Nu følger vi optakten til Danmarks besættelse 1940. Disse danske motorcykelsoldater ser ud til at være klar - er du også det?

Det var ikke kun i 1864, at Danmark fik problemer med den store nabo mod syd. Vi har skruet tiden frem til 1940 og følger nu optakten til Danmarks besættelse. Få indsigt i de tyske planer og overvejelserne bag dem, i de danske politikeres opfattelse og håndtering af den spændte situation samt meget, meget mere. […]

Danske soldater ved den dansk-tyske grænse - hvad venter mon forude? Foto: Frihedsmuseet.

Fulgte du med i 1864live? Så er vores nye projekt sikkert også noget for dig. Her følger vi optakten til Danmarks besættelse med præcis 75 års forsinkelse. Få indblik i, hvordan den tyske og britiske krigsplanlægning udfolder sig dag for dag, hvordan de danske politikere forholder sig til den højspændte situation, som stormagtskrigen har skabt, […]

En ide til et nyt live-formidlingsprojekt udtrykt i årets grønsager: "papiret" er lavet af normal marcipan farvet med frugtfarve, mens bogstaverne er lavet af lakridsmarcipan og lakridskrymmel. Grisen symboliserer den danske landbrugseksport.

I 1864live redaktionen har vi været meget glade for den store interesse for projektet, og vi har derfor lagt hovederne i blød for at finde ud af, om vi nu skal lave mere… I juledagene holdt vi derfor en ide-work-shop, hvor forslag til nye live-projekter blev formuleret i marcipan (selvfølgelig). Vi bringer her et billede […]

Fordi gammelt nyt er godt nyt.

1864-krigen er slut. Krudtrøgen er lettet for længst, diplomater og politikkere har forhandlet færdigt og soldaterne for de respektive hære er sendt hjem. Danmark har som konsekvens af krigen mistet hertugdømmerne Holsten, Slesvig og Lauenborg, men det har længe stået klart. Af den danske helstat er dermed 2/5 af befolkningen og landområdet gået tabt. Danmark […]

MV5BMzQ0MTk3OTI1Ml5BMl5BanBnXkFtZTcwNTc2Mjg0OQ@@._V1_SY317_CR5,0,214,317_AL_

(I anledning af sidste afsnit af DR’s 1864-serie har chefredaktøren for 1864live kloget sig om serien andetsteds. Vi bringer et uddrag plus link) Af Peter Yding Brunbech DR og Bornedals store epos om krigen i 1864 er nu ved at være til ende, og debatten har været livlig. TV-serien er blevet rost af nogen og […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 16. november 1864: Den 16. ds. have vi séet de sidste Tydskere, de droge bort om Morgenen tidligt – eller er det en Drøm, vil virkeligt ingen Andre afløse dem? øjet seer endnu lidt sky til alle Sider! De sidste Fjender vare iøvrigt meget skikkelige og nette imod os. Emanuel’s Afskedsord, […]

Christian 9. har med sin underskrift ratificeret fredstraktaten, hvormed Danmark afstår hertugdømmerne. I åbne breve fortæller kongen om fredsaftens konsekvenser og tager afsked med hertugdømmernes befolkning. Til danskerne opfordrer kongen om at se fremad og ikke miste modet eller håbet.

Rigsrådet har behandlet og godkendt fredstraktaten, og Christian 9. har efterfølgende underskrevet aftalen. Netop i dag udveksles ratifikationerne på et møde i Wien, og dermed er freden officiel. Derfor er den preussisk-østrigske rømning af Jylland også begyndt i dag. Freden er beseglet og således er hertugdømmerne nu også officielt tabt for Danmark. Derfor har kong Christian […]

Christian 9. (1818-1906), konge af Danmark fra 1863 til 1906. Han fik tilnavnet 'Europas svigerfar', idet fire af hans børn kom til at sidde på europæiske troner. (Foto fra ca. 1868)

I går stod det klart, at begge Rigsrådets kamre stemte for en godkendelse af fredstraktaten. I dag har traktatens ratifikationsakter så været til underskrivelse i Statsrådet. De formelle handlinger er ved at være overstået i forhold til endeligt at kunne besegle freden mellem Danmark på den ende side og Preussen-Østrig på den anden. Kong Christian […]

Rigsrådet drøfter det nye forfatningsudkast på Christiansborg i dag.

Den 5. november blev Rigsrådet sammenkaldt for at begynde forhandlingerne om fredstraktatens godkendelse. I dag er der resultat fra begge kamre, og både Folketinget og Landstinget har stemt for en godkendelse af fredsaftalen. Under forhandlingerne har det i væsentlig grad været modstanderne mod fredstraktaten, som har ført ordet. Blandt dem har Frederik Hammerich kaldt fredstraktaten […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog 9. november 1864: Den 9. November henimod Mørkningen vare vi endeligt færdige og paaklædte. Den tarvelige Plads var beregnet og atter beregnet; vore forskjellige Borde vare drejede og vendte derinde til Prøve paa enhver tænkelig Maade, – og vi udfandt omsider, hvorledes vi kunde stuves sammen paa den mindst generende Maade […]

C.C. Hall opfordrer fra Folketingets talerstol medlemmerne til at stemme 'ja' til fredstraktaten, og han udtrykker samtidigt håb for Danmarks fremtid.

Der har under Rigsrådets forhandlinger om godkendelsen af fredstraktaten med Preussen og Østrig hersket en pessimistisk og trykket stemning. Flere har givet udtryk for, at Danmark nu snart helt ville forsvinde som selvstændig stat – bl.a. D.G. Monrad. Dog har konseilspræsident Bluhme i Folketinget og Orla Lehmann i Landstinget talt om håb og bedre udsigter for […]

Orla Lehmann anser det for umuligt at genoptage kampen mod Preussen og Østrig. Derfor er fred for ham den eneste løsning, og han taler om håb for fremtiden.

Rigsrådet behandler i både Landstinget og Folketinget den foreliggende fredstraktat med Preussen og Østrig. På trods af, at der ikke hersker tvivl om, at Rigsrådet vil godkende fredsaftalen, så har der indtil nu været modstand, især fra Folketinget, og bl.a. D.G. Monrad har talt om Danmarks tilintetgørelse, mens konseilspræsident C.A. Bluhme har talt om håb […]

Den danske regeringsleder, Christian Albrecht Bluhme, har i dag henvendt sig direkte til Bismarck og Rechberg i et forsøg på at få de tyske stormagter til at lette på besættelsestrykket i Jylland. Fotografi af C.A. Bluhme fra 1860'erne.

Under Folketingets behandling af fredstraktaten med Preussen og Østrig, er der flere gange blevet ytret usikkerhed om, hvorvidt Danmark overhovedet har en fremtid som stat efter den kommende fred? Senest har D.G. Monrad på talerstolen tegnet et scenarie, hvor Danmark sandsynligvis vil ende med at blive skilt ad ved Storebælt, antageligt med det resultat at […]

D.G. Monrad anser fredsslutningen med Preussen og Østrig vil være Danmarks dødsdom. Han forudser samtidigt, at Danmark i fremtiden vil blive delt ved Storebælt og ophøre at  eksisterere.

Rigsrådets to kamre, Folketinget og Landstinget, skal beslutte sig for at godkende eller forkaste den fredstrakt, som regeringen har sagt god for og de danske forhandlere har underskrevet i Wien. I begge kamre forventes et flertal for at godkende traktaten, da Danmark reelt set ikke har noget andet valg. Ikke desto mindre er der modstand, bl.a. […]

Edvard Phillip Hother Hage er jurist, politiker og medlem af Folketinget. Han taler i dag imod godkendelse af fredstraktaten, og han tror ikke at slesvigerne vil kunne modstå fremtidig tvangsfortyskning.

Rigsrådets behandling af fredstraktaten fortsætter, og de to kamre – Folketinget og Landstinget – skal beslutte, om man vil godkende og dermed cementere freden med Preussen og Østrig. Man forventer at et flertal i begge ting vil godkende freden, men der har allerede lydt protester fra Folketingets slesvigske repræsentanter. Modstanden mod fredstraktaten fortsætter i Folketinget, hvor […]

Sofus Høgsbro er slesvigsk repræsentant i Folketinget. Han taler i dag kraftigt imod regeringsforlaget om at godkende fredstraktaten, en menings som deles af de øvrige slesvigske repræsentanter i rigsrådet.

Rigsrådet er sammenkaldt og skal i den næste tid blive enige om enten at godkende eller afvise den fredstraktat, som de danske forhandlere i Wien har underskrevet. Det forventes, at traktaten godkendes, men ikke desto mindre er der modstand over for fredsaftalen og stemningen er ikke god blandt medlemmerne i rigsrådets to kamre – Folketinget og […]

Rigsrådet drøfter det nye forfatningsudkast på Christiansborg i dag.

De danske fredsforhandlere har i Wien underskrevet en fredstale med Preussen og Østrig på vegne af den danske regering, og den danske hær er blevet sat på fredsfod. Før fredsaftalen formelt kan træde i kraft, skal den dog først godkendes ved afstemning i både Landstinget og Folketinget. Rigsrådet er blevet indkaldt og er i dag samlet […]

Fotografi af fire danske soldater på lazaret. Krigen i 1864 kostede dem hvert et ben.

Diplomaterne i Wien har underskrevet fredsaftalen, og derfor har det danske krigsministerium per 1. november beordret, at hæren sættes på så godt som fuldstændig fredsfod. Siden indgåelsen af våbenstilstanden den 18. juli er størrelsen på den danske hær løbende blevet reduceret. Overkommandoen har gentagende gange foretaget såkaldte ”Hjempermitteringer”, og derfor er mange danske soldater allerede vendt […]

Ved Gauerslund

Fra Agnes Gads dagbog november 1864: Efterat H. v. Falkenstejn har gjort sig udødelig ved disse og mange andre Befalinger i samme Smag, har den danske Regjering séet sig nødsaget til at underskrive den ulykkelige Fred d. 30. Oktober i det ulykkelige Aar 1864. Ifølge denne har Kong Christian d. 9. til Preussen og Østrig […]

Preussen har i dag givet et endeligt tilsagn om, at man ikke vil indføre yderligere besættelsesforanstaltninger i Jylland. Den preussiske militærguvernør Eduard Vogel von Falckenstein planlægger herudover at  ophæve de eksisterende tiltag, men samtlige tvangsforanstaltninger vil blive genindført med fornyet kraft, hvis ikke Danmark godkender fredstraktaten indenfor den fastsatte frist.

Siden september har det preussiske militærguvernement lagt et tungt pres på Jylland og dets befolkning gennem en række tiltag, som har gjort livet sur for den jyske befolkning, drænet landets ressourcer og derved forsøgt at tvinge den danske regering til at underskrive fredsaftalen. I forgårs underskrev de danske fredsforhandlere så traktaten, og derfor slipper jyderne […]