30. okt. 1863: Den “danske” kong Georg 1. ankommer til Athen uden at være blevet søsyg!


Illustreret Tidendes gengivelse af den nye konges modtagelse i Athen.

Illustreret Tidendes gengivelse af den nye konges modtagelse i Athen

30. oktober ankom den nye kong Georg 1. af Grækenland til Athen. Denne nye europæiske konge er søn af den danske kronprins Christian, der allerede her er ved at lægge grundlaget for sin senere status som “Europas svigerfar”.

Ugeavisen Illustreret Tidende beskriver i deres reportage ankomsten således:

Fra den aarle Morgenstund var hele Athen paa Benene og saavel Borgerne som den brogede Almue fra Øerne og Hovedstadens Omegn straalede af glad Forventning (…) Vel vidste man, at Kongen først var stegen i Land Kl. 10 [i Piræus] (…) men desuagtet malede Utaalmodigheden sig efterhaanden paa Alles Aasyn. Henimod Middag signalerede endeligt Kanonerne fra Nymphehøjene Kongens Nærmelse. (…) Ved Indkjørselen til Byen var rejst en smagfuld Æresport, fra hvilken ogsaa Dannebroge vajede; her gjordes holdt (…) [d]et er umuligt at beskrive den stormende, begejstrede Jubel, der brød ud, da den første Magistratsperson (…) overleverede Kongen Nøglerne til Akropolis, som et Tegn på Ærefrygt og Troskab.

Illustreret Tidende bemærker desuden, at kongens popularitet og de positive forventninger til ham ikke mindst skyldes, at kongen under sin rejse ikke havde lidt af søsyge, ”en Omstændighed (…) [der] af grækerne ansaas for et særdeles heldigt Varsel, da Kong Otto slet ikke kunde taale Søen og derfor led ganske grueligt af søsyge (…) hvilket hans Undersaatter ikke kunde tilgive ham.” (Otto 1. af Grækenland var konge 1832-62).

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: