Monthly Archives: august 2012

22. aug. 1862: Preussen stiller skærpede krav til Danmark om at rette ind i Slesvig


I en depeche til den danske regering stiller Preussen krav om, at fællesforfatningen fra 1855 ophæves for Slesvig, og at Danmark vedtager en ny forfatning, der sidestiller hertugdømmerne med kongeriget. Samtidig kræves det, at de danske sprogregler for den tysktalende befolkning i Slesvig ophæves. Noten er et led i den fortsatte meningsudveksling mellem landene, der […]

Om 1864live: Så er traileren her!


Så kan vi præsentere den første trailer fra 1864live. Del den gerne med alle dine historieinteresserede venner!

17. aug. 1862: Vandskibølgen kommer til København. Mand bliver våd!


Illustreret Tidende beretter, at ikke så snart har man set billeder af hoffet i Frankrig på de nye “vandskier”, før de første begynder at dukke op på Øresund. Bladet beretter om en uheldig københavner, der måtte redes i land efter at være faldet. Da den fuldt påklædte mand blev hevet op af vandet, var første […]

16. aug. 1862: “Fædrelandet” retter et skarpt angreb på den danske general de Meza


Den 70-årige general de Meza, der er øverstkommanderende for den danske hær i Jylland, Slesvig og på Fyn, meldes at være kommet sig over et fald tidligere på sommeren. Han skal nu overtage kommandoen over 11.000 danske soldater, der samles i Dannevirkestillingen. I den anledning retter Fædrelandet et kraftigt angreb på de Meza for at […]

13. aug. 1862: Holstenske værnepligtige i den danske hær råber tyske kampråb ved afgangen fra Kiel


Som det er sket flere gange tidligere, er der postyr ved havnen i Kiel, da tysktalende holstenske soldater udskibes for at gøre militærtjeneste i Danmark. Mens soldaterne fra dækket synger den slesvig-holstenske nationalmelodi, råber Kielborgerne fra kajen: “Schleswig-Holstein hoch!” og “Hold fast, Jungs!”

13. aug. 1862: “Fædrelandet” efterlyser en nordisk Garibaldi, der kan samle Norden!


I en forsideartikel efterlyser Fædrelandet en Garibaldi for Norden, der som Garibaldi i Italien kan samle de nordiske riger. Hvis ikke mulighederne udnyttes, vil de nordiske unionstanker lide skibbrud som i 1810, 1848 og 1857. Lykkes det ikke, kan en samling af Tyskland lede til den danske stats opløsning og tabet af hele Jylland til […]

Baggrund: Carl Ploug 1813-1894


Læs vores seneste artikel om digter og redaktør Carl Ploug, der gennem det nationalliberale dagblad Fædrelandet, var en af de varmeste fortalere for Slesvigs indlemmelse i en dansk nationalstat.