Monthly Archives: juli 2012

Baggrund: Aviser i 1864


På 1864live bringer vi opdateringer om optakten til krigen i 1864, med 150 års forsinkelse. På hjemmesiden 1864live.dk bringer vi dog også forskelligt baggrundsmateriale. Blandt andet opbygger vi et 1864-leksikon med relevante historiske artikler. Læs fx artiklen om de danske aviser i 1864, som havde indflydelse på den offentlige meningsdannelse op til krigsudbruddet.

25. juli 1862: Carl Ploug: Trofaste Kæmper i Farens Stund, mandigt har værget vor Odelsgrund


Digteren Carl Plougs vers på den netop afslørede Istedløve: Trofaste Kæmper i Farens Stund mandigt har værget vor Odelsgrund. Troskab skal Vagt ved Graven være, Manddom skal skærme Arv og Ære.

25. juli 1862: Istedløven afsløres i Flensborg til minde om slaget ved Isted 1850


H. W. Bissens løvestatue indvies på Flensborg kirkegård på 12-årsdagen for slaget ved Isted i 1850. Danmarkshistoriens største slag med over 75.000 deltagende soldater. Opstillingen i Slesvig er en provokation mod tysksindede slesvig-holstenere.

20. juli 1862: Karl 15. drager hjem efter et festligt besøg uden meget politisk indhold


Efter at have udvekslet ordner følger Frederik 7. Karl 15. til Helsingør, hvor han sejler hjem til Sverige. Kongemødet har forøget håbet om en nordisk alliance. Avisen Fædrelandet skriver: “Nu er Fredensborg igjen i sin dybe Fred, men det har været en Episode i dette Steds Historie, der ikke vil glemmes. Tanken om Nordens Kongemøde […]

19. juli 1862: Frederik 7. og Karl 15. drager på udflugt sammen


Tidligt om morgenen efter festen drager Frederik 7. og Karl 15. på udflugt sammen fra Fredensborg og kommer føst hjem sent om aftenen. I København har mødet på ny opflammet håbet om en nordisk forsvarsalliance. Et håb, som avisen Fædrelandet også deler, selvom de også bemærker, at Karl 15. er ankommet uden nogen ministre, hvilket […]

18. juli 1862: Frederik 7. taler til folket og kalder Karl 15. sin elskede broder


Efter fyrværkeriet træder Frederik 7. frem på slotstrappen ved Fredensborg og taler til folkemængden: “Gud bevare Kongen, min elskede og trofaste Broder, Kongen af Sverige og Norge!”. Udtalelsen følges af vedvarende jubel fra de forsamlede danskere. Kong Frederik 7. Konge 1848-1863

18. juli 1862: Dagen afsluttes med festfyrværkeri. Karl 15.s navn skrevet med ild over kongeslottet


Folket begejstres af det flotte festfyrværkeri, der afslutter festen. Til slut står den svenske kong Karl 15.s navnetræk i strålende ild over slottet.

18. juli 1862: Den svenske og danske konge vender efter taflet tilbage til Christiansborg og modtager befolkningens hyldest gennem et stort fanetog


Efter taflet vender kongerne tilbage til Christiansborg, hvor de fra altanen ud til Ridebanen hyldes af et fanetog med 5000 deltagere. Forhåbningerne om en nordiske alliance er i en sådan grad til stede, at digteren Carl Ploug afslutter fanetogets sang til kongerne med disse ord: Derfor, I Drotter, Dristig vi bede: Skuffer ej Stammens Skønneste […]

18. juli 1862: Det kongelige taffel til Karl 15.s ære starter på Børsen


Kl. 19 begynder det kongelige taffel til ære for Karl 15. i Børssalen. Stemningen er usædvanligt munter og familiær. Udenfor er samlet en stor folkemængde.

18. juli 1862: Karl 15. ankommer til København med Frederik 7., hvor de går sammen arm i arm gennem folkemængden


Karl 15. og Frederik 7. ankommer til Christiansborg, og sammen begiver de til Børsen, hvor der er indbudt til taffel. En stor menneskemængde råber hurra, mens kongerne går arm i arm, hvilket ses som et symbol på det nordiske sammenhold.

17. juli 1862: Karl 15. ankommer til Fredensborg og afviser i fortrolighed over for Lehmann at kunne hjælpe Danmark


Straks efter ankomsten til Fredensborg trækker den svenske konge Karl 15. den danske indenrigsminister Orla Lehmann til side og udtaler om de danske forhåbninger om nordisk støtte: “Jeg kan pinedød ikke gøre noget ved det. Jeg ville hellere end gerne, men jeg er jo konstitutionel konge”.

17. juli 1862: Sveriges Karl 15. ankommer til Helsingør. Håbet om en nordisk alliance vokser


Den svenske konge Karl 15. ankommer til Helsingør, hvor han modtages af begejstrede danskere. Han skal videre til Fredensborg for at mødes med Frederik 7. Skandinavismen blusser atter op, og mange håber, at en nordisk alliance kan hjælpe Danmark med at løse det slesvig-holstenske problem.

Dagen før dagen, du ved…


Vi befinder os i juli 1862. Tidens store politiske spørgsmål er, hvordan problemet med hertugdømmerne Slesvig og Holstens tilknytning til Danmark kan løses. De nationalliberale sidder på regeringsmagten og ønsker Slesvig indlemmet i Danmark, mens Holsten skal udskilles. Men en indlemmelse af Slesvig kan ikke accepteres af de tyske stater. Det trækker op til krig […]