24. sep. 1863: Den nye forfatning forelægges kong Frederik 7.


Frederik d. 7. er enig med sin regering i, at Danmark ikke bør trække Martskundgørelsen tilbage selvom Det Tyske Forbund kræver det.

Frederik 7. får i dag forelagt forslag til en ny forfatning for Danmark og Slesvig

Kong Frederik 7. får i dag forelagt udkast til en ny forfatning for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Forfatningsforslaget er en naturlig forlængelse af Martskundgørelsen, som stillede i udsigt, at Holsten skulle separeres fra de øvrige dele af riget.

I forfatningsudkastet, der senere skal blive kendt som Novemberforfatningen fra 1863, indføres en overbygning med et fælles rigsråd (parlament) for Danmark og Slesvig. De to områder skal dog fortsat skal være to adskilte enheder med hhv. egen rigsdag og stænderforsamling. Konseilspræsident C. C. Hall lægger over for kongen ikke skjul på, at Det Tyske Forbund vil hævde, at dette er en inkorporation af Slesvig, som er i strid med de aftaler Danmark indgik med Preussen og Østrig i 1851-52. Dette skal man dog ikke frygte fra dansk side, da det let lader sig bevise, at Slesvig ikke inkorporeres med dette forslag, da det beholder egen administration, repræsentation og retsforfatning.

Forsøger Det Tyske Forbund at hævde, at dette er inkorporation af Slesvig, vil det blot vise for omverdenen, at tyskernes eneste mål er at spænde ben for enhver fri og selvstændig politisk udvikling i Danmark. Gør Det Tyske Forbund alvor af eksekutionen i Holsten (militær indgriben under forbundstraktaten), vil det blot bidrage til endnu mere klart at skille spørgsmålene om Holsten og Slesvig ad. Der er således ifølge Hall ikke meget at frygte ved forfatningsforslaget, som nu med kongens godkendelse kan præsenteres for Rigsrådet, der mødes den 28. september.

One comment

  1. Good post. I certainly love this site. Thanks!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: