29. feb. 1864: Agnes Gads dagbog: Forbundets civilkommissærer i Slesvig fyrer danske embedsmænd og ophæver sprogreskriptet


dd

Besættelsen af Slesvig begynder nu for alvor at kunne mærkes. De civilkommissærer, som Det Tyske Forbund har indsat til at styre forholdene i Slesvig, har ifølge Agnes Gads oplysninger afskediget danske embedsmænd, droppet sprogreskriptet og kasseret Novemberforfatningen.

Fra Agnes Gads dagbog 29. februar 1864:

Vognene med Leverencerne til Fredericia have da nu atter vovet sig paa Gled! Havde vi dem nu vel igjen!

I Slesvig skalte og valte naturligvis nu Cevilcommissairerne efter eget Godtbefindende: Novemberforfatningen er kasseret. Alle Embedsmænd, der ikke have studeret mindst 2 Aar ved Kiel, skulle fjernes. Sprogreskriptet er hævet, o.s.v., o.s.v.! Efterretningerne udefra naa os nu dog allerede ofte meget sent og i Uorden, hvilket vist foraarsages ved, at Postgangen over Snoghøj er standset, og Alt maa transporteres over Aarhus. Dog vare Brevene fra Kjøbenhavn igaar ikke ældre end 3 Dage, hvilket jo forholdsvis var godt nok. Vi kunne i almindelige Tider have dem Dagen efter Afsendelsen.

Oberstlieutnant Beck bekjendtgjør i Vejle Avis, at det ikke bør glemmes, at den halve Ære for den modige Fægtning ved Oversø (Bilskov Kro) tilkommer 11. Bataillon, og navnlig Kommanddeuren for hele Divisionen, Max Müller.

I Berlingske Tidende af 25. ds. læses:
“Väter, Mütter, Braüte und Geschwister !” “Eure Verwundeten haben es in den Hospitalern vortrefflich in medicinischer wie leiblicher Verflegung.”
Slesvig, d. 16. Februar 1864. Doris Esselback. Fortreffelige Md: Esselback, dit Minde vil leve!

Et andet Avertissement, som i disse Dage læses i Aviserne er af en sørgeligere Beskaffenhed, idet den unge Kandidat Thorvald Poulsen’s Slægtninge forgjæves søge Oplysninger om ham, der formodes at være falden ved Oversø, men om hvem intet Spor har været at opdrive. Rygtet siger, at der udgaaet Ordre til at afbrænde Staustrup By, ved Fjendens Nærmelse.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: