Monthly Archives: december 2012

29. dec. 1862: Statsrådet fortsat: Hall finder diplomatisk alternativ for at undgå brud med England


Da kongen på statsrådsmødet har forlangt, at det skriftligt meddeles England, at yderligere indblanding fra engelsk side vil føre til afbrydelse af de diplomatiske forbindelser, skaber det en del panik hos ministrene. Konseilspræsident Hall får dog hurtigt sagt, at majestæten har ret, men at det naturligvis bør være en mundtlig tilføjelse, hvilket vil give ham […]

Kong Frederik 7 (konge 1848-1863). Maleri af Vilhelm Gertner 1861

29. dec. 1862: Kongen i raserianfald i Statsrådet: Truer med at hjemkalde dansk gesandt fra London


På statsrådsmødet i dag ønsker konseilspræsident Hall at få godkendt en depeche til England som svar på den seneste depeche fra 26. november. I svaret til England vil man afvise Englands opfattelse af, at de tyske magter har ret til at blande sig i Slesvigs forhold. Kong Frederik 7. gribes imidlertid af et voldsomt raserianfald […]

24. dec. 1862: Fædrelandet: Kamp eller underkastelse er eneste muligheder


Avisen Fædrelandet er ikke præget af julestemning i dag. I en fortsættelse af gårsdagens artikel slår avisen fast, at en krig mod 40 mio. tyskere vil blive en fortvivlet kamp mod overmagten. Men selvom man er sig alle de ulykker, der følger af en sådan krig, bevidst, er det nu kun et spørgsmål om to […]

23. dec. 1862: Fædrelandet opsummerer DK’s situation: Vi staae alene; skal vi hjælpes, maae vi hjælpe os selv


Under signaturen “En Stemme fra Sønderjylland” opsummerer Fædrelandet i dag Danmarks stilling efter de uspiselige engelske kompromisforslag, der har præget efteråret 1862: “Den ene af de venskabelige Magter har givet os det “venskabelige” Raad at sønderlemme Danmarks Rige og udslette det for bestandig af de selvstændige Staters Række, og de to andre have, om ikke […]

22. dec. 1862: Den spritnye “Nøddebo Præstegaard” får tørt på af Fædrelandets anmelder!


Den netop udkomne “Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard” af Henrik Scharling falder ikke umiddelbart i Fædrelandets anmelders smag, selvom udgangspunktet er godt: “Der er et godt Anlæg i denne Bog. Hovedpersonen er en ung Mand paa hint aandelige Standpunkt eller rettere sagt i hin Hjertets Tilstand, som S. Kierkegaard i Enten-Eller har betegnet som det […]

20. dec. 1862: Bismarck: Det danske spørgsmål skal løses med krig!


I et fortroligt brev afsendt i dag til en kollega fortæller Bismarck, at krig er den eneste løsning på det danske spørgsmål, men at man må vente til det rigtige tidspunkt: “Det er sikkert nok, at hele det danske Spørgsmaal kun lader sig løse paa en for os heldig Maade ved Hjælp af en Krig. […]

19. dec. 1862: Forslag i Landstinget om at opfordre kongen til at udskille Holsten


På et møde i Landstinget i aften omdeles et forslag om, at tinget skal henvende sig skriftligt til kongen. I henvendelsen skal tinget udtrykke sin bekymring over fædrelandets stilling og påpege vigtigheden af, at forholdet mellem Slesvig og kongeriget ikke svækkes, og at Holsten udskilles hurtigst muligt. Forslaget skal først debatteres senere.

1864live går transmedia-vejen!


Transmedia-projekter er det nye sort. 1864live er naturligvis med på bølgen og findes nu både på web og i marcipan. Kanonen er et 100 % naturprodukt og er modelleret efter en af de oprindelige kanoner fra krigen i 1864. Velbekomme …

16. dec. 1862: Bismarck holder fortsat alle muligheder åbne


Bismarck holder fortsat øje med det danske spørgsmål uden at ville lægge sig fast på nogen bestemt kurs. Overlades spørgsmålet helt til det tyske forbund risikerer han en krig, der blot ender med at preussiske soldater dør for et selvstændigt Slesvig-Holsten, som er uafhængigt af Preussen. For at holde spillet åbent sender han derfor i […]

Få gamle nyheder direkte i din elektroniske postkasse!


Er du også træt af dugfriske nyheder!? Så husk at du kan få 150 år gamle nyheder direkte i din inbox via 1864live. Gå ind på vores hjemmeside 1864live.dk og find tilmeldingsfeltet i menuen til højre.

12. dec. 1862: Rusland opfordrer Danmark til at acceptere Englands forslag


I en depeche til det russiske gesandtskab i København, opfordrer den russiske udenrigsminister indtrængende Danmark til at acceptere de engelske forhandlingsudspil. Det er de udspil Danmark tidligere har afvist med henvisning til, at de vil føre til en reel opslitning af monarkiet, men flere stormagter ser dem stadig som den bedste mulighed for Danmark.

2. dec. 1862: Bismarck holder alle muligheder åbne i spillet med Danmark


Mens Danmark og England med tiltagende kølighed debatterer de engelske forslag, afventer Bismarck situationens udvikling i Berlin. Et internt memorandum fra i dag viser, at han holder alle muligheder åbne. Det overvejes at overlade sagen til Det Tyske Forbund, men på den anden side er det vigtigt for Preussen at holde fast i, at Slesvigs […]