Monthly Archives: februar 2013

27. feb. 1863: Det europæiske diplomati mener, at Bismarcks dage er talte


Samarbejdet med Rusland om at bekæmpe den polske opstand har gjort Bismarck upopulær i en række europæiske lande og også blandt liberalt sindede tyskere. Der er en udbredt opfattelse af, at han har skudt sig selv i foden, og at det er sandsynligt, han må træde tilbage som ministerpræsident. I en indbretning i dag fra […]

26. feb. 1863: De udsigtsløse stænderforhandlinger i Holsten fortsætter


I dag har der igen været forhandlinger i den holstenske stænderforsamling, men atter uden noget resultat. Fronterne er stadig trukket lige hårdt op. Flertallet af de holstenske delegerede vil ikke godkende de fælleslove for monarkiet, som de har fået forelagt, med mindre den danske regering lover at ville ordne Holstens forfatningsmæssige forhold tilfredsstillende. Den danske […]

24. feb. 1863: Hans majestæts brudegave til prinsesse Alexandra


Da der i efteråret 1862 kom meddelelse om, at den danske prinsesse Alexandra skulle giftes med den engelske tronarving, var der mange i Danmark, der håbede, at dette ville blive en byggesten til en dansk-engelsk alliance, der kunne skærme landet mod de tyske krav. Det stod imidlertid hurtigt klart, at dette ikke ændrede Englands holdning […]

16. feb. 1863: Bismarck: For travlt til krig lige nu


Spørgsmålet om, hvornår krigen kommer, synes nu blot et spørgsmål om, hvornår den preussiske ministerpræsident kan finde plads i sin kalender. I hvert fald meddeler den franske gesandt i Berlin i dag til Paris, at Bismarck har fortalt ham, at grunden, til han ikke p.t. beskæftiger sig med det danske spørgsmål, er, at han har […]

Breaking News!!: Hundredvis af soldater døde allerede inden krigens start! (som i øvrigt er udskudt)


Når vi til daglig beskæftiger os med 150 år gamle nyheder, er en kun to måneder gammel nyhed selvfølgelig Breaking News! På 1864live glæder vi os naturligvis meget til DR og Ole Bornedals store TV-drama om krigen i 1864, men som man kan læse i denne artikel fra DR fra december, er serien allerede løbet […]

Månedsoverblik jan/feb 1863


Velkommen til et lidt forsinket månedsoverblik over begivenhederne i januar 1863, og om hvad der kan forventes i februar. Januar 1863 har været præget af de engelske mæglingsforslag, der blev igangsat af udenrigsminister Lord Russell med den såkaldte Gotha-depeche i september 1862. Danmark var fra begyndelsen utilfreds med mæglingsforsøgene, da man mente, at England med […]

9. feb. 1863: Den holstenske stænderforsamling erklærer den danske forfatning for ugyldig


I dag kommer der beretning fra det udvalg under den holstenske stænderforsamling, der har behandlet de lovforslag, det danske rigsråd har vedtaget i 1862. Dommen fra udvalget er klar: Rigsrådet, som omfatter Danmark og Slesvig, er efter stænderforsamlingens syn ugyldigt, og Holsten forlanger atter at få fuld vetoret over alle fællesbeslutninger for helstaten. Det forekommer […]

6. feb. 1863: Bismarck indgår alliance med Rusland og truer dermed med at frarøve Danmark en nøgleallieret


Den preussiske ministerpræsident Otto von Bismarck har i dag indgået en konvention med Rusland om russisk-preussisk samarbejde til bekæmpelse af frihedsbevægelser i grænseegne. Konventionen udspringer af det polske oprør mod det russiske overherrredømme, der brød ud for omkring 2 uger siden. Konventionen er først og fremmest symbolsk, men for Rusland er den meget vigtig, da […]

5. feb. 1863: I trontaledebatten i det engelske overhus udsættes Russell for kraftig kritik af hans mæglingsforsøg


Danmark står ikke helt alene med sin utilfredshed med den engelske udenrigsminister Lord Russells fejlslagne mæglingsforsøg. I England bruger den konservative opposition flittigt sagen til at drille ministeren. Ved trontaledebatten i Overhuset i dag kommer det atter til kraftig kritik af Russell, og ordføreren for de konservative udtaler, at det eneste, han er i tvivl […]

3. feb. 1863: Bismarck: Det danske spørgsmål skal løses med krig


Et memorandum fra Oldenburg til Preussen foreslår i dag, at de tyske stater løsriver sig fra alle aftaler med Danmark, som, de mener, har misligholdt dem. Bismarck afviser forslaget: Det vil være langt mere fordelagtigt at lade stormagterne foretage et nyt mæglingsforsøg. Når dette så mislykkedes, kunne alt ansvar lægges på Danmark, og efter en […]