5. dec. 1863: Danmark svigtet af de nordiske broderfolk!


Ingen hjælp til Danmark fra de nordiske broderfolk!

Ingen hjælp til Danmark fra de nordiske broderfolk!

Vi har flere gange optimistisk berettet, at den dansk-svenske forsvarstraktat var meget tæt på at blive underskrevet. Vi har endog viderebragt rygter om, at traktaten allerede var underskrevet, og at Danmark således var sikret i det mindste svensk og norsk hjælp i en eventuel krig med de tyske stater.

I dag står det imidlertid klart, at Sverige-Norge nu endegyldigt har trukket sig ud af forhandlingerne. Udviklingen har været på vej siden omkring 20. november og måske allerede tidligere. Det har længe stået klart, at den svenske konge og udenrigsminister så positivt på traktatidéen, og at også den svenske gesandt i København bakkede helhjertet op om idéen. Men det blev allerede i september klart, at flere andre svenske regeringsmedlemmer var betænkelige ved at underskrive en traktat, hvis det betød, at Sverige kom til at stå alene med sin støtte til Danmark. I Danmark, og blandt de svenske tilhængere af traktaten, var der dog en fortsat tro på, at det nok skulle lykkes, men i sidste ende lykkedes det ikke at overtale tvivlerne i Sverige.

Efter Christian 9.s tronbestigelse og hertug Friedrichs påståede arvekrav på Slesvig og Holsten blev sagen yderligere svækket, og Sverige har fundet sin undskyldning for at trække sig ud af forhandlingerne. Den svenske gesandt i København grev Hamilton meddeler i dag konseilspræsident Hall, at Sverige ikke vil kunne indgå den skitserede forsvarstraktat. Den årsag, han giver, er, at efter Christian 9.s arverettigheder er draget i tvivl, er pludselig hele Londontraktaten blevet et centralt stridspunkt i konflikten, og Sverige kan ikke stå alene i sit forsvar af Londontraktaten.

Den svenske våbenbroder har forladt os, og efterhånden står England tilbage som det eneste sted, hvor Danmark kan gøre sig det mindste håb om at vente militær hjælp i tilfælde af krig.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: