18. juni 1863: Det Tyske Forbund kræver indgreb mod Danmark!


Det tyske forbunds parlament Forbundsdagen havde til huse i Palais Thrun und Taxis i Frankfurt. Selvom forbundet var en løs sammenslutning, der i magt og indflydelse ikke kunne måle sig med stormagterne Preussen og Østrig, fik det alligevel stor betydning for 1864-krigen. Forbundsdagen i Frankfurt var ofte samlingsstedet for de nationale tyske kræfter der krævede et samlet Tyskland, og som ville varetage alle tyskeres interesser. Også de der hørte til det danske rige. Som hertug over Holsten og Lauenborg var den danske konge også repræsenteret i Forbundsdagen hvilket ofte gav anledning til skænderier. Fotografi fra ca. 1900

Det Tyske Forbunds parlament Forbundsdagen har til huse i Palais Thrun und Taxis i Frankfurt. I dag diskuterer Forbundet, om det skal skride ind over for Danmark. Danmarks forhold til Forbundet kompliceres af, at hertugdømmerne Holsten og Lauenborg er medlemmer af forbundet, mens resten af Danmark ikke er.

I dag tager Det Tyske Forbund fat på spørgsmålet om Danmark, og på mødet i Frankfurt er der fra begyndelsen krigerisk stemning. Et udvalg har behandlet sagen forinden og konkluderet, at Danmark har brudt aftalerne fra 1851-52, og at man nu må forlange dem gennemført. Særligt må man over for Danmark sikre Slesvigs stilling, selvom dette område ikke er medlem af Forbundet. Udvalget foreslår derfor følgende:

1) At der stilles krav til Danmark om, at Martskundgørelsen fra 30. marts 1863 sættes ud af kraft, og at den danske regering i stedet foreslår en nyordning, der opfylder de internationale forpligtelser

2) At meddele Danmark kravene under trussel om eksekusion (militær indgriben under forfatningstraktaten) i Holsten og Lauenborg, hvis de ikke bliver opfyldt

3) At lade eksekutionskommissionen overveje og foreslå, hvorledes en eksekution kan gennemføres.

Forhandlingerne skal fortsætte i de kommende uger, og der skal stemmes om forslaget den 9. juli, men de fleste mener, at forhandlingerne vil ende med krav i stil med disse til Danmark.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: