10. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Den tysksindede pøbel angriber danske embedsmænd


krigen_1864

I Agnes Gads dagbog kan man i dag læse historien om hendes brors flugt fra den tysksindede pøbel

Fra Agnes Gads dagbog 10. februar 1864:

Vi have idag Tiendegilde. Mange Rygter diskuteres oppe i Storstuen, hvis Paalidelighed dog maa meget betvivles. Sognefogderne have faaet Melding om, at Fredericia iaftes er bleven erklæret i Belejringstilstand. Nogle méne, den er lukket(?) Snefoget vedvarer voldsomt! Vi lægge saa smaat Planer med Pram om, hvis hans Rejse skulde blive stoppet over Snoghøj, enten p. G. af Uvejret, Troppeforsendelserne el. Tydskernes Indtrængen i Jylland, – han da med J. Steffensen muligen kunde undslippe ved at faa Povl Bjerre til, fra Brejninge Mølle af at ro dem til Strib. Uh! i denne Kulde! Men det kunde blive en hel romantisk Flugt! De have døjet en hél Dél allerede. Pøbelhoben, som fordrev dem, vedblev til ud paa Natten at sværme om Præstegaarden i Klægsbøl, – efterat den først var trængt ind i Kirken og havde stukket den slesvigholstenske Oprørsfane ud igjennem Taarnhullerne. Smeden, som heldigvis straks efterat Hestene vare komne tilbage fra Haderslev, hvorhen Line og Johannes om Lørdagen var kjørt, havde faaet Skoene brækkede fra de trætte Dyr, blev hemmeligt underrettet om, at min Broder samme Nat maatte flygte, og at han straks maatte komme og sko hans Heste igjen. Den fordrukne Flok standsede ham imidlertid paa Vejen: “Vilde Præsten bort, kunde han gaa!” Men Smeden forstod Uret: Han og Svenden toge et Par Hestesko i hver Haand og truede med til alle Sider:” Han havde brækket Skoene fra, og han vilde,” saa bandede han, “igjen slaa dem under!”

Inden sin Afrejse, ordnede Pram nu i en Hast det Nødvendigste, aflaasede Archivet og overgav Nøglen med Ansvaret for samme til Kirkeværgen. At “Pøblen” ikke er ensbetydende med de egentlige “Sognebeboere” forstaaer sig selv. Men disse vare dog baade for tydsksindede og for store Krystere, til at det skulde falde dem ind, at yde min Broder Bistand. Ved Udkjørselen af Tønder var Pram nær bleven standset af en Pøbelsværm, hvilket var Tilfældet med en foran kjørende Vogn, men undkom ad en Sidevej. I Ribe traf han sammen med næsten alle de vestslesvigske Embedsmænd, deriblandt Provsten og Amtmand Grev Schak-Brokkenhus, med deres Familier. Det, sydfra lumpent ordnede Opløb havde nødt dem til at flygte over Hals og Hoved, Nogle til Vogns, Andre til Fods; Gamle Folk og smaa Børn i dette forrygende Vejer! I Kolding blev Pram hjerteligt modtagen, og Nattesøvnen i Onkels Pels paa en Sofa (al anden Plads var optagen af den danske Inkvartering) gjorde rigtig godt efter den forcerede Rejse. Derfra kjørte han over Vejle, fik paa Vejen en stakkels Tjenestepige op, som paa sin Fod var flygtet fra Byen Slesvig, – og tog ind hos Else-Marie’s i Vindinge. Da de ankom her var baade han, J. Steffensen og Karlen næsten halvdøde af Kulde, og de arme Heste kunde ikke trække mere. De havde ogsaa i 2 1/2 Dag gaaet 42 Mil. Men her bleve de mageløs vederkvægede, og fik Else Marie’s Heste og 2 Mand til at kaste Snéen, med hertil.

Prinds Friedrich Karl skal have yttret, at han vilde til Als, skulde han end fylde Sundet med Lig. Endél nordslesvigske Bønder, der vare kjørte i Ægt til Fredericia med vore Folk, skulle have forlangt at blive der, af Frygt for at tvinges ind i den tydske Armée ved Tilbagekomsten. Man siger Posten fra Kolding sydefter, skal allerede være ophørt(?).

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: