11. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Rygterne siger, at de europæiske stormagter vil hjælpe Danmark


Europa 1860'erne

De europæiske stormagter har vægret sig ved at støtte Danmark militært indtil videre. Men i dag går rygterne i Gauerslev og omegn på, at Danmark kan vente assistance inden længe.

Fra Agnes Gads dagbog 11. februar 1864:

(Vejret er idag stille og endnu uden Snefald. Pram og J. Steffensen ville nu forsøge i Kane at komme frem til Snoghøj. Hans Karl, der, skøndt tydsksindet, har vist sig overordenlig trofast i disse ulykkelige Dage, kjører med til Kolding-Vejen og gaaer saa tilbage til Klægsbøl for, om mulig, at tage sig lidt af min Broders Ejendele. Heste og Vogn blive her).

Klok. 11 Formiddag: I dette Øjeblik høres det Rygte, at, to Stormagter have truet Østrig og Preussen med Krig, dersom de ikke øjeblikkeligen trak deres Tropper ud af Slesvig, og at den tydske Armée, som en Følge heraf, skulde være allerede paa Tilbagetog(?) samt at vore Folk have faaet Ordre til at marchere øjeblikkeligen igjen ned at besætte Slesvig. (Gud give, det var saa vel! Vi have tømt en Flaske Portvin til Farvel, og Pram er med fornyet Mod tiltraadt Rejsen til Sjælland. Naar han nu blot maa kunne komme frem! Fra Line have vi endnu Intet hørt.)

Man fortæller, at en dansk Soldat, som havde mistet det ene øje og var bleven sendt til Lazarettet i Fredericia, ved den ydmygende Efterretning om, at de Danske vare gaaede tilbage fra Dannevirke, forbittret havde vægret sig ved at indlægges paa Lazarettet “før han havde faaet nogle flere Saar!”Telegram af 10. ds. Seneste Efterretninger ere: Fjendens Korps staaer ved Ringenæs. Hans Hovedstyrke Nord for Flensborg. Alt imellem Graasten og Sønderborg efterladt Material er reddet. Kongens Proklamation, væsentlig .forandret og ikke kontrasigneret, oplæstes i Mandags for Hærens Afdelinger. Ved en Misforstaaelse er et løst Udkast, gjort af Monrad undervejs til Flensborg, opslaaet og offentliggjort i Hovedstaden. Rigsdagens Hilsen til Hæren eenstemmig vedtaget og straks borttelegraferet. De Meza ankom igaar Eftermiddags med Dampskib. Adresseforhandlingerne i det engelske Parlament love os foreløbigen ingen materiel Hjælp.(Pram’s Karl kom tilbage igjen, for at se Tiden an endnu et Par Dage. Dog bekræftes Rygtet fra iformiddags desværre endnu ikke. Kun det er vist, at vore Tropper atter samle sig ved Kolding-Egnen, og at Fjenden idetmidste ikke avancerer for Øjeblikket. Paa Snoghøj traf Pram sammen med en anden flygtet vestslesvigsk Embedsmand med Kone og tre smaa Børn. Der siges, at Pastor Riis-Lowzow fra Læk kun med Nød og Neppe har reddet Livet.

Aften: (Brev fra Anna! Den kjære trofaste Ven! Iøvrigt intet Nyt, saa det nok desværre kun har været Snak med Fjendens Tilbagetog. Han ventedes til Haderslev.)

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: