11. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Danske borgere tvinges til at grave skanser for tyskerne


Gauerslund præstegård tegning ca 1850

På Gaurslund præstegård har de været tidligt oppe for at forberede de madleverancer, som tyskerne har krævet. I det hele taget stiller den tyske besættelsesmagt en lang række krav; ud over at lade sig indkvartere og beværte på de jyske gårde, lader de også danskere grave forsvarsskanser for sig.

Fra Agnes Gads dagbog 11. marts 1864:

Fader blev iaftes ml. 11 og 12 vækket ved at der blev banket stærkt paa Dør og Vinduer. Han sprang op. Det var dog kun fire preussiske Husarer, der spurgte om Vejen til Gaarslev. Saadanne smaa Patrouiller ride i disse Dage stadig frem og tilbage imellem Gaarslev og Vindinge. De holde nok skarpt Udkig med Randsfjorden! Paa Karensdal og i Brøndsted ere de stærkt belagte, og, da de selv maa føde Besætningen, vel snart udspiste.

Imorges tidlig vaagnede vi ved, at begge Hundene med Bjæf fore op, og hørte Mandstrin i Korridoren. Det var to Hænd fra Sellerup, som kom for at tale med Fader om, hvorledes de skulde forholde dem, da de vare blevne tilsagt af Tydskerne til at forrette Skandsearbejde ved Fredericia. Der blev nu sendt Bud til Amtmanden for at faa nærmere Ordre.

Det har dog nok været en Misforstaaelse; vi ere ikketilsagte til Skandsearbejde ved Fredericia, men ved Vejle Havn, hvilket dog gjør nogen Forskjel. Det er Østrigere og ikke Preussere, som i disse Dage have ligget i Andkjær. Disse have imorges faaet Marchordre Nordefter. Gud bevare vore stakkels Folk! Igaar Eftermiddags hørte vi atter af de hule Drøn over Fjorden, hvorledes de paa Retraiten tappert forsvare sig paa den anden Side Vejle. Den Inkvartering, der har været i Andkjær, skal ellers have opført sig meget net, ja endogsaa tildels betalt, hvad de forlangte.

Idag have vi været tidlig paafærde og have rædsom travlt med at slagte et Svin i al Hast, og dertil bage al det Brød vi skulle levere Tydskerne idag Middag. Alle Præstationer skulle leveres i Vejle og blive ved tilsagte Vogne befordret derud. Vores Vogn var der igaar med Hø. Der var intet Nyt at høre. Kun havde Fjenden fordélt sig lidt og laa ikke i slet saa stor en Masse i selve Byen. Her er Lauge Post, med ham kan jeg faa et Par Ord til Agnete: Og saa skulle vi ud at skjære Flesk!

Af og til høre vi de mest desparate Rygter, f.E.p. sagdes idag, at nu vare Svenskerne komne for at hjælpe os, og havde allerede drevet de Tydske noget tilbage. Men det er noget Vaas; hvorfra skulde en svensk Armé komme i saadan en Hast: Et andet neppe mere troværdigt Rygte siger, at Tydskerne have taget Præsten i Jellinge (Svendsen) og alle Simnaristerne samt Præsten i Greis (Vindstrup) til at forrette Skandsearbejde for sig! Hvad der derimod er vist, er at den i Sellerup liggende Besætning er brudt op og draget til Vejle, medtagende omtrent 20 Vogne med Heste og Karle til dette Arbejdes Besørgelse.

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: