Monthly Archives: marts 2014

31. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Gaurslund præstegård ransaget midt om natten – alle kostet ud af sengen


Fra Agnes Gads dagbog 31. marts 1864: Vi vaagnede inat ved at høre Fader ivrig brække paa det Tydske og flere Mænd trampe om i Korridoren og Kjøkkenet. Straks derpaa blev Døren stødt op; en Bajonet kom først ind, saa hele Gevæhret med samt Personen, der førte det, og som havde et tændt Lys i […]

31. mar. 1864: Preussen genoptager planen om overgang til Als


Planen om at omgå Dybbølstillingen ved en overgang til Als har et stykke tid været under overvejelse i den preussiske hærledelse. Og efter at det forleden så ud til, at planen var skrinlagt, er den nu taget frem igen. Den øverstkommanderende for 1. korps, prins Friedrich Carl, får i dag den preussiske konges tilladelse til […]

30. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Danske soldater laver lynangreb – landsat fra Vejle Fjord


Fra Agnes Gads dagbog 30. marts 1864: Det siges som ganske bestemt, at Endél af vore Folk iforgaars Aftes landsatte paa Rosenvold, førte af en Damper med nok et Fartøj paa Slæbetoug, gik op til Bredal og overrumplede en Afdeling preussiske Husarer, imellem 30 og 50, som de i en Fart førte med dem, med […]

30. mar. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni afløses på forposten


Peter Laue Petersen fortæller i sin beretning: Den 30.Marts om Aftenen blev vi afløst af 4.regiment og vi marcherede til Sønderborg. Vi laa nede i Dampmøllen, hvor vi laa til det blev Aften. Saa marcherede vi den 1.April igjen paa Forpost. Denne gang laa vort Kompagni i Skansen No. 9 helt ned på højre Fløj […]

30. mar. 1864: Fra Dybbølstillingen observeres arbejdet med nye preussiske skyttegrave


Det preussiske angreb den 28. marts havde til formål at rydde forterrænet foran Dybbølstillingen, så man kunne begynde at anlægge det skyttegravssystem, der skulles bruges til en storm på Dybbøl. Men selvom angrebet blev slået tilbage af energiske danske modangreb, er preusserne alligevel gået i gang med anlægget. Her til morgen kan de danske styrker […]

29. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Danskerne er utålmodige: Hvor længe skal vi slås om Slesvig-Holsten?


Fra Agnes Gads dagbog 29. marts 1864: Igaar flyttede Preusserne deres Magasin og Syge fra Vejle. Deres yderste Forposter siges nordefter at staa ved Bredals Mølle. Man vil ogsaa paastaa, at danske Patrouller have vist dem, ikke alene i Horsens, men selv paa Haraldskjær og Rosenvold(?) Barbara, som var her for at afhente Bud til […]

29. mar. 1864: En rolig dag ved fronten – preusserne har tilsyneladende udskudt overgang til Als. Lysner det for Danmark …?


Efter de hårde kampe i går har det atter været en mere rolig dag ved fronterne. Ved Dybbøl har Broagerbatterierne affyret 149 skud, som har kostet 2 danske døde og 2 sårede. De fjendtlige styrker er inde i en større omrokering for at fokusere kræfterne på Fredericia og særligt Dybbøl, og det betyder, at det svækkede fjendtlige […]

29. mar. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni marcherer til forpost i skanse nr. 6


Fra Peter Laue Petersens beretning: Den 29.Marts om Eftermiddagen Kl. 4 marcherede [vi] fra Sebbelev til Dybbøl på Forpost igen. Vort Kompagni kom til at ligge i Skansen Nr. 6. Skydningen var som sædvanlig med Granaterne gik det immer lystig, dog mange uden at gjøre Skade. Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 […]

28. marts 1864: Agnes Gads dagbog: Vi synes bedre om østrigerne end preusserne


Fra Agnes Gads dagbog 28. marts 1864: Endnu stadig de samme Rygter! Man hører dog intet til at Østrigerne rykke bort; men var man endda først af med Preusserne. Vi ere Alle enige i, at synes bedre om Østrigerne! Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop […]

28. mar. 1864: P. Laue Petersen og en del af hans kompagni får til opgave at begrave 10 soldater


Fra Peter Laue Petersens beretning: (…) Kl. 10 marcherede vi til Augustenborg, første Deling af Kompagniet, for vi skulde hen for at begrave 10 soldater, som vare døde paa Lazarettet. (…) alle Ligene stod omme paa Vestersiden af Bygningen i en Kælder. Der transporterede vi Ligene ud og fik dem paa Skuldrene, 4 mand til […]

28. mar. 1864: Heftige kampe ved Dybbøl. Danskerne slår preussisk angreb tilbage!! Rolf Krake modtaget med jubel!


Siden kl. 3 i morgens har der raset heftige kampe foran Dybbølstillingen! Kl. 3 begyndte det planlagte preussiske angreb på Dybbølstillingens forposter, og det lykkedes angriberne at opnå den ønskede overraskelseseffekt. To preussiske infanteriregimenter stormede frem i ly af mørket, og under gentagne hurraråb trængte de hurtigt de danske tropper tilbage. Allerede kl. 4 var […]

28. mar. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni beordres til afgang, men det bliver afblæst igen


Peter Laue Petersen fortæller i sin beretning: Anden Paaskedag om Morgenen Kl. 3 blev vi udblæst, men da hele Regimentet stod marchfærdige, kom en Ordonnans ridende og sagde vi kunde blive, for Preusserne var slaaede tilbage med et stort Tab. Vi kom hen i vores gamle Quarter igjen (…). Peter Laue Petersen var soldat under […]

27. mar. 1864: P. Laue Petersen nyder et godt måltid mad på det lokale hotel


Peter Laue Petersen beretter om et solidt påskemåltid: Den 27.Marts, Paaskedag, gik vi om Aftenen til Augustenborg, hvor vi kom ind på Frost Hotel og fik os en god Portion Steg. Peter Laue Petersen var soldat under krigen i 1864 og skrev løbende dagbog om sine oplevelser. Hans beretninger om disse oplevelser bringer vi her […]

27. mar 1864 Agnes Gads dagbog: Østrigerne nægter at adlyde Wrangel – vil ikke indtage farlig stilling


Fra Agnes Gads dagbog 27. marts 1864: Ak ja, disse Rygter lyde jo godt nok, men jeg kan ikke ret fæste Lid dertil. En Mand fra Fredericia er kommen til Brøndsted for at besøge en Broder. Han blev imidlertid straks arresteret af Østrigerne, og Broderen maa med sit Liv svare for ham. Men han siges […]

27. mar. 1864: Preusserne planlægger angreb på Dybbølstillingen i morgen tidlig!


Den preussiske hær har endnu ikke besluttet sig endeligt for sin hovedstrategi over for Dybbølstillingen, og man planlægger derfor stadig både en storm på stillingen og en overgang til Als for at omgå stillingen og erobre dens bagland. Tidligere har man hældet til den anskuelse, at overgangen til Als skulle ske, før man anlagde de […]

26. mar. 1864: P. Laue Petersen afløses efter en dramatisk forpost og indkvarteres hos gårdejer


Efter en dramatisk vagt som forpost i skanserne beretter Peter Laue Petersen: Kl. 10 blev vi afløst og marcherede ned i Barakkerne hvor vi laa den Nat. Om anden Dag laa vi der som Reserve og tæt til Aften marcherede vi gjennem Sønderborg, ud paa Landet. Vi kom til Sebbelev Kl. 10 om Aftenen og […]

26. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Østrigerne vil have Agnes med hjem


Fra Agnes Gads dagbog 26. marts 1864: Man vil vide, at Vore igaar Eftermiddags have gjort Udfald og naaet ligetil Hejse Kro, samt ført endél tydske Fanger med dem tilbage (?) At der var stærk Uro imellem Østrigerne iaftes og Gevæhrsalver hørtes, er utvivlsomt. Vore Folk, som flytte Hæs, have ogsaa imorges hørt Gevæhrskud. Ligesom baade de og […]

26. mar. 1864: England foreslår, at konferencen starter 12. april. Kongen besøger tropperne i Fredericia


De engelske tanker om at samle de krigsførende parter til en konference i London sammen med de europæiske stormagter ser ud til muligvis at kunne lykkes. Et stort problem for en konference er dog, at Danmark og de tyske magter stadig er uenige om, hvad konferencens grundlag skal være, men den engelske udenrigsminister lord Russell […]

25. mar. 1864: P. Laue Petersen og hans kompagni kommer atter på forpost – og står om natten for første gang ansigt til ansigt med preussere!


Fra Peter Laue Petersens beretning: Den 25.Marts marscherede Regimentet igjen over paa Forpost. Vi kom der om Aftenen Kl. 7 og var der til anden Dags Aften. Kl. 10 blev vi afløst. Vort Kompagni kom ud i Vedætkjæde. Vor Korporal Nielsen fik Ordre til at gaa ud med en Snigpatrulje. Jeg maatte ogsaa med. Vi […]

25. mar. 1864: Wrangel forbereder overgang til Als – sender flere styrker til Sundeved


I den preussiske hærledelse findes der to opfattelser af, hvordan Dybbølstillingen skal knækkes. Den ene er belejring og frontalangreb, som foretrækkes af den militære øverstkommanderende feltmarskal Wrangel. Den anden er omgåelse via overgang til Als, som foretrækkes af den preussiske krigsminister von Moltke. Indtil videre holder man stadig begge muligheder åbne. Batterierne på Broagerland er […]