13. feb. 1864: Fædrelandet om årsagen til og ansvaret for tilbagetrækningen fra Dannevirke: udmattelse og de Meza


General de Meza var en af heltene fra treårskrigen 1848-51. Op til krigen i 1864 var den nu mere end 70 årige general øverstkommanderende for de danske styrker i Jylland og Slesvig samt på Fyn.

General de Meza var en af heltene fra treårskrigen 1848-51. Op til krigen i 1864 var den nu mere end 70 årige general øverstkommanderende for de danske styrker i Jylland og Slesvig samt på Fyn. I dagens udgave af Fædrelandet tildeles han ansvaret for rømningen af Dannevirke.

Den 9. februar ankom general de Meza til København, hvor han skal afgive forklaring til krigsministeren om Dannevirkes rømning.

Rømningen har været det store samtaleemne i København den sidste uges tid, og i dagens udgave af den nationalliberale avis Fædrelandet optræder en længere analyse af, hvorfor Dannevirke blev opgivet, og hvem der bærer ansvaret for beslutningen.

Allerede dagen efter tilbagetrækningen (6. feb.) var de nationalliberale parate til at frikende både kongen og Monrad for ansvaret for beslutningen. Dog med den indskudte bemærkning, at ”under Kong Frederik den Syvendes Regjering vilde et Tilbagetog af den Art været moralsk umuligt.” Dagen efter erklærede Monrad selv sin og kongens uskyld i Rigsdagen, hvilket fik Fædrelandet til at konkludere, at ansvaret måtte placeres hos den militære ledelse; nærmere bestemt generalløjtnant de Meza, der i følge avisen burde ”sættes under Tilatale, ikke for en af aflægs Officierer og påvirkelige Kammarater sammensat Krigsret (…) men for en af almenagtede retfærdige Mænd offentlig Domstol, om ikke for Rigsretten.”

Denne opfattelse fastholdes i dagens analyse, hvor Fædrelandet oplyser, at rationalet bag tilbagetrækningen var, at mandskabet var så udmattet, at blot få timers yderligere modstand ville have resulteret i, at en tilbagetrækning havde været umulig. Det medgives, at en del af forklaringen på udmattelsen skal findes i det usædvanligt hårde vintervejr, men hovedårsagen er, at forplejningen og indkvarteringen har været af for ringe kvalitet. I dette lys var tilbagetrækningen muligvis den rigtige beslutning, indrømmes det, men hvorfor var hæren så udmattet? Her rokker Fædrelandet ikke ved sit tidligere standpunkt: at ansvaret skal placeres ved den øverste hærledelse (ikke mindst de Meza), som har forsømt at holde mandskabet klar til kamp – og derved forseglet Slesvigs skæbne.

Fædrelandet afviser desuden, at en del af forklaringen ligger i, at vintervejret vanskeliggjorde forsvaret af Dannevirke, fordi tyskerne kunne krydse de tilfrosne vande og sumpområder. Dette har ellers ”i Samtalerne her i Byen” været fremhævet som en årsag.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: