Monthly Archives: maj 2013

Kong Fre. 7.: Hellere krig end denne forbandede stilstand! (månedsoversigt maj-jun 1863)


Maj måned 1863 har været præget af det danske rigsråds forhandlinger og af en ivrig international diplomatisk noteveksling efter den danske regerings udstedelse af martskundgørelsen den 30. marts 1863. Rigsrådssamlingen endte med en forsigtig opbakning til regeringen Halls politik om at give Holsten en løsere tilknytning til de øvrige dele af Helstaten. De fleste er […]

29. maj 1863: Bismarck: Danmark bærer skylden for problemerne. Et regeringsskifte ville være godt


Preussens ministerpræsident Bismarck beretter i dag om en samtale, han for nyligt har haft med den engelske gesandt. Her har Bismarck påpeget over for England, at skylden for de nye problemer helt er den danske regerings ansvar, men at det nu er op til Det Tyske Forbunds forsamling i Frankfurt, hvad der skal gøres. Det […]

28. maj 1863: Hall gentager sine overvejelser om at lade et andet ministerium træde til


I slutningen af maj gentager Hall sine overvejelser fra tidligere på måneden om at træde tilbage fra posten som konseilspræsident og lade et andet ministerium træde til. Det sker under en samtale med den franske gesandt, hvor han lufter spørgsmålet om, hvorvidt et konservativt ministerium ikke muligvis ville kunne opnå mere hos de tyske magter end […]

22. maj 1863: Rigsrådssamlingen slutter med opbakning til ministeriet


Rigsrådssamlingen, der har varet siden 22. april, slutter i dag. I rigsrådet har valgte repræsentanter fra Danmark og Slesvig særligt diskuteret regeringens ønske om at slå ind på en gradvis udskillelse af Holsten, som det blev erklæret i Martskundgørelsen den 30. marts 1862. Der er generelt opbakning til regeringens politik, hvilket under samlingen kom til […]

13. maj 1863: Berlingske Tidende: Vedtagelsen af adresseforslaget giver fuld opbakning til regeringens politik


Dagen efter afstemningen om adresseforslaget skriver Berlingske Tidende, at resultatet af afstemningen er, at flertallet har vedtaget en fuldstændig tilslutning til regeringens politik.

12. maj 1863: Adresseforslaget vedtages: Et forfatningsforslag skal forelægges i indeværende samling


Adresseforslaget, der blev fremsat den 4. maj og har været under 2. behandling siden 9. maj vedtages nu. De fleste ændringsforslag forkastes, men en bemærkning om, at et forfatningsforslag allerede skal forelægges i den indeværende samling, bibeholdes.

9. maj 1863: 2. behandlingen af adresseforslaget begynder: Monrad udtaler, at han hellere vil sende Danmark i krig, end at miste dets selvstændighed


Under 2. behandlingen af adresseforslaget fra den 4. maj udtaler kultusminister Monrad, at det trods hans positive holdning til helstaten er blevet ham for meget, at Danmark skal være afhængig af de holstenske stænders beslutninger: “ad den Vei kan vor Selvstændighed ikke bestaae”; “det er for mig det afgjørende Punkt” (efterfulgt fra salen af “Hør, […]

6. maj 1863: Hall leger med tanken om at lade regeringen træde tilbage


Ifølge Landstingets formand, M.P. Bruun, har konseilspræsident Hall i en samtale med ham udtrykt ønske om, at der skal dannes et andet ministerium, da det nuværende bliver angrebet for stærkt.

6. maj 1863: Det første danske panserskib Rolf Krake søsættes


Panserskibet Rolf Krake søsættes i dag fra værftet i Skotland, hvor det er blevet bestilt til den danske flåde. Det topmoderne skib er en betydelig investering for den danske flåde, og ingen anden europæisk magt besidder noget panserskib, der kan måle sig med det. Skibet vil bidrage til at sikre den danske overlegenhed til søs […]

5. maj 1863: Den polske opstand er svær at tackle for Danmark


Danmark har modtaget en engelsk depeche, der opfordrer landet til sammen med andre lande at udtale kritik af Ruslands fremfærd i Polen. Konseilspræsident Hall præsenterer i dag sagen for Frederik 7. Hall forklarer, at man på den ene side må have sympati for den polske opstand i menneskelighedens navn, men at man ikke gerne skal […]

4. maj 1863: Debat i Rigsrådet. Hall vil ikke afvise forfatningsændring


I dag er der 1. behandling af adresseforslaget fra 28. april, hvor rigsrådsmedlemmer krævede Holstens delvise udskillelse stadfæstet i en ny forfatning. Konseilspræsident Hall spørger i Rigsrådet, om den fremsatte adresse er en mistillidserklæring til regeringen. Men derudover er han på ingen måde afvisende over for tanken om at lade det nye forhold mellem Holsten […]