1. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Fredericias indbyggere har fået ordre til at rømme byen, siger rygtet


Fredericia

Rygterne florerer blandt danskerne. Endnu en gang forlyder det, at Fredericia, hvor danskerne har en stor del af sin militære styrke forskanset, står over for et tysk angreb inden længe.

Fra Agnes Gads dagbog 1. marts 1864:

Da Karlene iaftes kom hjem fra Fredericia, medbragte de det kjærkomne Rygte, at Tydskerne vare ifærd med at trække dem tilbage fra Nørrejylland og allerede havde rømmet Kolding! Idag siges derimod modsat, at de faa tilbageblevne Indvaanere i Fredericia skulde have faaet Ordre til, øjeblikkeligen at forlade Byen, paa Grund af det nær forventede Bombardement(?) Man vænner sig efterhaanden til slet Ingenting at tro af al den Snak, og kan dog ikke lade være at høre efter den! Kandidat Poulsens Legeme er nu fundet og begravet ved Faderens Side i Flensborg.

Der staaer nu i Fredericia Avis, at der intet Valg der skal finde Sted paa Lørdag, medens Ministeren har erklæret det Modsatte for min Broder! – ? –

Telegram af 29. Februar:
Iaftes underskreves de Meza’s Afskedigelse. General Gerlach er udnævnt til Overgeneral og Stjernholm til Stabschef. Kaufmann faaer nok en Brigadekommando.

Bornholmerne have frivilligen opgivet deres ældgamle Privilegier angaaende Værnepligtsfrihed og tilbudt at stille sig i Række med deres Landsmænd

Kongens Svar paa Rigsdagens Adresse:
“Min tro Rigsdag!
Jeg takker Eder for Eders Udtalelse! Jeg stoler paa Eder, paa mit trofaste danske Folk. Jeg vil staa fast og holde ud til det Yderste; jeg vil gjøre Alt, for at opnaa en Fred, hvormed Danmark kan være tjent.- Jeg vil ikke Ophævelsen af den bestaaende politiske Forbindelse imellem Kongeriget og Slesvig. Jeg vil være en fri Konge over et frit Folk: fri er kun Kongen, naar Landet er selvstændigt, frit er kun Folket, naar den forfatningsmæssige Tilstand bevares og udvikles. Jeg haaber til den naadige Gud, at man engang maa kunne sætte paa mit Gravmæle:
‘Intet Hjerte slog mere trofast for Danmark.’
Gud være med Eder!”

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: