22. sep. 1863: Kongen udtaler stor tilfredshed med de danske tropper


Screen Shot 2013-09-23 at 12.01.14 PM

Kong Frederik 7. har overværet hærens øvelser ved Dannevirke. Træsnittet her illustrerer dog en troppeinspektion af kongen under 1. slesvigske krig.

Den nationalliberale avis Fædrelandet bringer i dagens udgave kongens vurdering af de militærøvelser, han overværede omkring Dannevirkestillingen tidligere denne måned. Kongen skriver således til krigsminister C. C. Lundbye:

Det har været Os en særlig Glæde og Tilfredshed under den nu tilendebragte Troppesamling ved Slesvig at iagttage den Orden, Ro og Agtpaagivenhed, hvormed Øvelserne ere blevne udførte af samtlige tilstedeværende Troppeafdelinger, ligesom Vi ogsaa allernaadigst have paaskjønnet den fortrinlige Disciplin, der ved enhver Lejlighed har været fremherskende. Vi befale Dig derfor allernaadigst i den Anledning at udtale Vor Tak til samtlige Officerer, som og [sic] til alle underofficerer og Menige, saavel for det gode Forhold, der under hele Samlingen har været udvist, som for den Iver, Lyst og Utrættelighed, hvormed Enhver har udført sin Tjeneste.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: