F. Wolfhagen

Friedrich Hermann Wolfhagen var minister for Slesvig fra 1856 til 1863 kun afbrudt af nogle få måneder under ministeriet Rotwitt.

Friedrich Hermann Wolfhagen (1818-1894)

Friedrich Hermann Wolfhagen var dansk embedsmand og minister. Han var minister for Slesvig fra 1856 til udgangen af 1863. Som nationalliberal var Wolfhagen en varm fortaler for den forhadte danske sprogpolitik i Mellemslesvig, som indførte dansk som obligatorisk skole- og kirkesprog.

Baggrund

Friedrich Wolfhagen blev født i 1818 ind i en embedsmandsfamilie af hessisk slægt. Fra 1848 blev han involveret i politik som sekretær i Tyske Kancelli i Danmark, og han var valgt til medlem af Rigsrådet af de slesvigske stænder, inden han i 1856 blev minister for Slesvig i P. G. Bangs ministerium.

Politisk karriere

Som minister for Slesvig styrede Wolfhagen hertugdømmet i nationalliberal ånd. Han støttede en fordanskningspolitik i Slesvig og arbejde tæt sammen med departementschef Regensburg, som stod bag de omstridte danske sprogreskripter i Mellemslesvig. Da ministeriet Hall, med nogle mindre ændringer i sprogreskripterne, lempede sin politik i Slesvig i 1861, søgte Wolfhagen derfor også at gøre indrømmelserne så små som muligt.

Wolfhagen kunne ikke undgå at møde tysk uvilje i sit politiske arbejde i form af talrige og ofte voldsomme anklager og krav fra slesvig-holstenerne. Han forsøgte derfor løbende at tilpasse sin politik i Slesvig, uden dog vige fra hvad han anså som danskhedens ret i hertugdømmet.

Da C. C. Halls ministerium lakkede mod enden i december 1863, var Wolfhagen en af dem, der stod for skud. Han havde som minister for Slesvig ansvaret for det omstridte danske styre af hertugdømmet og var desuden kommet i strid med en af kongens brødre. Hvis Halls ministerium skulle fortsætte i en ny sammensætning, skulle det derfor i følge kongen bl.a. være uden Wolfhagen som minister. Halls ministerium trådte dog samlet tilbage, og Wolfhagen kom ikke med i det efterfølgende ministerium under Monrad.

Tiden efter 1864

Efter sin politiske karriere viede Wolfhagen sine betydelige repræsentative og administrative evner til forskellige velgørende og almennyttige foretagender. Han deltog således i ledelsen af Blindeinstituttet, Døvstummeinstitutterne og var i en årrække en ledende skikkelse i de komiteer, som skulle forberede Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne. Wolfhagen skulle angiveligt have efterladt sig et godt navn blandt de danske slesvigere for sin karakterfaste og tilforladelige personlighed. Han døde i 1894.

Af Steffen Lind Christensen

One comment

  1. Wolfhagen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: