28. marts 1863: Stort bifald på Casinomødet til kravet om Holstens udskillelse


Den nationalliberale redaktør Carl Ploug udtaler på Casinomødet, at hvis Danmark optræder modigt og resolut udskiller Holsten, vil krig med Tyskland kunne undgås.

Den nationalliberale redaktør Carl Ploug udtaler på Casinomødet, at hvis Danmark optræder modigt og resolut og udskiller Holsten, vil krig med Tyskland kunne undgås.

Nu til aften holdes der et folkemøde på Casinoteateret i København med over 2000 deltagere. Teateret har tidligere været rammen for det historiske møde i marts 1848, hvor folket krævede og fik en fri forfatning, der afsluttede enevælden i Danmark. Nu er det Slesvig og Holsten, der er på programmet på dette møde, som er kraftigt domineret af de nationalliberale. Blandt talerne er blandt andre de nationalliberale avisredaktører Carl Ploug og C. St. A. Bille.

På mødet er der uddelt udkast til tre resolutioner. Hovedindhold her er, at Holsten og Det Tyske Forbund har gjort det umuligt for Danmark at få helstaten med alle rigets dele til at fungere, og at der nu må foretages en udskillelse af Holsten politisk og administrativt fra rigets øvrige dele. Resolutionerne vækker stor begejstring hos tilhørerne.

Den nationalliberale avis Fædrelandets redaktør Carl Ploug afbrydes af mange “Bravo!”‘er under sin tale, hvor han vurderer, at Holsten kan udskilles, uden at det kommer til krig med Tyskland:

Jeg tror ikke, at vi skulle frygte for Krig, naar vi skynde os at handle. Polens Opstand, Østerrigs og Preussens højst forskellige og Frankrigs endnu ganske uvisse Holdning overfor denne Begivenhed drager Tysklands Sind og Tanke bort fra disse Forhold. Jeg tror ikke, at Øjeblikket let kan blive meget gunstigere, hvis vi nogensinde skulle iværksætte Udskillelsen, end det er nu. Ialfald er det Nølen og Vaklen, Tilbagevigen og Raadløshed, der har bortskræmmet vore Venner og givet vore Fjender Mod. En rask, bestemt, modig og mandig Handling, som øjensynlig dikteres os af den haarde Nødvendighed, og som for længe siden er tilraadet os af vore oprigtige Venner, den vil genoplive Europas Agtelse og Sympati for os og vil i det mindste bevæge vore Fjender til at betænke sig, inden de gaa løs paa os.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: