Monthly Archives: november 2012

30. nov. 1862: England træt af de stædige og utaknemmelige danskere!


Den engelske udenrigsminister Lord Russell har snart mistet tålmodigheden med den danske regering. Til sin gesandt i København skriver han, at efter de engelske forslag er blevet modtaget så dårligt i København, er han ikke tilbøjelig til at prøve med nye. Den engelske gesandt i København modtager meddelelsen med glæde, da også han er inderligt […]

30. nov. 1862: Illustreret Tidende: Engelske aviser raser over Russells angreb på Danmark


Om den engelske udenrigsminister Lord Russells Gotha-depeche skriver Illustreret Tidende: “Virkningen af Grev Russells mærkværdige Mæglingsforslag, med hvilket han i en venskabelig Magts navn aldeles uopfordret er falden Danmark i Ryggen, netop i samme Øieblik, da det maatte opbyde hele sin Kraft for at modstaae de to tyske Stormagters Overgreb, aabenbare sig dagligt mere og […]

26. nov. 1862: England foreslår deling af Slesvig. Hall: Det ender med at Danmark deles mellem Preussen og Sverige


Meningsudvekslingerne mellem Danmark og England har været kølige siden Gotha-depechen fra september. Nu forsøger den engelske udenrigsminister at finde fælles grund. I en depeche til den danske regering, der overrækkes i dag, udtaler Lord Russell, at det danske og engelske syn ikke står så langt fra hinanden, og at heller ikke England ønsker, at Danmark […]

23. nov. 1862: Illustreret Tidende roser regeringen for at stå fast i spørgsmålet om Slesvig. Bladet håber dog, at det ikke kun er tomme ord


Illustreret Tidende roser regeringen for det faste program, som dens meddelelser til de forskellige europæiske magter er udtryk for, men tilføjer: “Hvor velskrevne de diplomatiske Depecher end er, og hvor vigtige de paatænkte Foranstaltninger i Holsten end kunne blive, ere hine dog kun Ord, medens disse kun eksistere på Papiret; Fremtiden vil først vise os, […]

Minileksikon: Tre nye ministerartikler


Nu kan du læse tre nye artikler om henholdsvis justitsminister A. L. Casse, minister for Slesvig F. Wolfhagen og minister for Holsten H. Raasløff. A. L. Casse var en yderst intelligent men også ejendommelig personlighed, der pga. sit manglende syn lærte alle sine taler udenad. Da han hørte nyheden om Dannevirkes rømning overraskede han i […]

18. nov. 1862: Ingen penge til folkegave! – endnu vrede mod England i Danmark


Vreden mod England efter Gotha-depechen er endnu stor i Danmark. På forsiden opfordrer avisen Fædrelandet i dag til, at en indsamling til en folkegave til prinsesse Alexandra, der skal giftes med den engelske tronarving, ikke på nogen måde må få karakter af en moralsk forpligtelse for folket. England har skuffet Danmark, og der foreligger intet […]

14. nov. 1862: Bismarck ser en deling af Slesvig som en mulig løsning


Den engelske udenrigsminister Lord Russell meddeler den danske gesandt i London, Torben Bille, at Bismarck kort før sin indtrædelse i det preussiske ministerium udtalte, at han så en deling af Slesvig med en forening af Sydslesvig med Holsten og Nordslesvig med Danmark som en mulig løsning på den dansk-tyske strid. Den danske regering har dog […]

13. nov. 1862: Frederik 7. sætter den engelske gesandt på plads: “Jeg giver England en af mine Døtre og I giver mig en Lussing!”


Hverken kongen eller den danske offentlighed har tilgivet England Gotha-depechen, som var rent til Tysklands fordel. Da den engelske gesandt er i audiens for at meddele, at ægteskabsplanerne mellem den danske prinsesse Alexandra og den engelske tronarving prins Albert Edward nu er godkendt i London, tager kongen ham i skole: Gotha-depechen var et tordenslag, og […]

13. nov. 1862: Efter det danske svar til Preussen forventes Østrig og Preussen at afbryde de direkte forhandlinger med Danmark


Flyveposten kan i dag meddele, at det danske svar på de preussiske fordringer over for Danmark i den dansk-tyske strid er blevet modtaget i de tyske stater. Den tyske avis Corrsp. Stern anser det nye danske aktstykke som værende meget lig de tidligere, men “i Ordkløverier præsterer den meest Forbausende.” Fra tysk side forventes Østrig […]

12. nov. 1862: Frederik 7. proklamerer oprettelsen af en lokal holstensk regering for at imødekomme tyske krav


Kongen erklærer, at der fra 1. december oprettes en lokal holstensk regering med holstenske embedsmænd. Lokalregeringen betyder mere selvstændighed og skal søge at imødekomme holstenske og tyske krav. Skridtet vil dog næppe tilfredsstille Holsten og de tyske magter, der i stigende grad fokuserer på Slesvigs skæbne.

7. nov. 1862: Frederik 7. kræver samling om sin politik og sit ministerium!


Ved et kongeligt taffel udtaler kong Frederik 7., at han nu forlanger samling om både sin politik og sit ministerium!

6. nov. 1862: Kongen til Rigsdagens formænd: “Dersom Tydskland ikke vilde antage vore Forslag, maatte vi slaaes!”


I en audiens for Rigsdagens formænd i dag er Frederik 7. stadig i krigshumør: Han er i fuld overensstemmelse med sit ministerium, der ganske tilslutter sig hans plan for Slesvig. Dersom Tyskland ikke vil antage vores forslag, må vi slås! Enhver tale om ministeriets afgang er nu forstummet.

6. nov. 1862: Danmarks svar til Preussen og Østrig: Vi er ikke forpligtet til ikke at indlemme Slesvig


På statsrådsmødet 5. november enedes regering og konge om at arbejde hen mod en ny forfatning for Slesvig, der skal knytte det tættere på kongeriget. Herefter sendes i dag meddelelse til Østrig og Preussen: I skrivelsen fralægger regeringen sig ansvaret for sprogordningerne i Slesvig, som var en tidligere regerings værk. Men vigtigere afviser Danmark nu […]

6. nov. 1862: Flyveposten kritiserer regeringen for dens indrømmelser og nølende politik i forhold til den dansk-tyske strid, men advarer alligevel mod at kræve dens afgang, inden regeringen selv har spillet fallit.


Udviklingen i den dansk-tyske politiske strid om hertugdømmerne har, ifølge Flyveposten, nu skabt en forventning om, at ministeriet Hall enten må lave en ny plan og forsøge alvorligt at udføre den eller erklære, at den ikke længere kan se sig i stand til at løse konflikten og derfor gå af. Avisen anser det dog for […]

5. nov. 1862: Statsrådets ministre modtager Frederik d. 7.s Slesvigpolitik med forsigtig imødekommenhed


Kong Frederik 7. har netop erklæret i Statsrådet, at Slesvig nu må knyttes tæt til Danmark (se forrige nyhed). Ministrene er postivt indstillede, men ser også farer. Konseilspræsident Hall, som har anbefalet et kursskifte i denne retning, mener, at man skal gå forsigtigt frem og passe på ikke at erklære indlemmelse af Slesvig som officiel […]

5. nov. 1862: Statsrådsmøde: Kongen skærer igennem og gør Ejderpolitikken til sin – Slesvig må indlemmes i Danmark!


Kong Frederik  7. er mødt frem til statsråd med sine ministre i dag i et mere handlekraftigt humør, end man længe har set. Efter at have talt med konseilspræsident Hall i går erklærer han nu, at han i 1852 gav sit æresord på ikke at indlemme Slesvig i Danmark. Men nu må der gives Slesvig […]

4. nov. 1862: Konseilspræsident Hall mødes med kong Frederik 7. Slesvigs indlemmelse i kongeriget drøftes nu som vejen frem!


Regeringslederen konseilspræsident Hall mødes med Frederik 7.  til en drøftelse før morgendagens statsrådsmøde. Baggrunden er en fremstilling, Hall har udarbejdet til kongen. Heri hedder det: Regeringens passivitet skyldtes, at man ville afvente udfaldet af den politiske krise i Preussen Det står imidlertid nu klart, at kravene fra Østrig og Preussen indholder indblanding i Slesvigs forhold […]

4. nov. 1862: Fædrelandet opfordrer regeringen Hall til at træde tilbage!


I en forsideartikel analyserer den nationalliberale avis Fædrelandet regeringens indsats siden dens tiltræden i 1859. I sagen om Slesvig og Holsten har det kun været det ene tilbageskridt efter det andet: “Saaledes ere altsaa 3 Aar hengaaede, uden at medføre et eneste virkeligt Fremskridt, men derimod betegnende ved adskillige Tilbageskridt. (…) Vi spørge, om den […]

Få gamle nyheder direkte i din elektroniske postkasse!


Er du også træt af dugfriske nyheder!? Så husk at du kan få 150 år gamle nyheder direkte i din inbox via 1864live. Gå ind på vores hjemmeside 1864live.dk og find tilmeldingsfeltet i menuen til højre.

2. nov. 1862: Kongen modtages med begejstring ved sin hjemkomst til København


Efter et længere ophold i Slesvig ankommer Frederik d. 7. atter til København. Han modtages på banegården af konseilspræsident Hall, den samlede regering, de øverste generaler og de fleste af Folketingets medlemmer. Også mange københavnere er mødt frem for at hylde majestæten. Spørgsmålet er nu, hvad kongen vil gøre med ministeriet Hall, som er under […]