18. nov. 1863: “Han har underskrevet!”


Den danske helstat anno 1864

Danmark har pr. 1. januar 1864 en ny forfatning, der knytter kongeriget og Slesvig tættere sammen

“Han har underskrevet!”, proklamerer indenrigsminister Orla Lehmann til de forsamlede, da han træder ud fra Christiansborgs slotsport.

På det netop afsluttede statsrådsmøde er Christian 9. endelig bukket under for presset og har underskrevet Novemberforfatningen, som altså nu træder i kraft den 1. januar 1864. Forfatningen knytter Slesvig og kongeriget tættere sammen, idet den skaber en forfatningsmæssig overbygning for de to områders hidtidige forfatninger.

På statsrådet lagde et samlet ministerium pres på kongen og fremhævede, at Novemberforfatningen var den eneste vej til at opnå en forståelse med Holsten. I indstillingen til kongen hed det:

Det hele Folk venter med Længsel og Fortrøstning paa [Afgørelsen] (…) ligesom enhver Dags Udsættelse medfører en sørgelig Skuffelse, saaledes styrker den Haabet hos vore Fjender. (…) Det samlede Ministerium (…) fordølger sig ikke, at der vil kunne fremkomme Vanskeligheder og maaske Farer af den nye Grundlov; men det maa i dybeste Underdanighed udtale, at Udkastets Tilsidesættelse efter dets faste Overbeviisning vilde skabe en Tilstand, hvoraf det i det mindste ikke vilde formaae at forudsee nogen lykkelig Udgang.

Da Christian 9. ikke har kunnet finde andre folk, der vil danne regering for ham, har han til sidst valgt at underskrive. I statsrådet sagde han selv, at han holdt på helstaten og mente, at forslaget om Novemberforfatningen aldrig burde være blevet fremlagt. Men han betragter forslaget som en arv fra Frederik 7., og den vil han vedstå.

One comment

  1. Thomas Gudmundsen · · Svar

    På mange måder besegler “Europa’s (kommende) Svigerfar” her hele Europa¨s skæbne. Denne underskrift banede ikke kun vejen til det skæbnessvangre felttog i 1864, men blev også startskuddet til tre krige for Tysklands samling, hvilket tilsidst skulle resultere i et forenet Tyskland, der de næste mange år skulle komme til at dominere verdensherredømmet, og hvis grundsten nutidens moderne tyske forbundsrepublik stadig er baseret på – Mirabile dictu!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: