8. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Der kan høres “skudfægtninger” rundt om præstegården


Gauerslund præstegård tegning ca 1850

Man fornemmer på Agnes Gads beretning, at krigen nu begynder at kunne mærkes for alvor i Nørrejylland. I Fredericia lider de under de mange danske soldater, der er udstationeret i byen. Og rundt om Gaurslund Præstegård (billedet) kan Agnes høre skudvekslinger fra flere sider.

Fra Agnes Gads dagbog 5. marts 1864:

Om Angreb efter en mindre Maalestok nede ved Dybbøl, hvor Tydskerne have slaaet en Bro over til Broagerland, høres stadig, og Hovedangrebet forventes daglig. Imorges er Fader taget ned til Valget i Fredericia, og vi vente Marius. Sofie havde iaftes et langt rart Brev fra Frk. Luise Hundrachi(?) i Halle i Anledning af sin Fødselsdag, afsendt 24/2.

Fra Agnes Gads dagbog 8. marts 1864:

Broder Marius har da været her og har hjulpet os at fortære en af de mange stridbare Kalkuner. Nu er han da lykkelig og vel borte fra den jydske Grund! Jeg gav ham Brevet til Carl med Familieoplysningerne med.

Iformiddags hørte man her lige udenfor og da navnlig oppe ved Kirken stærke Kanonskud, blandede med Gevæhrsalver. Man mener det har været på Kongsted Mark!
Klok. 1 Kanonskud fra Højenkanten. Tydskerne ville formodentlig se at omgaa de i Vejle Egnen stationerede Tropper(?) At de nærme sig, synes utvivlsomt. Jf. Hansen er glad ved, igaar at have været et lille Besøg i Fredericia paa en halv Timestid. Hendes Søster og Svoger Jørgensen havde det dog nogenlunde; men i hendes Fædrehjem saae der rædsomt ud. Der huserer for Tiden en 4 á 5 Underofficerer, der ere i høj Grad raa og brutale. De bryde udenvidere alle Gjemmer op, og rane hvad de paa nogen Maade kunne benytte. Sengestederne hugge de i Stumper og brænde o.s.v. Vejen herfra til Fredericia skal, navnlig i Nærheden af denne, være rædsom opkjørt. Forposterne ved Brædstrup ælte bogstaveligt i Snavs til op over Knæerne.

Fra Onkel Isak havde vi til vor Glæde i Lørdags et Par Ord, som vare slupne ud til os ad privat Vej. Baade han og Tante og Bendta ere Gudskelov raske!

Klokken 3 3/4 Eftrmdg. Laurids Bødker kom løbende og fortalte, at Tydskerne vare i stærk Fremrykken. En Del indkaldte Bønderkarle fra Herslev, der egentlig først skulde møde d. 15. ds. med mindre Fjenden rykkede frem, ere i Middags flygtede hertil, for over Brejning Færgested at komme bort. De fjendtlige Forposter skulle allerede staa ved Spon og Vellinggaard(?)

Fader er ieftermiddag i Vinding; gid vi havde ham vel hjemme! Af og til stærk Skyden ved Højen. Da Bødkeren fortalte alt Dette, fik vi uhyre travlt med at skrive nogle linjer til vore Kjære over Hals og Hoved, som kunne komme med de sidste af de Indkaldte, naar de kommer forbi. Sofie skrev til Petersens, Tante til Alslev og jeg til Elisa. Sofie skriver endnu i dette øjeblik et par Ord til Gammelby. Naa, der er Fader! Han mener, at Østrigerne allerede kunne være i Vejle.. – Gud ved, om Babara slipper hjem? Forbi Vindinge kom en lille Trop danske Dragoner, som vare afskaarne fra Fredericia og nu vilde forsøge at undkomme igjennem Vejle.

Nogle méne, denne Uro her, er Forbudet paa et Hovedangreb ved Dybbøl og Als (?)

Fætter Eliezer har Gudskelov faaet lejet for sig og er kommet hjem til sin Gaard.

(Min stakkels lille Gine er endnu sengeliggende og meget svag. Gud se i Naade til os Alle!)

Klok: 10 1/2 Aften. Gudskelov, nu kom Barbara! Dog desværre med daarlige Tidender. Østrigerne havde Klokken 4 omtrent aldeles besat Vejle, og den Skyden jeg selv iaften i Mørkningen hørte udenfor Porten, dumdum, kom fra Fægtningen paa den anden Side Vejle.

(Men, hvilken besynderlig Førelse; her, den sidste Postdag er over Ribe & Varde kommet et Brev fra min egen Anna! Det er først sluttet d. 3. ds. Hun og de Alle ere raske, ogsaa hos min kjære Tante Ane, det gjør saa godt at høre.. – Jo, naar man nu kunde være rigtig from og god! Gud velsigne min søde Anna!)

d. 3. ds. er Haderslev Skole endelig bleven lukket. Gud ved, om Lærerne saa ville faa Lov at blive, eller maa flygte, – og ville de kunne komme uskadte af Pøbelen bort? Dog vi være Alle Gud befalede!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: