9. feb. 1864: Situationen i Slesvig og status efter dannevirkedagene


Dybbol_Skanse

Stillingen ved Dybbøl bevogter nu den sidste del af Slesvig, som er på danske hænder

Dannevirkestillingen blev rømmet af den danske hær i dagene mellem den 5. og 7. februar, og Slesvig har herefter ligget åben for fjenden. Lederen af de tyske styrker, den preussiske feltmarskal Wrangel, har indført et nyt styre i Slesvig. De fleste embedsmænd får dog lov at blive siddende, og de fleste love forbliver i kraft. Dog ophæves sproglovene for Mellemslesvig, som har været så forhadte i Tyskland. Hertugen af Augustenborg, Prins Friedrich, er flere steder uofficielt blevet udråbt til hertug af Slesvig-Holsten, men det sættes der en stopper for nu. Wrangel erklærer, at der ikke vil blive tålt nogen form for nationale demonstrationer, hverken for den danske konge eller for hertugen af Augustenborg. Den slesvig-holstenske bevægelse er skuffet over, at det nye styre på denne måde søger at lægge arvesagen død, og måske frygter nogle af dem også preussiske annektionsplaner.

Hoveddelen af den danske hær er ankommet til Dybbølstillingen, hvor der forestår et stort arbejde med at udbygge stillingen. De to flankestillinger i Dybbøl og Fredericia har i de seneste år ikke modtaget tilstrækkelige midler, da det meste af fæstningsbevillingerne er gået til Dannevirke. Resten af hæren er trukket nordpå og skal nu bevogte grænsen mellem kongeriget og Slesvig. Preussen og Østrig hævder endnu, at deres aktion kun angår Slesvig, og her er altså Dybbøl og Als de sidste rester, der endnu er på danske hænder. Den øverstkommanderende for de danske styrker, general de Meza, er dog ikke til stede ved fronten. Han er blevet tilbagekaldt til København for at afgive forklaring om Dannevirkes rømning. Selvom konseilspræsident D.G. Monrad godt kunne se fornuften i tilbagetoget, gik han med på at tilbagekalde de Meza for at dæmpe stemningen i København og også for at berolige krigsminister Lundbye, som blev ganske oprørt ved nyhederne om tilbagetrækningen. De Meza ankom tidligere i dag til København, hvor han blev bedt om at udfærdige en skriftlig erklæring om tilbagetoget. Det forventes, at det vil tage en lille uges tid. Officielt er de Meza stadig øverstkommanderende, men posten er midlertidigt overdraget til generalløjtnant Lüttichau.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: