21. jan. 1863: Danmark erklærer sig rede til kompromis. Engelsk begejstring for udsigt til fred!


England synger Monrads pris for hans vilje til at træde op mod stemningen i Danmark og strække hånden frem mod Preussen og Østrig

England synger Monrads pris for hans vilje til at træde op mod stemningen i Danmark og strække hånden frem mod Preussen og Østrig

Danmark sendte et køligt svar på det preussisk-østrigske ultimatum den 18. januar, men allerede dagen efter var der nye tegn på, at en fredelig løsning stadig var mulig, da konseilspræsident Monrad i et statsråd erklærede sig rede til at imødegå de tyske krav. I dag gør den danske regering alvor af sine overvejelser og sender en depeche rundt til de neutrale magter. Den centrale passage lyder:

Det nuværende Ministerium er beredt til med korteste Frist at sammenkalde Rigsraadet, for at forelægge det et Lovudkast, sigtende til at ophæve Forfatningsloven af 18. Novbr. 1863 [Novemberforfatningen, red.]. Samtidig hermed skal denne Forfatning afløses af en Ordning af Forholdene, der svarer til Bestemmelserne af 28. jan. 1852.

Med det sidste henviser depechen til den erklæring, den danske konge udstedte om rigets ordning i forståelse med Preussen og Østrig tilbage i 1852 efter treårskrigen.

Depechen ligner en klar vilje til kompromis i striden fra dansk side, og både Frankrig og Rusland udtrykker tilfredshed med det danske initiativ. Dog er særligt England begejstrede, da de længe har søgt at finde en løsning på konflikten. I en hastedepeche til London skriver den engelske gesandt i København, at den danske erklæring er langt ud over, hvad han havde turdet håbe, og at konseilspræsident Monrad ganske har overtruffet hans forventninger: “Jeg vidste, han var dristig og ikke brød sig om Popularitet – men i betragtning af den Ophidselse, som hersker her, havde jeg næppe troet, at han kunde tage [en saadan] Beslutning”.

Forhåbentligt kan Danmark nu med de neutrale magters støtte formå Østrig og Preussen til at tage imod den udstrakte hånd!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: