Monthly Archives: september 2012

30. sep. 1862: Bismarck til parlamentet: Tidens store spørgsmål afgøres ikke af taler og flertalsbeslutninger, men af blod og jern!


Bismarck holder en tale til det preussiske parlaments budgetkomité og udtaler, at tiden er kommet til at gøre brug af Preussens styrke: “Preussen må sikre sin styrke, så det kan slå til på det rigtige tidspunkt (…). Preussens grænser er ikke gode nok til at sikre os som levedygtig stat. Tidens store spørgsmål afgøres ikke […]

Følg andre projekter fra knowMore


1864live udgives af firmaet knowMore. Følg med i andre projekter fra knowMore på hjemmesiden knowmoreconsult.wordpress.com og på Facebook på facebook.com/knowmoreconsult. Læs blandt andet om vores kommende dilemmaspil om 9. april 1940, eller læs om matematikspil på iPad til børn.

24. sep. 1862: Grundstød mod dansk udenrigspolitik! Den engelske udenrigsminister stiller sig helt på Tysklands side


Gennem sin afdøde mand Prins Albert har den engelske dronning Victoria altid haft et tæt forhold til de tyske fyrstehuse. På et besøg i Gotha i disse dage bliver hun fulgt af den engelske udenrigsminister Lord Russell. Det slesvig-holstenske spørgsmål bliver drøftet ivrigt, og Russell lader sig ganske overbevise om de tyske synspunkter. I dag […]

23. sep. 1862: Otto von Bismarck udnævnes til preussisk ministerpræsident og udenrigsminister. Hans program er en styrkelse af Preussen før alt andet!


Efter samtalen i går udnævner kongen officielt Bismarck til ministerpræsident og udenrigsminister. Bismarcks mål er først og fremmest at sikre den preussiske monarks rettigheder over for det liberalt dominerede parlament. Dernæst er det en styrkelse af Preussen, både i forhold til de tyske småstater og i forhold til Østrig. En tysk enhed er sekundær og […]

22. sep. 1862: Bismarck til kongen: Kampen står mellem parlamentarisme og monarki, og parlamentarismen må aldrig få lov at sejre!


I samtalen mellem kong Wilhelm og Bismarck forsøger Bismarck at give kongen mod og energi til at fortsætte kampen. “Dette er ikke en kamp mellem liberalisme og konservatisme,” siger Bismarck og fortsætter, “det er en kamp mellem den parlamentariske og den monarkiske statsform, og parlamentarismen må undgås for enhver pris. Selv hvis det betyder en […]

22. sep. 1862: Bismarck og kong Wilhelm mødes privat


På sommerpaladset Babelsberg mødes kong Wilhelm og Bismarck til en privat samtale. Kongen har et udkast til en abdikationserklæring liggende foran sig og fortæller Bismarck, at han ikke kan fortsætte med at regere, hvis han ikke kan finde ministre, der vil gennemføre hans politik uden hensyntagen til parlamentets flertal. Bismarck svarer, at han er villig […]

22. sep. 1862: Bismarck er ankommet til Berlin og er nu på vej for at mødes med kongen


Efter at være ankommet til Berlin fra Paris er Bismarck nu på vej for at mødes med kong Wilhelm i sommerpaladset ved Babelsberg. Kongen er endnu ikke afklaret med, præcis hvorledes han vil bruge Bismarck.

20. sep. 1862: Den preussiske konge fortæller kronprinsen, at en udnævnelse af Bismarck ikke står lige for


Den preussiske kronprins Friedrich Wilhelm har de senste dage forsøgt at mægle mellem kongen og hans ministre for at finde en løsning på den politiske krise. Han opgiver nu og drager hjem til sin familie i Thuringen. I afskedssamtalen med kongen får han dog indtryk af, at en udnævnelse af Bismarck ikke er nært forestående.

19. sep. 1862: Krisen i Preussen tilspidses. To ministre træder tilbage


To medlemmer af det preussiske ministerium træder tilbage, da de ikke længere tror på, at det kan lade sig gøre at forene kongens og parlamentets synspunkter om værnepligtsspørgsmålet. Regeringen er ved at falde fra hinanden, fordi kong Wilhelm ikke kan finde ministre, der er villige til at gennemføre hans militærpolitik uden lovlige bevillinger fra parlamentet.

18. sep. 1862: Von Roon kalder Bismarck til Berlin!


Bismarck har længe ventet i Frankrig på det rette tidspunkt til at vende tilbage til Berlin. Han ønsker sæde i regeringen for at forsvare det preussiske monarkis interesser over for både Østrig og de liberale kræfter, der ønsker en friere forfatning. Da konflikten mellem parlamentet og kongen spidser til i Berlin, mener krigsminister von Roon, […]

17. sep. 1862: Den preussiske konge truer ministeriet med at træde tilbage, hvis han ikke får sin vilje mht. værnepligten


Efter krigsminister von Roons tale til parlamentet tidligere på dagen tilkalder den preussiske kong Wilhelm kronprinsen Friederich Wilhelm til Berlin. Signalet til hans ministerium er klart. Får han ikke sin vilje om, at værnepligten ikke må reduceres, vil han træde tilbage og overlade tronen til den mere liberalt indstillede kronprins, hvilket den konservative regering ønsker […]

17. sep. 1862: Den preussiske krigsminister von Roon gør indrømmelser til parlamentet i forsvarsspørgsmålet


Konflikten i Berlin spidser til, og det liberalt dominerede parlament presser på for at få nedsat værnepligtstiden. Presset får krigsminister von Roon til at svare parlamentet imødekommende i spørgsmålet. I den konservative regering er man efterhånden indstillet på, at man må gå ind på nogle af parlamentets krav.

16. sep. 1862: Den politiske konflikt i Berlin spidser til! Bismarck lurer i kulissen


I den preussiske hovedstad Berlin har der hele året været politisk konflikt mellem kongens regering og det liberale flertal i parlamentet. Kong Wilhelm står stejlt på sine rettigheder som monark, mens parlamentet ønsker mere indflydelse. Militærbevillingerne er nu det største stridspunkt. Kongen og krigsminister von Roon ønsker en kraftig styrkelse af den preussiske hær, hvilket […]

11. sep. 1862: Danske prinsesse Alexandra troloves med den engelske tronarving. Håb om, at det kan knytte England tættere til Danmarks sag


Efter et helt år med rygter er det nu endelig officielt, at den danske prinsesse Alexandra er blevet trolovet med den engelske tronarving, Prinsen af Wales. Prinsesse Alexandra er datter af kronprins Christian, der er udset til dansk tronarving efter Frederik 7. Hun har netop tilbragt nogle dage med sin kommende svigermor, Dronning Victoria, i […]

8. sep. 1862: Times i London: Dansk prinsesse vil glemme sit folk!


I en artikel fra den engelske avis Times of London, citeret i dagens Fædrelandet, skriver Times, at hvis forlovelsen mellem den engelske kronprins og den danske prinsesse Alexandra kommer i stand, vil det være en god og beslægtet folkestamme, der knyttes til det engelske kongehus. Avisen skriver dog også om den slesvig-holstenske konflikt, at “hvis […]

7. sep. 1862: Kong Wilhelm af Preussen til krigsminister Roon: Bismarck er umulig som ministerpræsident


I Preussen tilspidses konflikten mellem det liberale parlament og den konservative konge Wilhelm I. Krigsminister von Roon har ofte argumenteret for, at Preussens gesandt i Paris, Otto von Bismarck, skal hjemkaldes og udnævnes til ministerpræsident for at banke parlamentet på plads. Men kongen afviser i en privat samtale med von Roon, at Bismarck er et […]

Baggrund: Billedgalleri med Europas svigerfar


I disse dage har 1864live fået en ny mand om bord. Steffen Lind Christensen er trådt til som medredaktør, og han har valgt at forkæle vore læsere med dette lille billedgalleri af Christian 9. m. familie. Christian 9. blev i slutningen af 1800-tallet kendt som Europas svigerfar, fordi alle hans børn blev godt afsat til […]

3. sep. 1862: Jernbanen kommer til Jylland! Første del af den jyske bane åbnes i dag


I dag kl. 10 åbnes den første del af den jyske jernbane. Under overværelse af Frederik 7., konseilspræsident Hall og indenrigsminister Orla Lehmann afgår det første tog fra Aarhus banegård kl. 10. Det ankommer til Randers kl. 15.45 efter ophold i Langå, og dermed er strækningen Aarhus-Randers nu åbnet som den første i hovedlandet.

2. sep. 1862: Fædrelandet: Tvist med Tyskland kan kun ende med krig eller europæisk voldgift


Avisen Fædrelandet slår fast, at krisen med Tyskland med de seneste tyske krav “kun kan føre til Eet af To: enten Krig paa Liv og Død mod Overmagten, eller europæisk Voldgift”, hvor løsningen af konflikten lægges i hænderne på stormagterne. Avisen skriver videre, at en eventuel krig kun kan ende med europæisk mægling, men at […]