4. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Kongens tilstedeværelse bringer jubel blandt de danske tropper


Christian 9. (1818-1906), konge af Danmark fra 1863 til 1906. Han fik tilnavnet 'Europas svigerfar', idet fire af hans børn kom til at sidde på europæiske troner. (Foto fra ca. 1868)

I dag nedskrev Agnes Gad de nyeste meldinger fra fronten i sin dagbog. Her ses Christian 9. (1818-1906), som var til stede ved fronten i disse dage. (Foto fra ca. 1868)

Fra Agnes Gads dagbog:

Rygte:

Man paastaaer, igaar at have hørt en stærk Kanonade. Betingelserne for en nordisk Alliance skulle være tilstede nu. England truer Preussen og Østrig med at understøtte Danmark af al Kraft.

Aften: Telegram!

Preussernes Styrke ved Stormen i Tirsdags var 9000 Mand og 2 Batterier. Paa vor Side: 9 Kompagnier og 2 Eskadroner. Stormen foretoges tvende Gange. Vort Tab af Saarede og Døde anslaaes til 150-200 Mand. 2 Lieutinanter faldne. Beslaglæggelse af tydske Skibe fra d. 2. ds.

Igaar Eftermiddags angreb Østrigerne tre Gange Stillingen ved Bustrup. 9., 11. og 7. Infanteriregiment, 1. Regiments 2. Batallion og 11. Batteri vare i Ilden. Kongen selv og Monrad tilstede! Skydningen varede endnu Klok. 6 ½. Ved Selk mistede vi en Kanon. Vort Tab af Folk betydeligt. Enkelte Fanger ere gjorte. Fjendens Forposter staa nær Vedelspang, Wrangels Hovedkvarter i Krop. Idag ventedes Hovedangreb. Ogsaa ved Jagel har en temmelig stor og hæderlig Kamp fundet Sted.

Om Sammenstødet ved Ekernførde meddeles: Et Kompagni af vore Tropper holdt Byen besat, der blev angreben af de fremtrængende Preussere. “Esbern Snare” og “Thor” toge Del i Kampen og sendte deres Kugler ud i Skoven, samt bestrøg Kieler Chausseen, hvorved et preussisk Kuirrassierregiment skal have lidt betydeligt. Da Preusserne lode et Batteri kjøre op, trak vore Soldater sig tilbage over Stien og ventede der paa Fjenden. Kongens Tilstedeværelse nu iblandt sine Tropper har fremkaldt almindelig Jubel. Kong Christian boer paa Gottorp, og har befalet, at Arméen, formedelst de udbrudte Fjendtligheder, skal aflægge Sorgen for den afdøde Konge.

 

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: