H. N. Thestrup

Hans Nicolai Thestrup (1794-1879). Krigsminister fra 1859-1863.

Hans Nicolai Thestrup (1794-1879)

Hans Nicolai Thestrup var dansk officer og kæmpede både under Napoleonskrigene og Treårskrigen. Fra 1859-63 var han dansk krigsminister, hvor han arbejdede ivrigt for reformer og nyorganisering af den danske hær. Kong Frederik d. 7 satte stor pris på Thestrup og omtalte ham som sin ”lakridsminister”. Halls regering var dog ikke villig til at afsætte de midler til oprustningen, Thestrup ønskede, og han trådte tilbage som minister i august 1863 kort før krigsudbruddet.

Baggrund

H. N. Thestrup var af officersfamilie og gjorde hurtigt karriere i den danske hær. Han trådte for alvor ind på den militærhistoriske scene under Slaget ved Isted under Treårskrigen, hvor han kommanderede en dansk brigade, og efter oberst Fr. Læssøes fald ved Øvre Stolk optrådte han så beslutsomt, at han sandsynligvis bidrog betydeligt til det sejrrige udfald af slaget. I 1856 blev Thestrup generalinspektør for infanteriet, og i denne stilling lagde han meget vægt på den militære uddannelse af mandskabet, hvorimod han gjorde op med de dele af tjenesten, som han anså for ”eksercerpladskunststykker”.

Politiske karriere

Den politiske karriere startede for Thestrup i december 1859, da han af C. E. Rotwitt overraskende blev udnævnt til krigs- og marineminister. Thestrup blev anset for at være aldeles upolitisk og tilhørte ikke noget politisk parti. Udnævnelsen blev derfor opfattet som en dristig beslutning, desuden også fordi Thestrup var kendt for at have en dårlig personlig økonomi, hvilket givetvis skadede hans ellers betydelige anseelse.

I C. C. Halls ministerium fra 1860-63 fortsatte Thestrup som krigsminister, i hvilken perioden han arbejdede på en ændring af hærorganisationen. Han opnåede, i modsætning til sin forgænger C. Lundbye, at få bevilling til en opdobling af infanteribataljonerne og indførte tilsvarende forbedringer for kavaleriet og artilleriet. Der blev oprettet flere skoler for reserveofficerer, men Thestrup måtte kæmpe med Rigsrådet og finansminister C. E. Fenger, som ikke ønskede at bevilge midler til yderligere reformering af militæret.

Thestrups reformiver blev ofte mødt af modstand i hæren, især blandt de ældre officerer, men han vandt dog med tiden de fleste for sine synspunkter. Frederik 7. satte også stor pris på Thestrup, som han omtalte ”min lakridsminister”. Thestrup var en meget aktiv minister, og han fik i 1861 også sat gang i det befæstningsarbejde, der under tidligere ministerier var blevet udskudt. Der blev bevilget ekstraordinære midler til befæstningsarbejde ved Dannevirke, Dybbøl og Fredericia, men midlerne var reducerede og kom for sent. Således kunne der ikke opføres permanente værker, men kun de utilstrækkelige feltbefæstninger, som var at finde under krigen i 1864. Thestrup har dog en stor del af æren for, at Danmark militært set ikke var endnu ringere stillet ved krigsudbruddet.

Den politiske og militære karrieres afslutning

I marts 1863 mente Thestrup igen, at en ny reorganisation af hæren var nødvendig, men finansminister C. E. Fenger nægtede at bevilge et særligt beløb dertil. Dette medførte, at Thestrup i august 1863 gik af som krigsminister og forgængeren C. Lundbye blev genindsat. Thestrup overgik til generalkommandoen i Flensborg, og da hæren i efteråret 1863 mobiliserede, havde han en kort tid kommandoen over 2. division. Han blev dog frataget denne kommando inden krigsudbruddet og trods indtrængende anmodninger fra ham om kommando i felthæren, blev han ikke benyttet under krigen. Ved reduktionen af hæren i december 1864 blev han afskediget.

Af Steffen Lind Christensen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: