Monthly Archives: januar 2013

28. jan. 1863: Landstinget til Frederik 7.: Eneste løsning er en fællesforfatning for Danmark og Slesvig


Den danske Rigsdags landsting overrækker en adresse til kongen, hvori de slår fast, at den seneste tids politiske vanskeligheder kun kan løses ved en fællesforfatning for kongeriget og Slesvig, som vil være “det korrekte udtryk for Hertugdømmets statsretslige Stilling til Kongeriget og Kronen”. Kong Frederik 7. takker for Landstingets henvendelse, men vil ikke gå ind […]

28. jan. 1863: Den holstenske stænderforsamling foreslår kritisk adresse til kongen


Den holstenske stænderforsamling sammentrådte d. 24. januar og på mødet i dag foreslås, at der sendes en kritisk adresse til kong Frederik d. 7., som opridser Holstens mange kritikpunkter. Blandt andet, at Danmark har afvist Lord Russells gode mæglingsforslag, og at der nu foretages militære tiltag vendt mod Holsten snarere end en ydre fjende. Adressen […]

27. jan. 1863: Sverige opfordrer Danmark til at handle nu i det dansk-tyske spørgsmål


Sverige er den eneste af de europæiske magter, der konsekvent har støttet Danmark i konflikten med Tyskland, og Sverige støtter ikke bare, men giver også aktive råd. I dag opfordrer den svenske gesandt i København konseilspræsident Hall til at slå til i det tyske spørgsmål, mens Europa er optaget af den polske opstand: “Øjeblikket er […]

24. jan. 1863: Polsk opstand bryder ud i Warszawa. Rusland under pres


I nat er der udbrudt en revolutionær opstand i Warszawa vendt mod Rusland, som Polen hører under. Opstanden er en stor udfordring for den i forvejen lettere svækkede stormagt Rusland, og dens nationalistiske karakter gør den velegnet til at hente sympati i Europa. Danmark må nu nøje afstemme sin udenrigspolitik, da Ruslands støtte i 1848-51 […]

23. jan. 1863: Sverige nævner muligheden for 20.000 svenske soldater ved Ejderen!


Selvom Danmark i stigende grad står internationalt isoleret, finder det stadig opbakning i Sverige. Den engelske gesandt i København meddeler til London, at han i en samtale for nylig med den svenske gesandt havde ytret, at en udskillelse af Holsten var en praktisk umulighed, hvortil den svenske gesandt havde svaret, at det ikke krævede andet […]

19. jan. 1863: Dansk statsråd om den kommende Holstenske stænderforsamling


På dagens Gehejmestatsråd diskuteres den holstenske stænderforsamling, der skal begynde 24. januar. Regeringen ser denne samling som en sidste mulighed for en mindelig løsning i den dansk-tyske strid. Holstenerne vil her få lejlighed til at debattere de lovforslag, Rigsrådet har vedtaget i 1862. Disse debatter vil vise, om der endnu kan opnås nogen form for […]

15. jan. 1863: Stærk international utilfredshed med Danmark


Det diplomatiske spil omkring de engelske mæglingsforslag fra efteråret 1862 er ikke faldet ud til Danmarks fordel. Den russiske gesandt i København kan i dag rapportere hjem til Rusland, at der blandt de udenlandske gesandter i København er almindelig utilfredshed med den seneste danske depeche fra 5. januar. Både Rusland og Frankrig mener, at Danmark […]

14. jan. 1863: Den preussiske landdag beskylder Bismarck for forfatningsbrud


Bismarck blev i september 1862 udnævnt til ministerpræsident uden parlamentarisk opbakning, og der er stadig krise mellem de folkevalgte og Bismarcks regering. I dag åbner den preussiske landdag på ny og vedtager straks en adresse til kongen, der anklager Bismarcks regering for forfatningsbrud. Kongen nægter dog at modtage adressen, men dette viser, at den politiske […]

6. jan. 1863: Russell modtager den danske depeche og er tilfreds med, at alle forhandlinger stopper


Den engelske udenrigsminister Lord Russell modtager i London den danske depeche fra 5. januar og er tilfreds med, at den danske regering nu ønsker, at spørgsmålet ikke drøftes yderligere. Både han og den engelske gesandt i København er godt trætte af hele sagen og af danskerne, som de opfatter som alt for stejle og umedgørlige. […]

5. jan. 1863: Hall svarer England diplomatisk, men afvisende


Kongen forlangte på statsrådsmødet den 29. december, at det skulle meddeles England, at yderligere forsøg på indblanding ville føre til afbrydelse af diplomatiske kontakter. Som tidligere berettet lykkedes det konseilspræsident Hall at få frie hænder til at udforme afvisningen. I en depeche i dag til London skriver han, at han glæder sig over engelsk og […]

Månedsoverblik dec/jan 1862/63


Godt nytår til alle, der følger med! I december 1862 har den danske regering Hall siddet sikrere i sadlen efter krisen i efteråret. Det skyldes først og fremmest, at kong Frederik 7. har bakket fuldt op om ministeriet og dets politik i det slesvig-holstenske spørgsmål. Regeringens Slesvig-Holsten-politik fokuserer nu på en tættere tilknytning mellem Slesvig […]