9. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Tyskerne lader sig indkvartere på de jyske gårde


16 Billede af Agnes Gad som ældre

På gårdene og i landsbyerne omkring Gaurslund Præstegård, hvor Agnes Gad sidder og skriver sin dagbog, lader tyskerne sig indkvartere og opvarte af beboerne. På præstegården forbedreder man sig på, at tyskerne kommer forbi inden længe. I Vejle vrimler det med tyskere, og Fredericia holdes stadig under belejring.

Fra Agnes Gads dagbog 9. marts 1864:

Sofie og jeg gik ned paa Møllen for at sé til den stakkels Md. Madsen, som ligger i disse Dage. En dejlig mild frostklar Foraarsmorgen, hvor Solen spillede paa Træer og Tage! Alt saa saa fredeligt og yndigt ud. Men i samme Øjeblik opdage vi hen ad Fredericia en tyk Røgsøjle hæve sig mægtigere og mægtigere. Formodentlig er det Stoustrup By, som Beboerne efter Ordre afbrænde (?). Paa Hjemvejen saae vi, hvorledes Røgen i tykke Skyer væltede frem derhenne, som det lod til, mere end af een Gaard! Den unge Dam, der var reden ud for at sondere Terrainet, var herinde i Gaarden og fortalte, at han idag havde havt sin Karl ridende ud ad Vejle til; men længere end til Vindinge, hvor hele Natten store tydske Patrouiller have redet frem og tilbage, kom han ikke. Der sagde man, at Tydskerne iaftes allerede havde besat Gredal Kro! Iformiddag mærker man endnu ikke til nogen Kamp.

Vi have nu travlt med at flytte sammen og gjøre Plads for den befrygtede fjendtlige Indkvartering. Sofie og jeg skulle ligge i den store gl. brune Seng inde i Tantes Værelse, Jomfruen inde hos Moder, Fader i Spisestuen, hvorfra Sofaen flyttes ind i Havestuen, hvor Fader har sit Archiev og de nødvendigste sager inde. Maatte vi nu dog blot i Ro beholde dette Par Værelser og det ovenpaa, – ellers veed jeg virkelig ikke, hvorledes vi skulle ordne os? Tydskerne bo formodentlig nu fast i Herslev, ja vel endogsaa i Pjedsted? Stakkels Fru Schjerning! I Pjedsted ere de ogsaa Alle mere eller mindre svage, og vor kjære lille Gine ligger endnu tilsengs.

Klok. l: Atter høres Kanonskud, man troer, de komme fra Fredericia-Kanten!

Endél af vore Folk skulle igaar i Vejle være blevne fangne. Dog have ogsaa vi gjort nogle faa Fanger. En østrigsk Officer blev tagen; han overgav sig til to danske Dragoner, men drog i det samme en skjult Pistol frem og fyrede paa dem, satte Sporene i Hesten og vilde echappere. Han blev dog atter naaet gruelig saaret, og ført bort. Det skal have været en Greve. Preusserne have allerede været i Gaarslev, dog vare de ikke af Hestene. Men en Barnedaab blev forstyrret, da Folkene med Barnet i Forskrækkelsen vendte om, saa Pastor Jacobsen maatte tage hjem med uforrettet Sag.

Det sneer nu (Eftermiddag Klk. 5) stærkt. Vi have idag havt et Par Ord fra Gammelby, skrevne igaar, de havde da endnu ingen Anelse om Sagernes virkelige Stilling, og havde det, paa Tante Lise’s øjne nær, godt.

Aften: Nu kom Marie Rugballe, og har da rigtigt nok været i Vejle, men traf naturligvis alle Kontorer lukkede. Der skal iaftes være faldet en gruelig Mængde Østrigere, idet de Danske, dem uafvidende, havde barrikaderet Skovene paa den anden Side Byen stærkt, saaledes at Kuglerne strøg hen over hele Vestergade, som de Tydskenetop rykkede frem. Da Mørket idetsamme faldt paa, haabe vi, at det er lykkedes Vore at trække sig tilbage i nogenlunde Orden. Ogsaa et Par private Folk ere desværre blevne skudte, idet Kuglerne trængte i Husene paa enkelte Steder. Postkonen fortalte, at de Tydske havde meget travlt med at begrave mange Læs af Døde imellen Kirkegaarden og Havnen.

I Vindinge, Andkjær og Sellerup have Preusserne bestilt Kvarter allerede til denne Nat!

Kjersgaard kom løbende herned og fortalte, at der nu Mørkningen kom 3 preussiske Husarer forbi Skolen her oppe. De spurgte om Vejen til Vindinge og rede straks videre; det er jo Aften og et rædsomt Vejer! Den tydske Styrke her i Nørrejylland, angives af Mange til en 70,000 Mand(?) Deraf mener man, at Østrigerne skulle rykke Nord efter, medens Preusserne lægge sig om Fredericia(?) Til Branden imorges har man senere Intet hørt, saa den maaske dog har været ubetydeligere, end den saae ud til.

Hos Skolelærer Barsøe’s i Brædstrup skal der være et skrækkelig ynkeligt Hus. Den stærke danske Indkvartering har spist dem helt ud, saa de mangle det Nødvendigste. Konen ligger af Tæring, opgiven af Lægerne; den Ene af deres smaa Tvillinger er død i al denne Larm og Forstyrrelse, og den anden er meget syg. Skolelærer Petersen var forleden kjørt over for at sé til Svogerens under disse elendige Forhold. Han havde sin Datter med og havde forsynet sig med et skrivtligt Bevis fra Pastor Jacobsen for at slippe igjennem den danske Forpostkjæde, som dengang stod dobbelt imellem Pjedsted og Brædstrup. Sidstnævnte Sted forefandt de Vagtstue i Skolestuen, hvor indefor al den Jammer boede! Men da de nu vilde tilbage, var Sedlen fra Pastor J. ikke tilstrækkelig til at aabne dem Passagen. En af Barsøe’s Drenge maatte da først paa Hesten ride til Sønderbygd: til Generalen og udbede sig en Passéerseddel. Men ved det hurtige Ridt blev nu tilsidst Hesten syg, – saa Petersen’s nær aldrig vare komne hjem.

Møller Madsen havde solgt et Par Køer og 2 Svin til Fredericia, og lod disse igaar Morges drive derned af et Par Drenge. Da disse kom til Kjersgaard, hørte de, at der blev skudt og at der kjæmpedes, som de meente, en Milsvej derfra. De pidskede da paa Kreaturerne for i en Hast at naa Fredericia. Men inden de havde naaet Stoustrup, vare Tydskerne allerede saa nær, at de med Et vare imellem de Kæmpende. De stakkels Drenge lode Dyrene løbe og kastede sig plat ned i Engene, medens Kuglerne fløj over dem. Snart havde dog Preusserne besat Stoustrup og Drengene kom atter paa Benene, fik fat i Nogle af Dyrene og saae til at komme hjem, som de da heldigvis helskindet kom.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: