Monthly Archives: april 2013

28. april 1863: Hall anser ikke helstatens bevarelse for at være umulig


Der er i Rigsrådet i dag fremsat forslag om, at Holstens løsere forhold til resten af Danmarks skrives ind i forfatningen. Regeringslederen, konseilspræsident Hall, synes dog endnu ikke klar til dette skridt og udtaler, at selvom den danske regering har opgivet den konstitutionelle helstat, opfatter han ikke helstatens bevarelse som umulig: “Regjeringen ønsker ikke at […]

28. april 1863: Opfordring i Rigsrådet til, at udskillelsen af Holsten skrives ind i en ny forfatning


Det danske helstatsparlament Rigsrådet er samlet i denne tid, og et af de vigtigste emner er naturligt nok Martskundgørelsen og forholdet mellem Holsten og rigets øvrige dele. Fra rigsrådsmedlemmerne H.N. Clausen og H. Hage modtager konseilspræsident Hall i dag et udkast til en adresse, der udtrykker ønske om “at det forandrede Forhold [mellem Holsten og […]

22. april 1863: Rigsrådet skal nu debattere Martskundgørelsen


Det danske parlament Rigsrådet samles i dag til en ny samling. Der er ingen tvivl om, at den vigtigste sag, der skal drøftes, er regeringens kundgørelse fra 30. marts om at ville udskille Holsten delvist fra den danske helstat. Konseilspræsident Hall oplæser ved åbningen et kongeligt budskab til Rigsrådet, der nævner, at der har været indsigelser […]

17. april 1863: Bismarck: Beslutningen om krig er min alene


I det preussiske parlament udfordres Bismarck i dag af den liberale opposition. Ifølge kritikken er Bismarck selv skyld i, at Danmark er slået ind på udskillelsen af Holsten, som Danmark aldrig ville have vovet, hvis Preussen ikke havde været så splittet under Bismarck. Bismarck afviser dog med ordene: “Naar vi anser det for nødvendigt at […]

17. april 1863: Preussen og Østrigs svar på Martskundgørelsen kommer


Med Martskundgørelsen slog den danske regering ind på en politik, hvis formål var en delvis udskillelse af Holsten fra den danske helstat. Martskundgørelsen blev herefter rundsendt til de europæiske stormagter til orientering, og i dag kommer et fælles svar fra de to tyske stormagter Østrig og Preussen. Det fælles svar er meget kortfattet og konstaterer […]

Dilemmaspillet 9. april


Der skete ikke meget i april i 1863. Men grunden til den totale tavshed fra 1864live er, at chefredaktøren har haft vældig travlt med et andet projekt. Dilemmaspillet 9. april udkom i tirsdags (den 9. april selvfølgelig) og er et kontrafaktisk historiespil, der lader spilleren indtage rollen som statsminister Stauning den 9. april 1940. Herefter […]