30. marts 1863: Udskillelsen af Holsten skal gøres officiel. Konge og regering mødes på Fredensborg


Kong Frederik d. 7. opholder sig for tiden på Fredensborg slot, hvorfor det også er her regeringen mødes med ham for at diskutere Holstens udskillelse.

Kong Frederik 7. opholder sig for tiden på Fredensborg Slot, hvorfor det også er her, regeringen mødes med ham for at diskutere Holstens udskillelse.

Konseilspræsident Halls regering har gennem det meste af marts forberedt en officiel erklæring vedrørende Holstens udskillelse, og i dag forelægges forslaget for kong Frederik 7. på Fredensborg Slot i Nordsjælland.

Hall præsenterer sagen for majestæten. I januar 1852 afgav Danmark underhåndserklæring til Østrig og Preussen om ikke at ville knytte Slesvig nærmere til det danske kongerige. Erklæringen forudsatte imidlertid, at hertugdømmernes befolkninger viste vilje til samarbejde, samt at Det Tyske Forbund ikke søgte at indskrænke den danske konges rettigheder. Den holstenske stænderforsamlings uvilje mod at forhandle, og Det Tyske Forbunds reaktioner på de holstenske klager viser, at betingelserne ikke er opfyldt, og at kongen derfor ikke er forpligtet af tilsagnene fra januar 1852.

Herefter præsenterer Hall et udkast til en kongelig erklæring, som er et første skridt på vejen til udskillelse. Erklæringens hovedpunkter er:

  • De holstenske tropper samles i rent holstenske afdelinger, som finansieres af Holsten selv
  • En række administrative områder overgår til den holstenske administration
  • Kongen og den holstenske stænderforsamling har i fremtiden lovgivningsmagten i Holsten. Vedtages hér love, der ikke er i overensstemmelse med kongerigets og Slesvigs, ophører samarbejdet på det vedrørende område.

Forslaget er ikke en egentlig udskillelse, men det fjerner enhver holstensk indflydelse på kongeriget og Slesvigs forhold.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: