14. mar. 1864: Agnes Gads dagbog: Førstehåndsvidne beretter, at østrigerne er i gang med at forlade Vejle


16 Billede af Agnes Gad som ældre

En af beboerne på egnen omkring Gaurslund kan i dag berette, at det nyligt besatte Vejle just nu er ved at blive rømmet igen

Fra Agnes Gads dagbog 14. marts 1864:

I Slaget ved Vejle d. 8. ds. skal der være falden grumme mange Østrigere. Tydske have selv omtalt Tabet som 500 Mand, Andre nævne 800. Man siger, at det er Fjendens Plan, for hvert Hundrede, der falder, at kommandere et Tusinde herind, og at som en Følge heraf 8000 Mand skulle være beordrede herop i disse Dage(?) Fjenden har meget travlt med at opkaste Skandser, f. Eks. ved Vejle, samt ved Vandsbanken (ved Hauerballegd.), og de hugge mange Træer til Pallisader o.s.v. Hødt Skov.

I dette Øjeblik modtage vi følgende Linjer fra Onkel:
“Kjære Broderl Kun et Par Ord i største Hast. Vi have det nu ret godt. Georgia Bendten og jeg ere raske, – vi have nu skikkelige Folk i Kvarter, som ikke foraarsage synderlig Ulempe. Elieser har faaet en Stillingsmand og er hjemme paa sin Gaard. Fra Hans modtoge vi igaar Aftes Brev, men af 15. Febr., hvorledes han nu har det, vide vi ikke. Vi have oplevet forfærdelige Ting; Gud sé i Naade ned til os. Levvel! Gud bevare Dig og Dine!”

Inkvarteringen i Brøndsted og Pjedsted brød imorges tidlig op, men kom atter tilbage lidt efter Middag Allesammen, saa det var en kort Glæde: Man siger, der idag er beordret Husarer til Velling. (Med min kjære Gine er det lidt bedre:, hun var i Lørdags 3 Kvarter oppe, og begynder at faa Appetit). Pastor Jacobsens have faaet Befaling til at holde et Slags Høkeri, – uden at han har søgt Bevilling, som Fru J: skriver! Gud ske Lov, de nu have faaet Jf. Jensen.

Aften: Fader kjørte Frits paa Veje til Herslev, og saa derfra til Smidstrup for at se til Pastor Sørensen, som ligger tilsengs, vi frygte af Podagra. Fader skal igjen derover imorgen for at besørge en Forretning, men Sørensen vil se for andre Tilfældes Skyld at faa fat i en af de to unge Præster i Egtved. Lige idet Fader tog fra Smidstrup kommer Jens Madsen hjem fra Vejle med den opmuntrende Efterretning, at Østrigerne begynde at trække sønderpaa igjen. Han paastod, at Staben allerede havde forladt Vejle! Gud give, de vare paa Rejsen hjem! En Karl, der har listet sig tilbage hertil fra Fredericia, skal have fortalt, at der allerede ankom flere Dampskibe igaar til Fæstningen med vore Tropper nordfra, som bleve udskibede ved Helgenæs! Preusserne have meget travlt med at opkaste Skandser udenfor Byen; vore Forposter staa ved Vasabanken, et godt Bøsseskud fra deres.

(Fra min søde lille Gine en egenhændig Hilsen, rigtignok skreven med Blyant og med rystende Haand, men dog en Glæde!) Der have de endnu ingen Tydskere, Gudskelov!

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Hendes dagbog bringes på 1864live i samarbejde med Børkop Lokalarkiv, hvor dagbogen ligger, og danmarkshistorien.dk, der udgiver dagbogen samlet på nettet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: