4. dec. 1863: Det Tyske Forbund i åben strid om det danske spørgsmål


Det tyske forbunds parlament Forbundsdagen havde til huse i Palais Thrun und Taxis i Frankfurt. Selvom forbundet var en løs sammenslutning, der i magt og indflydelse ikke kunne måle sig med stormagterne Preussen og Østrig, fik det alligevel stor betydning for 1864-krigen. Forbundsdagen i Frankfurt var ofte samlingsstedet for de nationale tyske kræfter der krævede et samlet Tyskland, og som ville varetage alle tyskeres interesser. Også de der hørte til det danske rige. Som hertug over Holsten og Lauenborg var den danske konge også repræsenteret i Forbundsdagen hvilket ofte gav anledning til skænderier. Fotografi fra ca. 1900

De tyske stormagter Østrig og Preussen søger at kontrollere de øvrige medlemsstater i Det Tyske Forbund

Danmark, Slesvig og Holsten debatteres heftigt i Det Tyske Forbund i disse dage, og sagen er ikke blevet mindre kompliceret af, at Danmark netop har tilbagekaldt Martskundgørelsen.

Et flertal af de tyske stater ønsker at besætte de to hertugdømmer og derefter lade Forbundet afgøre, om den danske konge eller prins Friedrich af Augustenborg skal arve dem (og det vil sikkert blive sidstnævnte). Det vil imidlertid stride mod Londontraktaten, som de europæiske stormagter har underskrevet, og blandt andet derfor er de to tyske stormagter, Østrig og Preussen, imod. De mener i stedet, at Forbundet skal holde fast ved den eksekution, der blev vedtaget i oktober, hvor Forbundet skal gribe ind i Holsten for at tvinge Danmark til at trække Martskundgørelsen tilbage.

Nu har Danmark jo imidlertid trukket Martskundgørelsen tilbage, som var det oprindelige krav fra Det Tyske Forbund. Men Østrig og Preussen mener nu, at Novemberforfatningen har afløst Martskundgørelsen som stridens kernepunkt. I dag sætter Østrig og Preussen tommelskruerne på og skriver i fællesskab til de øvrige tyske stater:

  • De har stormagtsstatus og har anerkendt den danske konges arveret via Londontraktaten
  • De kan ikke lade Forbundet tvinge dem ud i en krig, som de så vil skulle føre for Forbundet
  • Vedtager Forbundet besættelse af Slesvig og Holsten med grundlag i striden om arvekravene, vil de nægte at efterkomme beslutningen.

Spørgsmålet skal endelig afgøres den 7. december, hvor det bliver klart, om Preussen og Østrig kan kontrollere Forbundet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: