5. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: prinsen af Augustenborg udråbt til hertug af Schleswigholstein


Frederik, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg gjorde krav på hertugtitlerne i Slesvig og Holsten.

Agnes Gads dagbogsberetning fra i dag omhandler Frederik, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg og hans krav på hertugtitlerne i Slesvig og Holsten. Flere steder i Slesvig og Holsten har folk udråbt prinsen til hertug, men de preussiske og østrigske styker har dog ikke anerkendt hans ret.

Fra Agnes Gads dagbog 5. februar 1864:

Af Berlingske Tidende:

Grev F. Hahn til Neuhaus har tilstillet det østrigske Blad “Vaterland” følgende Skrivelse: “Salzburg, d. 24. jan. 64. Deres ærede Blad af idag indeholder en Korrespondence fra Kiel af 20. ds., hvis Indhold forpligter mig til, i Sandhedens Interesse, at nedlægge Indsigelse mod Rigtigheden af den deri indeholdte Efterretning. Korrespondenten siger: “Saaledes have da samtlige Medlemmer af Ridderskabet – med Undtagelse af 5 navngivne Herrer – hyldet Hertugen. “Jeg, der selv har den Ære at høre til det slesvig-holstenske Ridderskab, har ingensinde gjort noget Skridt, som man kunde udtyde som en hylding, eller blot som en Anerkjendelse af Friedrich af Augustenborg som Hertug af Holsten, og jeg er overtydet om, at hvis Deres blad var udbredt i Holsten, vilde flere af mine Standsfæller ile med at slutte sig til min Reklamation i denne Henseende. Jeg ved fra paalidelig Kilde, at flere i Holsten bosiddende Medlemmer af det slesvig-holstenske Ridderskab, foruden de af Deres Korrespondent nævnte Herrer have holdt sig ligesaa fjern fra Prætendenten som jeg. Jeg overlader til den ærede Redaktion at offentliggjøre denne min Reklamation Ord til andet, el. i den Form, der maatte synes den mere passende.”

Telegram:

Officielt: Klok. 12 1/2. Fortsat Skudveksling mellem vore og Fjendens Batterier. Intet Forpost-Sammenstød. Fjenden okkuperer mere og mere af vort Forpostterrain. Fløjene synes rolige.

Klok. 2,45 Min.

Throntalen igaar til det engelske Parlament var uden videre Betydning for os. Den udvikler historisk, at Londonner-Traktaten udtalte Danmarks Integritet. Dronning Viktoria vil fortsætte Bestræbelserne for Europas Fred.

“Fædrelandet” melder, at Prinds-Prætendenten i Nærværelse af preussiske Tropper er bleven proklameret i Ekernførde. Poletimester Lejsner er bortjaget.

Igaar Artelleri-Engagement uden Eftertryk paa hele Linjen. Kongen er afrejst. Indtil nu haves ingen officiel Meddelelse for idag.

 

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: