27. jan. 1864: Endnu et engelsk forsøg på at afværge krig


Den engelske udenrigsminister Lord Russell forsøger stadig at finde en løsning. Men man kan mærke at selv han nu ikke mere tror, at konflikten kan undgås

Den engelske udenrigsminister lord Russell forsøger stadig at finde en løsning. Men man fornemmer, at selv han nu ikke mere tror, at konflikten kan undgås

England forsøger mere og mere desperat at finde en løsning, så Østrig og Preussen ikke foretager den besættelse af Slesvig, de har truet med. I disse dage er idéen en protokol, der skal undertegnes af alle underskriverne af Londontraktaten. Her skal Danmark love at ville indkalde Rigsrådet og her stille forslag om at ophæve Novemberforfatningen for Slesvigs vedkommende. Østrig og Preussen skal så love ikke at gå ind i Slesvig, før der foreligger en afgørelse på sagen i Danmark. Der går i disse dage forespørgsler rundt til de forskellige europæiske hoffer, om dette er en mulighed.

Virker heller ikke dette tiltag, rejser spørgsmålet sig, hvad England så skal gøre, når Østrig og Preussen går ind i Slesvig. Den engelske udenrigsminister lord Russell skrev i går til den engelske gesandt i København, hvor han beskrev dilemmaet:

De har faaet den højærværdige Statsminister [Monrad] til at stille sig paa det helt rigtige Standpunkt, Tyskland på det helt forkerte.

Hvad der herefter vil ske, kan jeg ikke sige – jeg tror ikke nogen anden Magt end Sverige afgjort vil gaa ind på dansk Side, men jeg tror, at vi, i det mindste, er moralsk forpligtede til at støtte Danmark. [Vi er ved at] gøre endnu et Forsøg paa at formaa de tyske Magter til at opsætte Indrykningen og lytte til Fornuft. – Naar det er mislykket, melder det store Spørgsmaal sig.

Spørgsmålet er naturligvis, hvilken støtte det så vil være, at England skal yde Danmark …

One comment

  1. Thanks for sharing your thoughts on free. Regards

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: