Monthly Archives: juni 2013

29. juni 1863: Rolf Krake på prøvesejlads i Skotland


Krigsskibsteknologien er i rivende udvikling, og den danske flåde er med helt i front. I august 1862 bestilte det danske marineministerium et topmoderne panserskib ved det skotske rederi Napier & Sons i Glasgow. Skibet er nu færdigbygget og er i dag på prøvesejlads på Clyde River i Skotland. Efter planen skal det overdrages til en […]

26. juni 1863: Hall: Eksekution er lig med krig!


Det Tyske Forbund diskuterer i disse dage, hvilket krav der skal stilles til Danmark under trussel om eksekution. Eksekution er en bestemmelse under forbundstraktaten, der giver de øvrige lande ret til at gribe ind i andre medlemsstater. Da Holsten er medlem af Det Tyske Forbund, kan Forbundet altså gribe ind her unden officielt at erklære […]

25. juni 1863: Hall: Vel er luften lummer, men Danmark er stærkt!


Under en skydebanefest udtaler konseilspræsident Hall som reaktion på Det Tyske Forbunds forhandlinger om Danmark i Frankfurt: “Vel er Luften lummer. Uveiret trækker op … men var Danmark stærkt [i 1848] … vil det nu være meget stærkere [i Kraft af sin gode Ret og Folkets Offervillighed]. Folket [vil] nu mere end nogensinde være rede […]

Bornedals 1864: Nu med historisk konsulent (og sko!)


Her på 1864live glæder vi os meget til Bornedals 1864-serie og følger spændt med i diskussionerne. For et stykke tid siden blev seriens synopsis kritiseret af forskellige historikere, hvilket Ole Bornedal imidlertid kun havde et skuldertræk tilovers for, da han skriver drama og ikke dokumentar. Noget tyder imidlertid på, at kritikken alligevel rammer lidt dybere, […]

18. juni 1863: Det Tyske Forbund kræver indgreb mod Danmark!


I dag tager Det Tyske Forbund fat på spørgsmålet om Danmark, og på mødet i Frankfurt er der fra begyndelsen krigerisk stemning. Et udvalg har behandlet sagen forinden og konkluderet, at Danmark har brudt aftalerne fra 1851-52, og at man nu må forlange dem gennemført. Særligt må man over for Danmark sikre Slesvigs stilling, selvom […]

6. juni 1863: Også Østrig lægger hele skylden for krisen på Danmark


Den danske regeringsleder C.C. Hall har i løbet af maj afsøgt muligheden for at skabe splittelse mellem Østrig og Preussen for på denne måde at mindske presset på Danmark. Blandt andet har han lokket Østrig med, at hvis Østrig accepterer Holstens nye, løsere tilknytning, vil Danmark til gengæld støtte de østriske forsøg på at reformere […]

5. juni 1863: Grundlovsdag i København. Carl Ploug sætter atter folkets følelser på vers


Grundlovsdag er blevet fejret i København ved arrangementer både i Tivoli og i Frederiksberg have. Her klokken fire samles man til et fanetog, der drager gennem Københavns gader for at samles på ridebanen ved Christiansborg, hvor kongen residerer. Frederik 7. underskrev Danmarks første grundlov i juni 1849, og da han viser sig på balkonen for […]