11. dec. 1863: De seneste dages presseudklip


Fædrelandet

Seneste nyt fra Fædrelandet og Illustreret Tidende

Vi samler her op på nogle af de seneste dages skriverier i aviserne Fædrelandet og Illustreret Tidende:

Illustreret Tidende 6. dec.: There is something rotten …

Ugeavisen Illustreret Tidende vurderer, at Danmark hverken kan regne med de tidligere afgivne svenske eller engelske støtteerklæringer i forbindelse med den forestående eksekution i Holsten. Bladet mener, at Danmark potentielt ville kunne gøre modstand mod den tyske overmagt i et halvt år, hvilket vil være tid nok til at knytte alliancer med Tysklands fjender. Desværre frygter avisen dog, at den danske politiske og militære administration er for svag til at gennemføre dette. Og således kan bladet fristes til at give Shakespeare ret i det gamle vers: ”There is something rotten in the state of Denmark”.

Fædrelandet 8. dec.: Tyskerne er barbarer!

Den nationalliberale avis Fædrelandet beretter i dagens udgave om det Tyske Forbunds beslutning om at gennemføre eksekutionen i Holsten og konstaterer tørt, at eksekutionen næppe kan komme som en overraskelse, da Forbundet har barslet med den i snart et halvt år!

Avisen fortsætter:

“Ved denne Beslutning har det tydske Forbund givet en høitidelig Erklæring om, at ingen anden Ret end Næveretten gjælder i Tydskland; at dette Forbund af Stater til gjensidig Beskyttelse er blevet til en Bande, hvis Formaal er at plyndre og forurette den Svagere; at dette Folk, som bilder sig ind at være Verdens første Culturfolk, i sit mageløse Hovmod er blevet til et Samfund af Barbarer, som anseer den høieste menneskelige Opgave for at være andre Folks Undertrykkelse og Udryddelse.”

Fædrelandet 9. dec.: Uro i hertugdømmerne

Fædrelandet bringer i dag et brev fra en unavngiven sydslesviger. I brevet berettes der om, at en danskfjendtlig stemning breder sig i hertugdømmerne – især i Holsten. Brevskriveren fremhæver især, at adskillelige højtstående og prominente embedsmænd offentligt agiterer for anti-danske synspunkter. Desuden nævnes det, at man i Altona er ”gaaet saa vidt, at Byens Borgmester Etatsraad Thaden aldeles har ignoreret H. K. H. Kronprindsen, der paa Tilbagereisen fra England har maattet passere Altona.” Og fra Kiel fortælles det, at Frederik af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, der gør krav på den danske konges hertugtitler (Hertug Friedrich), er udstillet i butiksvinduerne med underskriften ”Hertugen af Schleswigholstein”.

Fædrelandet 10. dec.: Tysk dobbeltmoral

Den nationalliberale avis Fædrelandet meddeler i en notits, at ”den frie Rigsstad Frankfurt” har åbnet et hvervningskontor for frivillige, der vil støtte op om Frederik af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborgs krav på den danske konges hertugtitler. Avisen beretter desuden, ikke uden skadefro, at ”de tydske Blade maae tilstaae, at det gaaer meget slet med Hvervningen. Drikke Øl for Schleswigholstein vil man nok, men udgyde sit Blod for det, betænker man sig paa.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: