3. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Krigens konsekvenser: Skolerne bruges som lazaretter


krigen_1864

Det er ikke kun på slagmarken, det kan mærkes, at der er krig. Livet forandres også for den civile befolkning. De fleste holder dog skindet på næsen indtil videre.

Fra Agnes Gads dagbog 3. marts 1864:

Pastor Sørensen var her en Timestid igaar Eftermiddags, men førte ingen videre Nyheder med sig, det, hvorefter man i denne Tid tørster. En lille preussisk Patrouille paa henved 40 Dragoner skal være bleven tagen tilfange herude vesterpaa af Vore (ved Bekke?). Dette skal være sikkert; forresten vrimler det med Rygter, trolige og utrolige; man skulde tro, de bleve udklækkede i Luften! Haderslev Latinskole skal nok dog endnu ikke være lukket. Men den har maattet forlade Skolebygningen, der blev tagen til Lazareth, og senere Harmoniens Lokale, hvorhen den var flyttet, som ogsaa blev beslaglagt. For Tiden holdes der Skole i et Jernstøberi, sandsynligvis Wolfgang Petersen’s. I Lilballe boer en Slagter der i denne Tid – forunderlig nok – skal kunne begaa sig saadan, at han slagter baade for de Danske og de Tydske! Gud veed, hvordan det hænger sammen? Han kjører imellem helt ned til Haderslev med Kjød, og med ham ere et Par Skoledesiple herfra Egnen, der vare komne hjem i Fastelavnsbesøg, atter rejste derned. Vor Bye’s Eksempel med at kjøre Mad til Feldtvagterne er bleven efterfulgt til Held for de stakkels Soldater, idet Andkjær, Sellerup og Børkop Mølle paa forskjellige Dage have været i Omegnen af Vejle By med rigelige Forsendinger. Fra Brøndsted og Pjedsted have de allerede i lang Tid baaret Mad og Kaffe ud til Spon.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: