Monthly Archives: august 2013

31. aug. 1863: Hall rykker for den endelige stadfæstelse af den dansk-svenske forsvarstraktat


Forsvarstraktaten mellem Danmark og Sverige-Norge ligger klar i et udkast, der er godkendt af den svenske udenrigsminister. Endnu mangler den svenske regerings endelige godkendelse af traktaten imidlertid, og i dag beder den danske regeringsleder C.C. Hall den svenske gesandt grev Hamilton om at få sagen formelt afsluttet, så hurtigt det lader sig gøre.

Månedsoverblik august/september 1863


Vi genoptager traditionen med månedsoverblik, hvor vi samler op på, hvad der er sket i den seneste måned og kigger på, hvad der må blive de vigtigste spørgsmål i den kommende tid. I sommeren 1863 er konflikten mellem dansk og tysk blevet tilspidset. I marts fremsatte den danske regering Martskundgørelsen, som proklamerede, at Holsten skulle […]

29. aug. 1863: Forsvarstraktat med Sverige tættere på end nogensinde!


Den svenske udenrigsminister Manderström er i dag i København, hvor han godkender et udkast til en forsvarstraktat mellem Danmark og Sverige-Norge. Nu mangler blot den svenske regerings endelige godkendelse. Både den svenske kong Karl 15., den svenske udenrigsminister og den indflydelsesrige svenske gesandt i København grev Hamilton er varme støtter af traktaten. Værdien i en […]

27. aug. 1863: Danmark afviser Det Tyske Forbunds krav i Frankfurt


På et møde i Det Tyske Forbund i Frankfurt i dag afviser Danmark officielt de krav, Forbundet stillede den 9. juli 1863. Danmark vil ikke ophæve Martskundgørelsen, som løsner Holstens tilknytning til resten af riget. Den danske erklæring til Forbundet nævner også endnu engang, at Danmark ikke har brudt aftalerne fra 1851-52 efter 1. slesvigske […]

23. aug. 1863: Illustreret Tidende: Tiden er inde til at finde den endelige løsning på konflikten


I dagens udgave af ugeavisen Illustreret Tidende citeres den engelske avis The Times for, at den svenske prins Oscar, under et ophold i Wien, har meddelt, at Sverige vil sende tropper til Slesvig, hvis Det Tyske Forbund iværksætter den planlagte eksekution i Holsten. Dette er ifølge Illustreret Tidende helt i overensstemmelse med den engelske premierminister […]

21. aug. 1863: England lægger ansvaret for konflikten på Østrig og Preussen


Den engelske udenrigsminister Lord Russell gentager i dag Englands synspunkt over for de tyske magter i en besked til den preussiske gesandt i London. England vil ikke foretage flere henvendelser i København for at få danskerne til at skifte kurs. Bliver Østrig og Preussen ved med at anbefale eksekution, er de ansvarlige for følgerne. Samtidig […]

21. aug. 1863: Danmark overvejer sit svar til Det Tyske Forbund


Den 9. juli 1863 vedtog Det Tyske Forbund at stille krav til Danmark om at trække Martskundgørelsen tilbage og ligestille Holsten med rigets øvrige dele. Konseilspræsident Hall mener, at tiden nu er kommet til at svare Forbundet og forestiller i dag sagen for kongen. Hall mener ikke, at man bør trække Martskundgørelsen tilbage og vil […]

20. aug. 1863: Det bedste tidspunkt at gennemføre de danske planer om udsondring af Holsten


Den engelske gesandt i København indberetter i dag til London om stemningen i danske regeringskredse. Ifølge gesandten mener danskerne, at der næppe kommer et bedre tidspunkt til at gennemføre udskillelsen af Holsten. En lang række ting synes da også at være gunstige for Danmark i disse dage. Fyrstemødet i Frankfurt har udstillet splittelsen mellem Østrig […]

20. aug. 1863: De tyske fyrster beder kong Wilhelm komme til Frankfurt


Som tidligere berettet mødes de tyske fyrster mødes i disse dage i Frankfurt for at diskutere reformer af Det Tyske Forbund. Den preussiske kong Wilhelm er imidlertid blevet væk, da Preussen ikke ønsker at støtte Østrigs reformplaner, der vil give Østrig den afgørende magt i Tyskland. I dag sender fyrstemødet imidlertid kong Johan af Sachsen […]

18. aug. 1863: England indstiller presset på de tyske stater for nu


Den engelske udenrigsminister lord Russell har den seneste måneds tid forsøgt at overtale Preussen og Østrig til at opgive den planlagte tyske eksekution (militær indgriben) i Holsten. Både i Wien og i Berlin afviser man dog, og i dag lader Russell den tyske repræsentant i London vide, at England ikke vil foretage sig yderligere i […]

17. aug. 1863: Stort tysk fyrstemøde i Frankfurt mangler deltagelse af Preussen


(vi afviger fra vores principper og sender denne nyhed, som er to dage for gammel) Langt størstedelen af de tyske fyrster mødes i dag til et møde i Frankfurt indkaldt af den østrigske kejser Franz Joseph. Østrigs mål med mødet er en reform, der skal omskabe Det Tyske Forbund til et østrigsk arvekejserdømme. En meget […]

12. aug. 1863: Sveriges kronprins vil dø for Danmark ved Dannevirke!


Måske ikke et løfte, der skal tages bogstaveligt, men alle vegne hører man for tiden om de skandinaviske broderskabsbånd og viljen til at hjælpe Danmark. I dag er det atter den svenske kronprins Oskar, der over for den danske gesandt i Wien kalder Dannevirke for “Nordens sande Grænse og Bolværk”. Sverige vil ikke forblive passivt, […]

12. aug. 1863: Sverige bakker fuldt ud op om Danmarks afvisning af Det Tyske Forbund


Den svenske udenrigsminister svarer i dag på den danske meddelelse af 8. august, hvor Danmark bad om at indgå i realitetsforhandlinger om en forsvarstraktat mellem de to lande, og om svensk godkendelse af en afvisning af Det Tyske Forbunds krav. Fra Sveriges side bekræfter man de venskabelige bånd og udtalelserne om at ville støtte Danmark. […]

10. aug. 1863: Den danske regering tør ikke sende kongen til Tyskland


Østrig har indbudt alle tyske fyrster til Frankfurt den 17. august 1863 for at diskutere reformer af Det Tyske Forbund. Formålet med mødet er at cementere Østrigs position som den førende tyske stat. Da den danske konge Frederik 7. også er tysk fyrste i sin egenskab af hertug over Holsten og Lauenborg, er også han […]

8. aug. 1863: Danmark beder officielt Sverige om forsvarstraktat


Udtalelserne om den skandinaviske broderskabsånd, og det tætte forhold mellem de nordiske lande, har floreret kraftigt hen over sommeren, hvor det også ofte er nævnt, at Danmark kan forvente militær hjælp fra Sverige. Senest har den svenske kronprins Oskar under et besøg på det nye panserskib Rolf Krake udbragt en skål for den danske marine […]

6. aug. 1863: Østrig afviser den engelske indblanding


I et svar på den engelske henvendelse fra 31. juli skriver den østrigske udenrigsminister i dag, at de tyske stater følger den eneste mulige linje, og at spørgsmålene om Slesvig og Holsten ikke kan adskilles. Han afviser derved de engelske advarsler og holder fast i, at de tyske stater har ret til at blande sig […]