28. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne ransager gårde i jagt på danske soldater


krigen_1864

Tyskerne er endnu kun i gang med at besætte Nørrejylland, men de viser sig oftere og oftere på egnen omkring Gauerslund, hvor Agnes Gad sidder og skriver sin dagbog på præstegården. Senest er der gået rygter om preussiske ransagninger i jagten efter danske soldater.

Fra Agnes Gads dagbog 28. februar 1864:

Madkurvene kom da i rette Hænder og bleve modtagne med Henrykkelse! Det er rigtig saa rart, især da det at befrygte, at det er de sidste Dage, de staa i samme Stilling. Thi nu i Mørkningen kom Peder Træskomand og fortalte, at han i Middag havde séet en stor Skare Tyske drage fra Viuf op imod Højen.

Denne kjære Festdag er saamænd ellers for os her gaaet saa rolig og rart, som om vi levede i bedste Fred, om end Stemningen mangengang trykkedes af den sørgelige Virkelighed. Som vi iformiddag sadde om kaffebordet, rullede – som sædvanlig – Herslev Vognen til vor Overraskelse for Døren med Polly, Emma og lille Luise Petersen. Dog er det desværre ikke bedre med vor kjære Polly. Nu blev der atter skrevet til Dr. Klem; Gud give, han kunde sende hende noget Virksomt, inden al Samfærdsel umuliggjøres, – at hun igjen kunde komme lidt til Kræfter. Efter Middag kom Agnete Bolvig (dog med strenge Ordrer til at tage bort igjen om to Timer), og Stine Madsen, som blev her til Thé. Vi savnede jo rigtignok de kjære Jacobsen’s; men det var yndigt at være sammen for os Andre i Fred og Ro endnu denne Dag! Ogsaa Breve kom til Sofie: Fra Brødrene, Svigerinde Emilie og de trofaste Petersens. Marius agter da, om Gud vil, at møde i Fredericia paa Lørdag, men kan vel neppe naa hertil med det Samme?

Hen ad Eftermiddagen naaede det foruroligende Rygte os, at en Afdeling Preussere havde været paa Follerupgd. for at tale med Herredsfogden. Og det er desværre sandt nok; thi Broder Frits, som virkelig i Mørkningen kom til os, Fjender og Uføre tiltrods, er gaaet igjennem Herslev for med det samme at sé til Fru Schjerning. De havde rigtig været der og nøjagtig undersøgt alle Gaarde, om der maaske skulde være danske Soldater der. En var saaledes kommet gallopperende ind i Præstegaarden med den spændte Pistol udstrakt foran sig. Et opbyggeligt Syn for den stakkels Fru Schjerning i sin Ensomhed! Jeg vil dog haabe vore kjære Gjæster velbeholdne have naaet Hjemmet. Preusserne havde jo dog igjen trukket dem tilbage.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: