Monthly Archives: juli 2013

31. juli 1863: England advarer de tyske stater


I en depeche til den østrigske regering i dag fraråder den engelske udenrigsminister lord Russell, at de tyske stater sammenblander spørgsmålene om Holsten og Slesvig. Baggrunden er, at Slesvig ikke er med i Det Tyske Forbund, og at Forbundet derfor ikke har nogen ret til at blande sig i dets forhold. Russell advarer samtidig de […]

30. juli 1863: Nyt møde i den slesvigske stænderforsamling og ny aflysning


De slesvigske stænderforsamlinger mødes atter i dag, efter at første møde måtte indstilles, da en stor del af de tyske repræsentanter udvandrede i protest. Siden er der indkaldt suppleanter, men kun tre af disse er mødt op, og forsamlingen er derfor endnu engang ikke beslutningsdygtig. Den danske ordfører erklærer, at ansvaret for aflysningen ligger på […]

29. juli 1863: Engelsk forsøg på at få Danmark til at bøje af


I sidste uge forsøgte Frankrig at få centrale danske ministre til bøje sig, og i denne uge er det den engelske gesandts tur. Han beretter i dag om en samtale, han har haft med den danske regeringsleder C.C. Hall, hvor han foreslog, at Danmark skulle udtale, at Martskundgørelsen kun var noget midlertidigt, og at man […]

28. juli 1863: Sverige fortæller England, at man “sandsynligvis” vil støtte Danmark i en krig


Den 26. juli udsendte den svenske regering en depeche til London, hvor man skrev, at så længe en dansk-tysk konflikt begrænsede sig til Holsten, ville Sverige ikke gribe aktivt ind. Heri ligger der imidlertid en indirekte tilkendegivelse af, at man vil gribe ind, hvis konflikten spreder sig til Slesvig. I dag bekræfter den svenske udenrigsminister, […]

24. juli 1863: Engelsk avis: England vil givet kæmpe på Danmarks side i en krig


Den regeringsvenlige engelske avis Morning Post er ikke i tvivl om, hvorledes Palmerstons udtalelse fra i går skal tolkes, og de skriver i dag, at “England givet vilde komme til at staa paa dansk Side” i en krig med de tyske stater.

23. juli 1863: Den engelske premierminister: Danmark vil ikke stå alene i en krig!


I en forespørgselsdebat i det engelske parlament i dag om den dansk-tyske konflikt udtaler den engelske premierminister lord Palmerston støtte til Danmark. Han siger blandt andet, “at det er et vigtigt Punkt i britisk Politik at opretholde det danske Monarkis Uafhængighed og Integritet” ikke mindst på grund af “dets geografiske Beliggenhed”. Palmerston siger også at […]

21. juli 1863: Det besluttes at indkalde suppleanter til den slesvigske stænderforsamling


Den danske regering har besluttet, at der skal indkaldes suppleanter for at erstatte de tyske medlemmer, der udvandrede fra den slesvigske stænderforsamling den 17. juli på forsamlingens første dag. Det er dog stadig tvivlsomt, om forsamlingen kan gennemføres, idet den atter vil miste sin beslutningsdygtighed, hvis blot tre af suppleanterne også nedlægger deres mandater. Næste […]

20. juli 1863: Frankrig forsøger at få Danmark til at bøje af


Mens England fraråder de tyske stater at gribe ind over for Danmark, forsøger Frankrig at få Danmark til ikke at gøre modstand mod en tysk indgriben i Holsten (eksekution). I dag beretter den franske gesandt i København om samtaler, han har haft med centrale danske ministre. Den stærkt nationalliberale indenrigsminister Orla Lehmann er ikke til […]

20. juli 1863: Bismarck lægger ansvaret på Østrig


England forsøger i disse uger at overtale de tyske stater til ikke at gribe til våben over for Danmark. Bismarck er dog glat som en ål og henviser til, at det i virkeligheden er Østrig, der er den aggressive af de to tyske stormagter, og at han og Preussen har vist mådehold hele vejen igennem.

19. juli 1863: Fuld opbakning til Danmark fra Sverige


Den svenske udenrigsminister Manderström sender i dag en depeche til London, hvor han meddeler England, at Sverige helt og holdent bakker op om den danske sag. Manderström udtaler, at den danske regerings kurs er et resultat af begivenhedernes udvikling, og at danskerne gør ret i at holde fast. Den tyske politik betyder, at freden i […]

17. juli 1863: Tyskerne udvandrer fra den slesvigske stænderforsamling


  I dag starter den planlagte stænderforsamling i Slesvig, hvis tilhørsforhold efterhånden er blevet kernen i striden mellem Danmark og de tyske stater. Forsamlingen når dog kun lige at samles, før det går galt. Flere af de tyske repræsentanter ønsker at protestere mod uregelmæssigheder i valghandlingerne. Da stænderforsamlingens formand henviser til, at det ikke falder […]

16. juli 1863: Danmark insisterer på, at ingen aftaler er brudt!


Det Tyske Forbund er fortsat samlet i Frankfurt og vedtog den 9. juli at stille vidtrækkende krav til Danmark under trussel om militær indgriben i Holsten. I dag går den danske repræsentant imidlertid til begrænset modangreb. Dirckinck-Holmfeldt kræver, at en erklæring føres ind i protokollen, hvor han slår fast, at Danmark ikke har brudt fredsaftalerne […]

12. juli 1863: Et Søuhyre, hvis sorte Kulrøg kun svagt minder om, at den regjeres af levende Væsener


I Illustreret Tidende kan danskerne i dag læse denne maleriske beretning om den danske flådes nyanskaffelse, panserskibet ROLF KRAKE, der for få dage siden ankom til København: Vistnok vente Mange med spændt Forventning paa at see det hjemvendende Pantserbatteri. De Fleste have dannet sig en eller anden Forestilling om vor første Monitor, og den viser […]

11. juli 1863: Preussen begynder at indstille sig på mulig krig


I et brev skrevet af den tyske kansler Otto von Bismarck i dag hedder det, at den preussiske kong Wilhelm har ønsket, at det tyske eksekutionskorps forstærkes. Det Tyske Forbund besluttede den 9. juli at true Danmark med militær indgriben i Holsten, og det vil i givet fald være eksekutionskorpset, der skal sættes ind.

9. juli 1863: Det Tyske Forbund vedtager kravene til Danmark. Krigen rykker nærmere …


Det Tyske Forbund er samlet til møde i Frankfurt og her vedtages det i dag, at det skal kræves af Danmark, at Martskundgørelsen trækkes tilbage, og at Danmark atter ligestiller Holsten med resten af helstaten. Sker det ikke, vil forbundet skride til såkaldt eksekution, som er militær indgriben i et medlemsland. Dette vil dog kun […]

3. juli 1863: Danmarks taktik på forbundsmødet fastlægges


Som tidligere nævnt behandler Det Tyske Forbund spørgsmålet om, hvilke krav der skal stilles til Danmark for at få det til at ordne det slesvig-holstenske spørgsmål. Den 9. juli skal der stemmes om, hvorvidt man skal kræve, at Danmark trækker Martskundgørelsen tilbage og lever op til de internationale forpligtelser, sådan som tyskerne tolker dem. Konseilspræsident […]

1. juli 1863: Rolf Krake overdrages til den danske flåde


Den danske flåde tager i dag et krigsteknologisk tigerspring fremad, da Panserbatteriet Rolf Krake overdrages til repræsentanten for den danske flåde på Clyde River i Skotland. Skibet er bestilt hos Napier & Sons i Glasgow for mindre end et år siden, og er inspireret af det nordamerikanske skib USS Monitor, der netop i disse år […]