26. jan. 1864: Ingen hjælp at vente fra Frankrig og Rusland


Frankrigs Napoleon d. 3. vil "ikke drage Frankrigs sværd!"

Frankrigs Napoleon 3. vil “ikke drage Frankrigs sværd!”

Vi berettede tidligere i dag, at den engelske regerings avis Morning Post havde forudset en europæisk storkrig, hvis de tyske magter overskred Ejderen og gik ind i Slesvig. Det tyder dog desværre på, at det højst er fra England og Sverige, at Danmark skal forvente hjælp. England forhører sig i disse dage om fællesoptræden mellem Frankrig, England, Rusland og Sverige, men både Frankrig og Rusland svarer afvisende.

I Frankrig vil man bevare sin handlefrihed og kun bruge diplomatiske midler til at løse konflikten. Som den franske udenrigsminister påpeger over for englænderne, må voldsomt sprog også bakkes op af viljen til militær handling, og det vil Frankrig ikke binde sig til. Den franske kejser Napoleon 3. udtaler selv, at han ikke vil drage Frankrigs sværd for at forsvare en undertrykkelse af nationaliteter, som det sker i Slesvig. En anden grund er dog nok også, at en engelsk-fransk krig mod Tyskland uvægerligt vil ramme Frankrig hårdt i forhold til England.

I Rusland støtter man op om henvendelser til de stridende parter, men vil intet binde sig til og ser sådan set heller ikke det store problem i, at Østrig og Preussen tager Selsvig i pant. Der er altså ikke megen hjælp at hente fra den stormagt, der hjalp Danmark så godt under treårskrigen 1848-50.

One comment

  1. Thomas Gudmundsen · · Svar

    Napoleon den 3. fandt det her kortsigtet vigtigere at underhandle med Bismarck om at få områder ved Rhinen, mod at se gennem fingrer med den tyske besættelse af hertugdømmerne. Han havde ingen anelse om, hvor høj grad han her lod sig udnytte af Bismarcks skruppelløshed, eller hvor vigtig en rolle krigen mod Danmark skulle få for hans egen undergang ved Sedan 1870. I Frankrig var sympatien i øvrigt klart på dansk side blandt franskmændene, og Napoleon den 3. kunne her let have gjort brug af danskernes argumenter til at understøtte hans egne holdninger til “Nationalitetsprincippet”, som han selv var stor fortaler for !

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: