22. feb: Agnes Gads dagbog: De danske soldater er sultne, men ikke alle er villige til at uddele mad


krigen_1864

De danske soldater mærker nu for alvor krigens barskhed. Agnes Gad kan dog berette, at flere på egnen omkring Gauerslund præstegård forsøger at lette soldaternes trængsler ved at uddele mad.

Fra Agnes Gads dagbog 22. februar 1864:

Kaptain Brasen er udnævnt til Pladskommandant i Vejle. Preusserne have besat Kolding.

Der klages overordentlig meget over vores slette Indendantur-Bestyrelse. Vist er det, at Mange af vore Folk i disse Dage formelig lide Nød, – og at en Hest forleden styrtede i Vinding, som man mener alene af Sult. Hvilket Alt rigtignok skulde synes at kunne undgaaes her midt imellem os. Igaar havde nok Agnete Bolvig travlt med at koge Mad, som Assessoren i store Spande lod bringe til Nogle af vore stakkels Forposter, der stode nær Pjedsted.

Ifølge Melding fra Fredericia Kommandantskab til Kjøbenhavn, fandt Fjendens Overgang over Kongeaaen Sted d. 18. ds. ved Paaby og Ejstrup med overlegen Styrke.

Broen ved Spon og andre Broer paa denne Side Kolding ere afbrudte og Hullerne opfyldte med Træer, Harver o. s. v., ligesom Landevejene ere spærrede mange Steder med væltede Vogne, Træblokke og andet Mere.

Svenskeren fulgte da med Vognen imorges til Fredericia.

Palle Elkjær paa Vellinggaard gjøre overordentlig Meget for Soldaterne, idet han nøde alle forbikommende ind at spise. Nogle af Naboerne ville derimod ikke engang for Penge overlade vore stakkels Folk Noget.

Den i Vejle liggende Troppeafdeling blev imorges arlameret og drog for Størstedelen ud ad Koldingvejen, – maaske for at møde de ved Viuf Kirke udstillede tydske Forposter?

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: