Monthly Archives: december 2013

31. dec. 1863: Eksekutionen gennemført. Holsten nu kontrolleret af Forbundet


Eksekutionen i Holsten er nu gennemført, og Det Tyske Forbunds tropper har kontrollen med hertugdømmet. Mange steder i Holsten og i resten af Tyskland er der som tidligere nævnt stærk stemning for at overlade hertugdømmet til hertug Friedrich der Achte, men det er i strid med Østrigs og Preussens planer. Hertug Friedrich har dog stor […]

31. dec. 1863: Monrads “million”-ministerium er på plads


D.G. Monrad fik den 28. december overdraget den opgave at danne et nyt ministerium. Monrad var tidligere kultusminister i C.C. Halls regering, som netop er gået af, og hans beslutning om selv at prøve lykken har ikke været helt populær blandt de tidligere ministerkolleger. Det betød også, at regeringsdannelsen blev svær, og fra det tidligere […]

31. dec. 1863: England foreslår international konference


Det er flere gange blevet nævnt, at en international konference er den bedste mulighed for at løse stridighederne mellem Danmark og de tyske magter. Frankrig har flere gange fremhævet, at en konference eller en kongres i Paris kan løse både dette og andre udestående spørgsmål, men idéen har ikke fået bred støtte. I dag udsender […]

28. dec. 1863: Preussen og Østrig foreslår invasion i Slesvig


Det Tyske Forbund samles i dag, og det vigtigste punkt er det slesvig-holstenske spørgsmål. De to tyske stormagter Preussen og Østrig står sammen og søger at holde spørgsmålet på Londontraktatens grund, da de begge ønsker at undgå et selvstændigt Slesvig-Holsten under hertug Friedrich af Augustenborg, der gør krav på hertugdømmerne. Han har til gengæld opbakning […]

28. dec. 1863: Hall er afskediget, og Monrad træder til!


Den 1. januar 1864 udløber det østrigsk-preussiske ultimatum til Danmark, og her i den 12. time forsøger kong Christian 9. nu, om en ny regering kan afværge krigen. Konseilspræsident C.C. Hall har i flere år været regeringsleder, og hans nationalliberale kurs har haft bred opbakning i befolkningen og i Rigsrådet. Siden Christian 9. kom til […]

27. dec. 1863: Nyt ministermøde diskuterer ivrigt Monrads tilbud


Ministerkrisen spidser til. Ikke mindst efter at kultusminister D.G. Monrad tidligere i dag har erklæret sig villig til at danne et nyt ministerium, hvis C.C. Hall træder tilbage. Den vigtigste grund til, at Christian 9. ikke har villet afskedige Hall har hidtil været, at han ikke har kunnet finde andre, der vil træde i stedet. […]

27. dec. 1863: Ministerkrisen spidser til – Monrad træder frem


Krisen mellem den danske kong Christian 9. og hans ministerium under konseilspræsident C.C. Hall spidser til. I går havde kongen sammenkaldt en række fremtrædende politikere for at drøfte Danmarks alvorlige situation, og i dag mødes han så atter med Hall kl. 11. Christian 9. forlanger af Hall, at han må omdanne sit ministerium. Den stærkt […]

26. dec. 1863: Østrig og Preussen lægger planer …


Eksekutionen i Holsten går sin gang, og trods presset fra de mellemstore tyske stater, der støtter hertug Friedrich af Augustenborgs krav på hertugdømmerne, er det stadig Preussen og Østrig, der dominerer udviklingen fra tysk side. Den 19. december skrev den østrigske udenrigsminister til Berlin, at spørgsmålet om Slesvig nu bør løses i sammenhæng med forfatningsspørgsmålet […]

26. dec. 1863: Christian 9. mødes med fremtrædende politikere på Amalienborg


Christian 9.s forsøg på at få genindkaldt Rigsrådet strandede før jul, men nu har kongen valgt det utraditionelle skridt at indkalde både ministrene og en lang række andre fremtrædende politikere til et ekstraordinært møde på Amalienborg. Mødet forløber dog rodet, selvom Christian 9.s lille søn, prins Valdemar, tilbyder de tilstedeværende at slå kolbøtter for at […]

24. dec. 1863: Bismarck: Tysk ølstuenationalisme er ubrugelig for Preussen!


Preussens ministerpræsident Otto von Bismarck er så afgjort ved at komme i julestemning, hvilket kan tydeligt kan ses af dagens brev til den preussiske gesandt i Paris, grev Goltz. Goltz har været en ivrig støtte af hertug Friedrich af Augustenborgs krav på Slesvig og Holsten, men i dag forklarer Bismarck ham, hvorfor denne politik er […]

24. dec. 1863: Tyskerne rykker ind i Altona fulgt af en hob fra Skt. Pauli


Eksekutionen i Holsten er i gang, og i dag rykker sachsiske tropper over Elben ved Hamborg og ind i Altona, som er en del af Holsten. Ifølge beretninger fra Altona bliver tropperne fulgt af en pøbel fra det fattige Skt. Pauli-kvarter, der laver uro overalt, hvor de kommer frem. En dansk forretningsmand telegraferer fra Altona: […]

24. dec. 1863: Kongen beder ministeriet træde tilbage!


Efter forhandlingerne med kongen i går aftes har konseilspræsident Hall haft samtaler med de øvrige ministre og andre fremtrædende politikere. Selvom der først var stemning for at gå ind på kongens ønske om at genindkalde Rigsrådet, har man dog besluttet sig for at sige nej. Kong Christian 9. opgiver herefter ønsket om, at Rigsrådet skal […]

23. dec. 1863: Kongen forhandler videre om ny regering


Christian 9. holder i dag en række møder med repræsentanter for de neutrale stormagter for at se, om han kan løse problemerne selv. Presset begynder nemlig nu at forstærkes, da Novemberforfatningen træder i kraft den 1. januar 1864, og Preussen og Østrig har meddelt, at de vil betragte dette som anledning til krig! Her til aften […]

23. dec. 1863: Christian 9. forhandler med fremmede magter om nyt ministerium


Den nye danske konge Christian 9. er meget mere interesseret i at tilbagekalde Novemberforfatningen end sine ministre. Og i dag mødes han med forskellige repræsentanter for de europæiske stormagter, hvor spørgsmålet bliver drøftet. Første møde er med den særlige russiske udsending statsråd Ewers, hvor også kongens broder hertug Carl af Glücksburg er til stede. Ewers […]

22. dec. 1863: Danmark rømmer Holsten uden kamp!


Preussen kunne i går sende en meddelelse om, at man har opnået forståelse med Danmark om, at eksekutionen i Holsten kommer til at foregå uden modstand fra dansk side. De tyske eksekutionsstyrker fra Sachsen og Hannover kan således overtage kontrollen med Holsten uden at forvente at støde på dansk modstand. Både for Danmark og for […]

21. dec. 1863: Det nordiske broderskab er intakt


Efterretningerne om den nordiske forsvarsalliance ændrer sig fra uge til uge. For to uger siden kunne vi berette, at forsvarsalliancen var død. I sidste uge var den så i live igen, og i går kunne vi konstatere, at den måske alligevel er droppet. Uanset hvad, ser det ud til, at det nordiske broderskab er intakt. Således […]

21. dec. 1863: Statsråd og overvejelser om ny dansk regering


I dag afholdes statsråd mellem kongen og hans ministerium, men der er dog ikke megen udsigt til godt samarbejde. Kongen havde gerne set, at ministeriet havde fulgt lord Wodehouses råd og havde sat Novemberforfatningen ud af kraft for Slesvigs vedkommende. Men konseilspræsident Hall og det øvrige ministerium vil ikke gøre noget sådant og har i stedet […]

20. dec. 1863: Regeringen sender Rigsrådet hjem!


Konseilspræsident Hall mødtes tidligere på dagen med den engelske udsending Wodehouse, som fremlagde Preussens krav. Wodehouse var enig med Hall i, at de fulde krav var uigennemførlige, men han anbefalede Hall i det mindste at sætte Novemberforfatningen ud af kraft, så forhandlingerne kunne fortsætte. Gjorde Danmark ikke dette, kunne de ikke vente hjælp militær hjælp […]

20. dec. 1863: Danske aviser gentager: Sverige parat til at stille 22.000 soldater på dansk side


Ugeavisen Illustreret Tidende gengiver i dagens udgave den nationalliberale avis Fædrelandets oplysninger om, at den svenske Karl 15. vil stille 22.000 soldater, ledet af kongen selv, til rådighed for Danmark, hvis det skulle komme til en militær konfrontation med de tyske stater. Den ligeledes nationalliberale avis Dagbladet indvender dog imod Fædrelandets oplysninger, at den svenske […]

20. dec. 1863: Wodehouse mødes med Hall for at diskutere Preussens krav


Den engelske udsending lord Wodehouse og den russiske udsending Ewers mødes i dag med den danske regeringsleder C.C. Hall for at diskutere Preussens krav til Danmark. Fra engelsk side havde man håbet, at både England, Rusland, Sverige og Frankrig kunne træde samlet frem som de neutrale magter, der havde underskrevet Londontraktaten. Men som tidligere berettet […]