden. En Del blev der skudt, da vi løb over […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Efter at være løbet over til Dybbøl-siden efter deres geværer fortæller Peter Laue Petersen videre: Da vi havde ligget der en ½ Times Tid i den skrækkeligste Granatild, fik vi Ordre til at rederere, og op i fuld Fart gik det ned ad Brohovedet. Da vi kom ned til Havet, laa der en del uldne […]

8. brigades modangreb omkring kl. 11, den 18. april 1864. Fotografi af Vilhelm Rosenstands maleri fra 1894, som nu hænger på Frederiksborgmuseet.

Præcis kl. 10 stoppede den morderiske ild mod Dybbølskanserne pludselig og ud af den preussiske parallel stormede tusindvis af preussiske tropper frem mod den sydlige halvdel af den danske stilling. I løbet af få minutter er flere af de danske skanser faldet. Kl. 10.30 er skanserækken fra 1-7 i preussiske hænder, og danskerne trækker sig derfor efterhånden […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Efter at have arbejdet med at rydde murbrokker væk i Sønderborg fortæller Peter  Laue Petersen, hvordan de nu for alvor mærker, at slaget er i gang: Vi arbejdede nogle Timer, saa fik vi et Stykke Brød og en Snaps, men saa havde de set os, og de begyndte at skyde efter os. Vi smed Haandværkstøjet […]

Litografi over nærkampene under den preussiske storm. Fra Det Kongelige Bibliotek.

Ved daggry er indløbet en besked fra den danske forpostkommandør. Meldingen lyder, at der på højre fløj intet nyt er sket, men at preusserne på venstrefløj i løbet af natten har arbejdet sig tættere på skanser, således at de nu har skyttegrave, som nogle steder kun er ca. 140 m væk. Omtrent ved samme tid, kl. 04, er det […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Efter at have hilst på nogle bekendte fortæller Peter Laue Petersen: Jeg løb tilbage til mit Kompagni, hvor vi havde faaet Ordre: de 2 første Sexsioner til Arbejde. Vi stod og ventede paa Haandværkstøjet. I det samme kom der en Vogn kjørende med Spader og Skovle, da var det min broder Christen, der var i […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Om den 18. april fortæller Peter Laue Petersen videre: Kl. 6 om Morgenen begav jeg mig paa Vej op efter Dybbøl Mølle, for jeg vidste at 20.Regiment laa som Reserve noget øster for Dybbøl Mølle. Der havde jeg mange Bekjendte. Det var nemlig min Nabo, Hans Jensen, som jeg ville have opsøgt. Da jeg havde […]

Peter Laue Petersen i uniform 1871

Fra Peter Laue Petersens beretning om den 18. april: Hele Natten igjennem blev Granaterne immer tættere og fløj udover vores Telte og slog ned i Vandet. Kl. 3 om Morgenen turde vi ikke ligge længere i Teltene. Saa maatte vi paa Benene for at søge bedre Dækning for Granaterne. Peter Laue Petersen var soldat under […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 4.365, der følger denne blog