Monthly Archives: januar 2014

31. jan. 1864: Tegninger af de danske stillinger er nået København


Ugeavisen Illustreret Tidende, der ikke overraskende udmærker sig ved at være illustreret, bringer i dagens udgave to tegninger, der giver et billede af forholdene og stemningen blandt de danske soldater, der er udstationeret ved grænsen mellem Slesvig og Holsten. Det første billede viser, hvor tæt de danske og tyske tropper står på hinanden i denne […]

31. jan. 1864: Krigen er brudt ud! De tyske magter meddeler, at de vil besætte Slesvig (+ et overblik)


Konflikten mellem dansk og tysk i hertugdømmerne har i årevis været et stridsspørgsmål, der har sat sindene i kog. Flere gange har det truet med at komme til krigshandlinger på baggrund af spørgsmålet, men hver gang er der faldet lidt ro over sagerne igen. Nu er det imidlertid slut. Martskundgørelsen i marts 1863 fik Det […]

30. jan. 1864: En enkelt advarende røst i Folketinget


Både Landstinget og Folketinget debatterer i disse dage konflikten med de tyske magter, og generelt er stemningen, at Danmark skal fastholde Novemberforfatningen. Novemberforfatningen er nu det vigtigste bindeled mellem kongeriget og Slesvig, og fjernes den, ser man en stor risiko for, at båndet med Slesvig skal blive skåret over. Der er dog enkelte stemmer, der […]

29. jan. 1864: “Ved Dannevirke min Brudgom staar” – nyt nationalromantisk digt i Fædrelandet


Det er langt, langt fra hele den produktion af digte, som 1864-konflikten ansporede, der er blevet nationalt arvegods. Dertil rakte kvaliteten ikke. Men mange af digtene giver alligevel, måske netop derfor, et indblik i stemningen blandt danskerne. Et eksempel er digtet ”Sang for danske piger”, der var signeret “Palle Jyde”, og som blev bragt i […]

28. jan. 1864: Også det seneste engelske mæglingsforsøg afvises af tyskerne


Vi berettede i går om det seneste i en lang række af engelske mæglingsforsøg, der går ud på, at Danmark skriver under på at ville trække Novemberforfatningen tilbage på lovlig vis, og at Østrig og Preussen skriver under på ikke at besætte Slesvig, før Danmark har gjort dette forsøg. Selv i London troede man ikke […]

27. jan. 1864: Monrad afviser, at Slesvig kan deles! Forhandlingerne nu overladt til hæren ved Dannevirke!


Slesvig er stridens kerne i konflikten mellem Danmark og de tyske magter. Og selvom der ikke er international tradition for at dele områder efter “nationale” skillelinjer, er den tanke imidlertid blevet nævnt et par gange, at en deling af Slesvig muligvis kan være løsningen på den dansk-tyske strid. Indtil videre er det imidlertid blevet ved […]

27. jan. 1864: Endnu et engelsk forsøg på at afværge krig


England forsøger mere og mere desperat at finde en løsning, så Østrig og Preussen ikke foretager den besættelse af Slesvig, de har truet med. I disse dage er idéen en protokol, der skal undertegnes af alle underskriverne af Londontraktaten. Her skal Danmark love at ville indkalde Rigsrådet og her stille forslag om at ophæve Novemberforfatningen […]

26. jan. 1864: Ingen hjælp at vente fra Frankrig og Rusland


Vi berettede tidligere i dag, at den engelske regerings avis Morning Post havde forudset en europæisk storkrig, hvis de tyske magter overskred Ejderen og gik ind i Slesvig. Det tyder dog desværre på, at det højst er fra England og Sverige, at Danmark skal forvente hjælp. England forhører sig i disse dage om fællesoptræden mellem Frankrig, […]

26. jan. 1864: Håb om hjælp! Går tyskerne over Ejderen, vil de møde engelske våben!


Vi kunne i går berette, at den engelske regeringsledelse er stærkt fortørnede over, at Østrig og Preussen ikke vil give Danmark frist til at trække forfatningen tilbage på lovlig vis. For tiden er den engelske utilfredshed altså helt rettet mod de tyske magter, og noget tyder endog på, at Danmark kan vente hjælp. Den engelske […]

25. jan. 1864: England synes rede til krig for Danmarks skyld


England søger i disse dage at få de tyske magter til at tilstå Danmark en frist på 6 uger til at trække Novemberforfatningen tilbage på lovlig vis, men da de første svar fra Preussen og Østrig har været afvisende, fremkalder det kraftige reaktioner i den engelske regeringsledelse, der nu beskylder Østrig og Preussen for kun […]

24. jan. 1864: Østrig og Preussen afviser dansk det danske kompromisforslag


Den 21. januar erklærede den danske regering sig klar til at trække Novemberforfatningen tilbage på lovlig vis for at finde en kompromisløsning med Preussen og Østrig, der har truet med at besætte Slesvig for at gennemtrumfe deres krav. I de neutrale stormagters hovedstæder blev den danske erklæring modtaget med tilfredshed, og England har nu spurgt […]

23. jan. 1864: England ser tegn på morgengry og beder Preussen og Østrig om at give Danmark en frist på 6 uger


Den engelske udenrigsminister lord Russell er begejstret for den nye danske kompromisvillighed og meddelelsen om, at Monrad vil forsøge at trække Novemberforfatningen tilbage på lovlig vis. Han udtaler, at han nu ser “Tegn på Morgengry” og skriver til Berlin og Wien for at høre, om de to tyske magter vil give Danmark en frist på […]

22. jan. 1864: Monrads tilbud om at trække forfatningen tilbage kan møde på indenlandsk modstand!


Mens konseilspræsident Monrad har sendt forsonende toner til de tyske magter, om at han er villig til at søge at få Novemberforfatningen ophævet på lovlig vis, er der noget, der tyder på, at det ikke vil blive let for ham. I disse dage debatteres der ivrigt i både Folketing og Landsting om et adresseforslag til […]

21. jan. 1863: Danmark erklærer sig rede til kompromis. Engelsk begejstring for udsigt til fred!


Danmark sendte et køligt svar på det preussisk-østrigske ultimatum den 18. januar, men allerede dagen efter var der nye tegn på, at en fredelig løsning stadig var mulig, da konseilspræsident Monrad i et statsråd erklærede sig rede til at imødegå de tyske krav. I dag gør den danske regering alvor af sine overvejelser og sender […]

20. jan. 1864: Wrangel tiltræder som leder af de tyske hære. Målet: Tilintetgør den danske hær!


Det er allerede tidligere blevet aftalt mellem Preussen og Østrig, at en preusser skal stå i spidsen for de to landes fælles felttog mod Danmark. I dag sker så den officielle udnævnelse af den 80-årige feltmarskal Friedrich von Wrangel til øverstbefalende for de samlede tyske hære. Papa Wrangel har tidligere givet danskerne problemer som general […]

20. jan. 1864: Dansk forsvar styrket af tøvejr ved Dannevirke! Himlens Manna for vore Legemer


Den nationalliberale avis Fædrelandets korrespondent har i hele januar gjort meget ud af at rapportere om vejrforholdene og deres betydning for de danske soldaters forhold i Sønderjylland. I dag kan han rapportere, at den vedvarende og strenge frost er blevet erstattet af tøvejr og regn. Fædrelandet vurderer, at dette omslag i vejret er af uhyre […]

19. jan. 1864: Håb for fred!? Monrad nu åben for at imødekomme tyske krav!


I går syntes den militære konfrontation med Østrig og Preussen sikker, men i dag synes atter at åbnes et lille håb for fred! I går gav Danmark et køligt svar på det østrigsk-preussiske ultimatum, men i dag slår konseilspræsident Monrad mere forsonlige toner an i et statsråd mellem kongen og ministeriet. Monrad siger til kongen, […]

18. jan. 1864: Krigen nu tæt på uundgåelig: Danmark sender ren afvisning til Østrig og Preussen!


Den 16. januar modtog Danmark et ultimatum fra Østrig og Preussen om at ophæve Novemberforfatningen inden i dag. Ellers vil de to magter gå ind og besætte Slesvig for at gennemtvinge deres krav. I går anbefalede England og Rusland, at Danmark skulle afvise den korte frist, men ellers sende et imødekommende svar om at ville forsøge […]

17. jan. 1864: Danmark diskuterer sit svar med de neutrale stormagter


Danmark modtog i går et ultimatum fra Østrig og Preussen, hvor de to tyske stormagter forlangte Novemberforfatningen ophævet for Slesvig inden midnat den 18. januar med henvisning til, at den er i strid med aftalerne fra 1851-52 mellem Danmark, Østrig og Preussen. I dag diskuterer den danske udenrigsminister Quaade det danske svar med den engelske og […]

16. jan. 1864: Europa lægger afstand til det østrigsk-preussiske ultimatum


Østrig og Preussen har netop stillet Danmark et ultimatum om at ophæve Novemberforfatningen inden udgangen af den 18. januar 1864. Meddelelsen er samtidig blevet videregivet til de neutrale europæiske stormagter, der dog lægger afstand til de tyske staters meddelelse. England meddeler Østrig og Preussen, at selvom de hævder at stå fast på den danske konges […]