Steen Bille

Steen Andersen Bille, fotograferet ca. 1880. Bille var marineminister fra 1853-54 og igen fra 1860-63.

Steen Andersen Bille (1797-1883)

Steen Andersen Bille var dansk søofficer, marineminister og forfatter. Han gik i 1858 ind i politik og blev af to omgange udnævnt som marineminister under ministerierne Ørsted (1853-54) og Hall (1860-63). Under sidstnævnte ministerium bidrog han til en ret omfattende fornyelse af flådens materiel.

Baggrund

Steen Andersen Bille gik i ind i den danske flåde som 12årig. I to omgange, 1817-18 og 1823-25, var han dog i fransk tjeneste, hvor han bl.a. deltog i den franske blokade af Cadiz og i den græske frihedskrig, dog ikke i nogen betydelig grad.

Fra 1845-47 førte Steen Bille den danske korvette ”Galathea” på en jordomsejling. Togtets formål var, foruden afhændelsen af de danske kolonier i Indien til det britisk-ostindiske kompagni, at iværksætte etnografiske og hydrografiske undersøgelser.

Ved udbruddet af Treårskrigen i 1848 blev Steen Bille næstkommanderende i eskadren ved hertugdømmernes østkyst. Som fører på dampskibet ”Hekla” gjorde han opmærksom på sig selv ved en overraskende aktivitet. Han bombarderede bl.a. Fredericia i maj 1848, som på dette tidspunkt var besat af tyske tropper. Militært set havde aktionen ingen betydning, men bombardementet havde en gavnlig effekt på den folkelige moral i Danmark. I krigens sidste år blev Bille udnævnt til chef for eskadren, og som fører af ”Hekla” besejrede og ødelagde han det holstenske dampskib ”von der Tann”.

Politisk karriere

I 1852 gik Steen Bille ind i politik. Han blev udnævnt til marineminister i ministeriet Bluhme og i denne forbindelse ligeledes udnævnt til kontreadmiral. Det følgende år blev Bille igen udnævnt til marineminister i Ørsteds ministerium. Således blev også han, som medlem af Ørsted ministerium, stillet for Rigsretten, og ganske vist frikendt, for ulovlig anvendelse af statens midler i forbindelse med forfatningen af 26. juli 1854. Fra august 1852 til februar 1853 var Bille desuden folketingsmand for Nyboderkredsen.

Steen Billes hovedgerning som marineminister var dog først under ministeriet C. C. Hall (1860-1863). Han udgjorde en energisk talsmand for søværnet og anså en søgående orlogsflåde for at være en helt central betingelse for Danmarks selvstændighed. På dette tidspunkt stod søværnet midt i en overgangsfase fra f.eks. sejl til damp og fra træ- til jernskibe. Bille nød stor tillid inden for marinen, men han havde dog ikke megen politisk indflydelse, og det var desuden ikke alle nationalliberale, som delte Billes overbevisning om nødvendigheden af en kraftig udvikling af søværnet. Alligevel fik Bille i sin tid som marineminister gennemført en ret omfattende fornyelse af flådens materiel, bl.a. anskaffelsen af det helt moderne panserskib ”Rolf Krake” med drejbare kanontårne samt panserskonnerterne ”Absalon” og ”Esbern Snare”.

Da Halls ministerium trådte tilbage i december 1863 blev Steen Bille udnævnt til viceadmiral og af den nye konseilspræsident, D. G. Monrad, sendt til den franske kejser Napoleon III for at bede om støtte til Danmark i den politiske konflikt med Preussen og Det Tyske Forbund, dog uden resultat. Senere blev Bille sendt til Kina som regeringens befuldmægtigede for at ratificere en handelstraktat.

Som flådeinspektør i 1868 tog Steen Bille sin afsked fra marinen. Ved siden af sin karriere i både flåden og i politik skrev Bille desuden flere bøger, og han fortsatte sit forfatterskab efter tilbagetrædelsen fra flåden. Steen Andersen Bille døde i 1883.

Af Steffen Lind Christensen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: