30. jan. 1864: En enkelt advarende røst i Folketinget


447px-Anton_Frederik_Tscherning

A.F. Tscherning og dele af bondevennerne ser hellere, at forfatningen bliver trukket tilbage, end at tyskerne går ind i Slesvig

Både Landstinget og Folketinget debatterer i disse dage konflikten med de tyske magter, og generelt er stemningen, at Danmark skal fastholde Novemberforfatningen. Novemberforfatningen er nu det vigtigste bindeled mellem kongeriget og Slesvig, og fjernes den, ser man en stor risiko for, at båndet med Slesvig skal blive skåret over.

Der er dog enkelte stemmer, der maner til forsigtighed. A.F. Tscherning og dele af Bondevennerne advarer om, at det vil være endnu farligere at risikere, at tyske magter besætter Slesvig. Tscherning formulerer det således, da han svarer en taler, der har erklæret angrebet på Novemberforfatningen for det farligste angreb på Dannark:

Naar den ærede Ordfører sagde, at Angrebet paa Forfatningen af 18. Novbr. er det stærkeste, og jeg tror endogsaa han sagde det farligste, der kunde gøres paa vort Land, saa siger jeg, at det Angreb, som gaar ud paa at tage Slesvig i Pant, er et meget farligere Angreb. Forfatningens Ophævelse og en Vedbliven i Besiddelse af Slesvig er en langt lykkeligere og roligere Tilstand end Slesvig i Pant i en anden Magts Haand, medens vi beholder Forfatningen på Papiret.

Det er dog kun et lille mindretal, der deler Tschernings betænkeligheder og Folketinget vedtager en udtalelse, der opfordrer kongen til at bevare Novemberforfatningen. Stemmetallet er 74 for og kun 5 imod. Monrads udsagn om at ville ophæve Novemberforfatningen på lovlig vis, ville være stødt på meget hård indenlandsk modstand.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: