9. feb 1864: Agnes Gads dagbog: Soldaternes heltemod er overdådigt


Meget tyder på, at Monrad kan få problemer hjemme, hvis de tyske magter tager imod hans tilbud om at trække Novemberforfatningen tilbage på lovlig vis.

Agnes Gad roste i dag de danske soldaters heltemod. Desuden havde hun hørt om, at D.G. Monrad (på billedet) havde fritaget sig selv for ansvaret for tilbagetrækningen fra Dannevirke.

Fra Agnes Gads dagbog 9. februar 1864:

Prinds Friedrich Karl af Preussen har udstedt en Proklamation til sine Soldater, hvori han opfordrede dem til tappert at forfølge de Danske og afskjære dem Tilbagetoget, og taler blandt Andet saaledes: ”I ville faa nogle haarde Marcher, men bagefter velfortjent Rolighed og gode Kvarterer, Ære og Belønninger.”

Masser af vore tilbagegaaende Soldater drage daglig igjennem Vejle, og indtil Fredericia.

Eftermiddag, Klokken 5:

(I dette Øjeblik ankom Broder Pram, med Jomfru Steffensen i sin egen Vogn. Han er igaar Nat flygtet fra Klægsbøl, efter i sit eget Hus at være bleven truet paa Livet af den indtrængende Pøbel. Om Line, der i Søndags Morges skulde rejse med Posten over Aarøsund fra Haderslever kommen vel over, inden dette skrækkelige Snevejer brød løs, vides endnu ikke.)

Aften:

(Gud ske Lov, her er et Brev fra Anna, kjærligt og velsignet som altid! Monne det er sandt, at der har været en Træfning ved Haderslev? Ak ja, det ved kun Gud, men jeg vil forlade mig paa ham. Familien i Haderslev tænkte i Lørdags endnu ikke paa at flygte. Pram har imorges truffet Fætter Elieser, som Dragon, paa Retraiten igjennem Kolding, hvor han standsede nogle faa Minutter hos sine Forældre. Han var Gudskelov velbeholden da.)

Telegram af 7. ds., Aften:

Offentlig Møde i Folkethinget Klok. 4, i Landsthinget Klok: 4 1/2. Monrad, Casse og Engelstoft nærværende. Konseilspræsidenten erklærede, at Tilbagetoget ogsaa var kommet ham uventet. Meddelelsen derom naaede ikke Sønderborg før Kjøbenhavn. Krigsprotokollen var ikke tilstede endnu; men Afstemningen i Krigsraadet lød paa 10 imod 1. Monrad erklærede sig rede til Fratræden ligeoverfor Rigsdagen, men ikke for Urostifterne – Stærk Larm fra den overfyldte Tilskuerplads hele Tiden. Man formener, at Lyttichau er den enkelte Stemme(?) De beklagelige Optøjer sidste Nat i og omkring Amaliegade, under hvilke Adskillige kvæstede baade af Folket og Poletiet, haabedes forebygget i Fremtiden. Opfordring til Rolighed fra endel Landsthingsmænd er opslaaet paa Hjørnerne og Borgermilitairet beredt.

Telegram af 8. ds., Middag:

Officiel Indberetning af iaftes Klok: 8 1/2, er, at den til Als dirigerede Hærafdeling – 3 Divisioner – efter en vel udført men besværlig Retraite – er ankommen i Dybbølstillingen og paa Als. Den øvrige Del er gaaet Nord paa. – Forpostfegtning igaar. General Steinman har faaet et let Skudsaar. Morgenbladene melder, Tilbagetoget er uhyre udmattende: Atten Timers møjsommelig Marche til Flensborg. Lørdag var haard Forpostkamp ved Blidskov Kro ved Flensborg. 1. og 11. Regiment, samt lidt Kavalleri og Artelleri i Ilden. Tabet stort. 1. Regiment, Kjøbenhavnere, dækkede Tilbagetoget med fældede Bajonetter, og dets Heltemod overordentligt! Kavalleri og endél Artelleri gaaer nok til Fredericia.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: